Sökresultat för: rastasjon

Folkpartiet i Sundbyberg får igenom sitt förslag om naturreservat kring Lötsjön

Folkpartiet i Sundbyberg har tidigare lagt en motion om att det skall inrättas ett naturreservat runt Lötsjön. Motionen fick då inget gehör utan den dåvarande styrande majoriteten i Sundbyberg (S, Mp, C och Kd) ansåg att det räckte med att … Läs mer

Det här vill jag göra för Solnaborna!

 Jag heter Anders Ekegren och är kommunalråd för Folkpartiet i Solna. Kommunalvalet i Solna den 14 september är väldigt viktigt. Den handlar om Folkpartiet och Alliansen skall få möjlighet att jobba vidare med att utveckla Solna till en ännu bättre stad … Läs mer

Detaljplanen vid Råstasjön är värd 700-840 miljoner. Råsta Folkets hustomten 170 miljoner.

En fråga som har dykt under alla de samtal jag fört med väljare under valrörelsen är hur mycket är området som skall bebyggas nordöst om Råstasjön är värt. Låt oss göra en enkel beräkning. Planen säger att det går att … Läs mer

Öppet brev – Hur ser miljöpartiets och socialdemokraternas naturreservats förslag ut?

I veckan som gick skickade Alliansen företrädare i Solna ett öppet brev till Socialdemokraterna och Miljöpartiet då dessa partier till skillnad från Vänsterpartiet, Alliansen och Rädda Råstasjön inte har något förslag på hur omfattande ett naturreservat skall se ut. Du … Läs mer

Kommunstyrelsen beslutade om naturreservat för Råstasjön.

I går  tog kommunstyrelsen beslut om att ge stadsbyggnadsförvaltningen och berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram ett förslag på naturreservat för Råstasjön och ta kontakt med Sundbybergs stad  för att undersöka möjligheterna att bilda ett gemensamt sammanhängande naturreservat för Råstasjön och Lötsjön. Det … Läs mer

Socialdemokratiskt dubbelspel om bebyggelsen norr om Råstasjön

I måndags avslöjade tidningen ETC att många socialdemokrater i Solna sitter på dubbla stolor, såväl som beslutsfattare i Solna och som förtroendevalda inom Råstahems Folketshusförening och Riksbyggen. Folkets Hus föreningen har under pågående detaljplanearbete, sålt ett markområde för 10 miljoner … Läs mer

Öppet brev till (S)-Solna efter markaffärer vid Råstasjön och eventuellt dolda intressen

I måndagens nummer av ETC avslöjar tidningen att Socialdemokraterna har betydande ekonomisk vinning och intresse av att det nordvästra hörnet av sjön bebyggs med bostäder. Med anledning av det har kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk(M) och undertecknad skrivit ett öppet brev … Läs mer

Det blir bebyggelse vid Råstasjön oavsett vem som vinner kommunalvalet i Solna

I går arrangerade Nätverket Rådda Råstasjön en hearing om bebyggelsen norr om Råstasjön i en fullsatt kommunfullmäktigesal. Inbjudna var de politiska partierna i Solna. En lång och intensiv diskussion följde i klassisk 70-tals stämning. Inledningsvis var det den sittande Alliansmajoriteten … Läs mer

Nya direktiv för bebyggelsen norr om Råstasjön. Från 1800 till ca 600 bostäder.

Alliansen i Solna föreslår stora förändringar i planförslaget för Råstasjön. I det ursprungliga förslaget skulle det byggas 1800 bostäder norr om Råstasjön. I augusti 2013 ändrades detta till ca 900-1000 bostäder. I det förslag som stadsbyggnadsnämnden kommer att få ta … Läs mer

Nya direktiv för den fortsatta planeringen av området norr om Råstasjön

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde på onsdagskvällen (28/8 ) beslutades förutom att godkänna samrådsredogörelsen för detaljplanen för del av Arenastaden (Bebyggelsen norr om Råstasjön) att godkänna Alliansens yrkande om att revidera planförslaget på flera punkter. Det innebär att planförslaget kommer att omarbetas … Läs mer