Sökresultat för: råstasjön

Bra trafiklösningar för Sjövägen och Råsundavägen

Sjövägens  vara eller icke vara har varit en diskussion i årtioenden. Råsundavägens brister, framför allt för cykeltrafiken har uppmärksammats bla i samband med framtagandet av Solnas cykelplan. Tekniska nämnden har fattat beslut det senaste året som har omdanat vägarna på … Läs mer

Självklart skall Solna säga nej till återvinningscentralen vid Sjövägen

Det är märkliga turer som nu utspelar sig om en ny återvinningsanläggning i Solnas direkta närhet. Frågan har varit uppe förr. I början av 2000 -talet ville Sundbyberg förlägga en återvinningscentral permanent på denna plats. Frågan var uppe i Solna-Sundbybergskommittén … Läs mer

Spännande debatt om stadsutveckling på Solnas budgetfullmäktige

I kväll genomfördes budgetfullmäktige om 2015 års  budget för Solna. Ett spännande debattblock blev stadsutvecklingsfrågorna som diskuterades med liv och lust under 1,5 timmar. Det är kanske inte så konstigt då frågorna är väldigt viktigt och berör i praktiken alla … Läs mer

Folkpartiet i Sundbyberg får igenom sitt förslag om naturreservat kring Lötsjön

Folkpartiet i Sundbyberg har tidigare lagt en motion om att det skall inrättas ett naturreservat runt Lötsjön. Motionen fick då inget gehör utan den dåvarande styrande majoriteten i Sundbyberg (S, Mp, C och Kd) ansåg att det räckte med att … Läs mer

Ny grönplan för Solna parker och naturområden

En tredjedel av Solnas yta utgörs av tillgängliga park- och naturområden. Här finns allt från den anlagda parken till det som uppfattas som vild natur. En ny grönplan har tagits fram i syfte att visa hur Solnas grönområden kan utvecklas … Läs mer

Det här vill jag göra för Solnaborna!

 Jag heter Anders Ekegren och är kommunalråd för Folkpartiet i Solna. Kommunalvalet i Solna den 14 september är väldigt viktigt. Den handlar om Folkpartiet och Alliansen skall få möjlighet att jobba vidare med att utveckla Solna till en ännu bättre stad … Läs mer

Detaljplanen vid Råstasjön är värd 700-840 miljoner. Råsta Folkets hustomten 170 miljoner.

En fråga som har dykt under alla de samtal jag fört med väljare under valrörelsen är hur mycket är området som skall bebyggas nordöst om Råstasjön är värt. Låt oss göra en enkel beräkning. Planen säger att det går att … Läs mer

Hvad vilja socialdemokraterna med Råstasjön?

När detta blogginlägg skrivs på kvällen efter fullmäktigedebatten om Råstasjön, när detaljplan och ramöverenskommelse antogs av kommunfullmäktige, är det ändå några saker jag funderar över. Det var en debatt på över två timmar. En i stora stycken konstruktiv debatt där … Läs mer

Öppet brev – Hur ser miljöpartiets och socialdemokraternas naturreservats förslag ut?

I veckan som gick skickade Alliansen företrädare i Solna ett öppet brev till Socialdemokraterna och Miljöpartiet då dessa partier till skillnad från Vänsterpartiet, Alliansen och Rädda Råstasjön inte har något förslag på hur omfattande ett naturreservat skall se ut. Du … Läs mer

Varför vågar inte Folkets Husföreningen lämna ut avtalen med Riksbyggen om markförsäljningen vid Råstasjön?

När tidningen ETC uppdagade att flera socialdemokrater genom sitt engagemang i Folketshus-föreningen varit inblandade i försäljningen av mark till Riksbyggen AB, bad Alliansen i ett öppet brev oppositionsrådet Arne Öberg (S) att lägga korten på bordet gällande affären. Det som … Läs mer