Bagartorps centrum förnyas -men fler förslag behövs

På senaste byggnadsnämnden i oktober fanns det ett ärende på dagordning som innebar att nämnden skulle besluta om samråd för en ny detaljplan för Bagartorps centrum (Järva 2:9). Förslaget innebar i korthet att de två centrumbyggnaderna skall rivas och ersättas med ett höghus på 24 våningar samt fyra lamellhus på sex våningar. Sammantaget ger detta 280 lägenheter i blandade upplåtelseformer(hyresrätt och bostadsrätt). I bottenvåningen på höghuset skall det finnas lokaler för affärer, restauranter mm.

Det råder stor enighet om att centrum måste förnyas. När jag flyttade till Solna på 1980-talet fanns det två butiker och flera andra affärer i centrum. I dag är det mesta borta och centrum ger ett trist och övergivet intryck.

Det förslag som kontoret hade skrivit fram för att gå ut på samråd innehåller positiva saker som det höga huset och viss affärsverksamhet. Men från Liberalerna är vi inte helt nöjda med förslaget. Förslaget bygger mycket vidare på den 50-talsarkitektur som finns i området (området stod klart i början av 1960-talet). Vi anser att under samrådet bör det även prövas om det går att samråda om ett förslag som har en tydligare stadskaraktär med en mer sammanhållen bebyggelse och fram för allt ger möjlighet till mer verksamheter att etablera sig i Bagartorps centrum. Ulriksdals station är ett viktigt nav för kollektivtrafiken med pendeltåg och bussar och är en naturlig mötesplats för de boende i stadsdelen samt de närliggande stadsdelarna Ulriksdal och Järvastaden. Det borde göra det möjligt att etablera både affärer av olika slag, läkar- och tandläkarmottagningar, restauranter och andra serviceinrättningar.

Våra åsikter delades av många av nämndens ledamöter så detaljplanen återremitterades för att se om det är möjligt att ta fram ett alternativt förslag med en mer stadslik utformning inför samrådet.

5 svar till “Bagartorps centrum förnyas -men fler förslag behövs

  1. Jag tycker det är viktigt att man inte tänker i termer av endast Bagartorp utan ser områdena runt Ulriksdals station som en enhet. Viktigt då att platsen utformas som ett stråk som binder ihop Nya Ulriksdal med Bagartorp och Agnesberg. Helst därför ett stråk som går genom stationen och fortsätter in området med lokal service på båda sidor. Alltså mer stadsgata med goda gång och cykelmöjligheter. En sned ramp som i förslaget är därför olämpligt. Sen är frågan vad som är möjligt p.g.a höjdskillnader och befintlig bebyggelse mm.

    Längre fram bör Bagartorp också knytas ihop med Ritorp och Frösunda genom ny bebyggelse utmed Enköpings vägen och en mer stadsmässig trafikmiljö på och runt viadukten över järnvägen med en södra entré på Ulriksdals stn där.

  2. Mikael! Mycket kloka synpunkter tycker jag. Mvh Anders

  3. Det vore inte helt fel att involvera de boende i processen!

  4. Anders. Jag tror att du är mycket medveten om att det inte var det jag menade. Jag anser att vi Järvabor i likhet med de boende i Hagalund och Bershamra borde få vara involverade i hela processen med framtagandet av detaljplaneförslag. Det finns gott om byggbar mark i området och planeringen borde omfatta ett betydligt större område är bara just det som nu ör föremål för planering

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s