Spännande bostadsdebatt på Solnas budgetfullmäktige

Ett av de första passen på årets budgetfullmäktige var debatten om byggnadsnämndens och miljönämndens budget. Så mycket diskussion om nämndernas budgetar var det inte utan mycket av debatten handlade om bostadsbristen.

Bostadsbristen är stor i alla storstäder och universitetsstäder i Sverige och den är särskilt stor i vår region. Det är den stora anledningen till att Solna har ett omfattande bostadsbebyggelse. I år räknar vi med att bevilja bygglov för 1200 lägenheter och egna hem. Det är mycket få kommuner utöver de tre storstäderna som har ett så omfattande bostadsbyggande.

I det läget blev ett inlägg från en vänsterpartist dagens roligaste inlägg. Vänsterpartisten  sade att borgarna inte vill bygga bort bostadsbristen och att Vänsterpartiet bara vill bygga bort  hyresrätter. Inget kan vara felaktigare. Alliansen har under lång tid  byggt många bostäder i Solna och vi vill även framgent bygga många bostäder.

Ett stort problem för bostadsbyggandet är att regeringen inte har tagit ett enda viktigt beslut för att underlätta för bostadsbyggandet. Och inga beslut lär komma under den här mandatperioden om socialdemokraterna och miljöpartiet fortsätter regera Sverige.

Alliansens uppfattning är att vi skall bygga en mångfald av upplåtelseformer såsom bostadsrätter, hyresrätter, LSS-bostäder, studentbostäder och egna hem.  Till mycket stor del blir det lägenheter i flerfamiljshus. Vi ställer oss även positiva till att bygga ägarlägenheter men i dagsläget har intresset från byggbolagen varit väldigt liten.

Även den kommande Översiktsplanen kom upp i debatten. Miljöpartiets kommunalråd Bernhard Huber sa att Miljöpartiet ställer sig bakom planens intentioner om att Solna skall ha 100.000 invånare 2030. Utan tvekan ett intressant inlägg.

Många kommunfullmäktigeledamöter tog upp frågan om att bygga trygghetsboenden/ +70-boenden.  Förutom undertecknad gav även Samuel Klippfalk(KD) och Berghamrapartiets Göran Thingwall  sitt fulla stöd till tanken. Det är bra. Många äldre vill inte bo kvar hemma utan vill till ett boende med service, trygghet, tillgänglighet och social samvaro. Staden planerar  nu för  trygghetsboenden i Huvudsta och Råsunda. Genom budgetöverenskommelsen med Bergshamrapartiet skall det även byggas +70-boenden.

Signalistens ordförande, moderaten Magnus Nilsson informerade om Signalistens omfattande planer på bostadsbebyggelse i olika stadsdelar. Stiftelsen planerar nya bostäder i Huvudsta, Råsunda, Bagartorp och Hagalund och även Bergshamra kan bli en viktig del av Bergshamrastrategin.

En spännande bostadspolitisk debatt i en stad som verkligen vill ta ansvar för bostadsbyggandet och inte bara planerar utan genomför bostadsprojekt i stadens alla stadsdelar.

 

2 svar till “Spännande bostadsdebatt på Solnas budgetfullmäktige

 1. Joachim Rosenquist (S)

  Hoppas inte Anders tycker att jag kapar hans blogg här, men vill ge några reflektioner utifrån ett S-perspektiv på budgetdebatten:

  V föreslår ett byggstopp för bostadsrätter i Solna de närmaste åren och att man endast bygger hyresrätter. Antingen innebär detta att privata markägare fråntas rätten att själva bestämma vad som byggs på deras mark, vilket är absurt och lagstridigt, eller som att endast hyresrätter ska byggas på stadens mark, vilket är juridiskt möjligt men onödigt långtgående. S vill att balansen mellan bostadsrätter och hyresrätter i Solna jämnas ut genom att det byggs fler hyresrätter på den mark som staden äger.

  Retoriken från alliansen är att vi ska bygga mer av allt – vilket är lätt att hålla med om – och man verkar inte jätteintresserad av att jämna ut balansen mellan bostadsrätter och hyresrätter. I synnerhet M framhåller att mängden bostäder är viktigare än upplåtelseformen och man (Magnus Nilsson tror jag) hade även ett resonemang om att den som har råd att hyra en lägenhet i Solna också har råd att ta ett lån för att köpa en bostadsrätt. Men det finns förstås andra skäl än ekonomiska till varför hyresrätten är viktig, t.ex. kanske det inte är jätteintressant att köpa bostad om man är en asiatisk gästforskare vid KI.

  En annan fråga som kort berördes men aldrig riktigt diskuterades handlar om markanvisningspolicy, då markanvisningar ligger under kommunstyrelsen och inte byggnadsnämnden. Det finns dock en koppling, menar jag, eftersom S föreslår förstärkning av förvaltningen för att möjliggöra markanvisningstävlingar och i förlängningen en större mångfald av byggbolag i olika storlekar i Solna. Vi, liksom V och Mp, vill att en markanvisningspolicy ska tas fram och att man ska markanvisa utifrån kriterier av olika slag (arkitektonisk kvalitet, låga hyror med mera). M är ointresserade av detta och byggnadsnämndens ordförande har i lokaltidningen skrivit att markanvisningstävlingar bromsar byggtakten, trots att detta helt uppenbart inte stämmer (bland annat snabbväxande Sundbyberg använder markanvisningstävlingar). Det är fortfarande oklart vem som ges möjlighet att bygga i Solna och varför. Det enda vi vet är att PEAB tycks vara outstanding i kommunstyrelsens ögon.

  Jag tycker att det är synd att vi inte kan enas över blockgränsen om att arbeta fram en markanvisningspolicy som gör det möjligt att involvera fler aktörer i Solnas byggande, och dessutom på ett transparent sätt. Det borde ligga i linje med liberala värderingar att vilja se mångfald och öppen konkurrens. Samtidigt vill jag ge alliansen i Solna en eloge för att man driver på för en fortsatt hög byggtakt och har ambitioner om stadsmässighet. (Och ja, jag är kritisk till bristande planering vad gäller infrastruktur i samband med nybyggnadsprojekt men den kritiken är väl känd och behöver inte upprepas här).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s