Enköpingsvägen skall göras till stadsgata och integreras med omgivande bebyggelse

Valaffischer uppsatta dag - där Enköpingsvägen passerar genom Ritorp.

På fullmäktiges senare del behandlades en interpellation av Björn Bränngård(BEP) om Enköpingsvägen som stadsgata. Utan tvekan en interpellation om en viktig fråga. Enköpingsvägen som tidigare var Europväg E 18 övergick den 1 maj till Solna stad. Bakgrunden är att Europavägen har fått en annan dragning och kommer nu fram vid E 4 i Sollentuna.

Solna stad har långe haft den uppfattningen att Enköpingsvägen skall ombildas till en stadsgata. För Folkpartiet har det varit en viktig fråga och vi lyfte fram frågan i valet. Om gatan smalnades av, det planterades träd och anlades cykelbanor skulle gatan få en helt annan karaktär och mer passa in med den omgivande bebyggelsen. Och hastigheterna kunde sänkas och förhoppningsvis dessutom efterlevas.

Det har tidigare gjorts studier om hur vägen kan omgestaltas. Min bedömning är att denna skall uppdateras och även kompletteras med studier hur vägen skulle kunna bli en naturlig del av den omgivande bebyggelsen. För omgestaltningen kommer att kosta betydande belopp. Det är ju ingen kort sträcka vi talar om och förändringarna måste ske i samband med att andra åtgärder skall ske i närheten. Det finns säkert bra möjligheter att genomföra kompletteringsbebyggelse som skulle göra staden mer stadslik och integrera nya bebyggelse med befintlig. En bra början är att starta planeringen i och med planeringen av kvarteret Startboxen vid Järva krog där NCC huvudkontor kommer att kompletteras med 450 bostäder. Inte bara planera detta begränsande område utan även ta utblick mot Enköpingsvägen i resten av Solna och in i Sundbyberg. Ett bra samarbetsprojekt mellan kommunerna.

Foto! Peter Edholm. Bilden är tagen under valrörelsen 2014.

3 svar till “Enköpingsvägen skall göras till stadsgata och integreras med omgivande bebyggelse

  1. Vad är en stadsgata? Är Råsundavägen en stadsgata? I så fall är den ingen bra förebild, då parkerade bilar upptar mer än hälften av den värdefulla gatubredden. En fördel för cyklister är dock att de slipper kryssa mellan fotgängare i en s.k. GC-bana. Då är det bättre att samsas med bilar som håller jämförbar fart. För fotgängare är Råsundavägen godtagbar men i varje korsning, och dom är många, är det bilarna som har företräde. Om en stadsgata har ett sådant tydligt bilfokus som Råsundavägen så bör vi se oss om efter någon annan förebild.

  2. Bra att det sker men det räcker inte med att bara ställa ny bebyggelse intill vägen och hoppas på att det blir en stadsgata. Vad som krävs är att Enköpingsvägen korsas av gator på tätt avstånd (gatorna behöver ledas in i befintliga omgivande förorter). Gatan måste kantas av kvartersrader. Om kvarteren är långsmala behöver dess kortsida ligga an mot Enköpingsvägen (precis som Götgatan men inte Hornsgatan) just för att få ner hastigheten och tillflöde av människor. Med tanke på det bara blir en smal sträng av stad är det viktigt att man åstadkommer något riktigt tätt där.

    Något annat som behövs är att man redan från början planerar in nedgrävd tunnelbana under gatan alternativt spårväg i gatans mitt.

    Ärligt talat tror jag inte på någon avsmalning. Idag är den totalt runt 25 meter bred. En boulevard med plats för breda trottoarer, cykelbanor, en körbana i varje riktning + spårvagn upptar troligen lite mer än 30 meter i bredd.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s