Vem vill jobba inom kommunal sektor?

När jag i mitten av 1980-talet jobbade med arbetsmarknadsfrågor för Jusek och Saco  på Stockholms universitet arrangerade vi arbetsmarknadsdagar, studiebesök och träffar med presumtiva arbetsgivare. Intresset hos studenterna var lite olika beroende på utbildningsbakgrund. Ekonomerna i allmänhet var helt inriktade på den privata sektorn utom nationalekonomerna som också kunde tänka sig jobba statligt. De blivande juristerna vill  gärna jobba på advokatbyrå eller som bolagsjurist men kunde också tänka sig en statlig karriär. Samhällsvetarna inriktade sig oftast på statlig karriär eller drömde om att jobba utomlands.

Men ville ingen jobba kommunalt? Ja, de som utbildade sig till yrken som nästan bara finns inom den kommunala sektorn insåg att det var i kommunen eller landstinget som jobbet fanns. Men de som kunde välja arbetsmarknadssektor valde alltid bort den kommunala sektorn.

Den kommunala sektorn – såväl kommunerna som landstingen/regionerna har ett profilproblem. Sektorn upplevs som tråkig, saknar utmaningar och har dåliga lönevillkor. Även om detta inte alltid är en korrekt beskrivning av verkligheten. Det finns många intressanta arbeten inom sektorn och löneläget är inte dåligt överallt. Men bilden finns där och det innebär att många väljer bort den kommunala sektorn och risken finns att man jobbar kommunalt under de år som man vill vara föräldraledig och senare småbarnsförälder.

Problemet för kommunerna är att de har stora rekryteringsbehov. Fler och fler arbetsuppgifter akademiseras och kräver högskoleexamen samtidigt som många går i pension. Och de skall konkurrera med staten och  privata företag om arbetskraften.

Jag har jobbat många år inom den kommunala sektorn. Om kommuner och landsting skall bli attraktiva arbetsgivare krävs det, enligt min uppfattning,  att de jobbar med följande frågor:

Kommuner och landsting har dålig image. Nyexaminerade lockas inte till sektorn trots att många arbetsuppgifter är minst lika och ibland mer  intressanta än vad som erbjuds inom staten och den privata sektorn. Här måste SKL, de länsvisa kommunförbundet och de lokala arbetsgivaren jobba med att förändra attityder. Ett led i detta arbete är det avtal om studentmedarbetare som slutits mellan bla SKL-Sveriges kommuner och landsting och Akademikeralliansen inom SACO. Syftet med avtalet är bla motivera personer med högskoleutbildning att söka jobb inom den kommunala sektorn. Detta sker genom att studenterna har möjlighet att arbeta högst 15 timmar per vecka under en termin vid sidan om studierna.

Det behövs en tydligare gränsdragning mellan vad som åligger tjänstemännen i en kommun och vad som ligger inom den politiska sfären. Det är många gånger tuffare att jobba kommunalt än statligt och tjänstemännen i kommunal tjänst är oftare utsatta för en intensiv mediabevakning än statliga tjänstemän, speciellt i mindre kommuner. Här måste kommunerna jobba med att kompetensutveckla personalen.

Kommunerna borde se över sina lönenivåer för att göra dem mer konkurrenskraftiga mot de andra arbetsmarknadssektorerna.

Kommunernas avtal gentemot de fackliga organisationerna borde moderniseras. För 15 år sedan låg den kommunala sektorn i framkant. I dag har exempelvis staten modernare löneavtal och villkorsavtal med möjligheter till enskilda överenskommelser om arbetstid, semester, uppsägningstid och pensioner.

Den kommunala sektorn borde bli betydligt bättre på att anställa högskolestuderande under sommaren, ordna praktikplatser och hjälpa till med examensarbeten. Många gånger har de högskolestudenter som på olika sätt kommit in i sektorn märkt att det finns många intressanta arbetsuppgifter och därför efter examen sökt sig till ett kommunalt arbete.

Många av ovanstående frågor drivs av Jusek och andra SACO-förbund.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s