Hur kan folkpartiet bli ett socialliberalt parti?

I dag samlas många folkpartister från hela landet  i Västerås för Librix. Det finns en längtan hos många folkpartister att partiet skall få en tydlig socialliberal profil. I dag saknas den. Frågan är om partiledningen har förstått denna längtan hos gräsrötterna. Folkpartiets ställningstagande när det gäller kärnkraft eller upprustning av försvaret är i sak riktigt enligt min uppfattning. Men det är knappast dessa politikområden som partimedlemmarna uppfattar som ett steg i socialliberal riktning. Det finns tom många medlemmar som inte vill att partiet skall uppfattas som det mest försvarsvänliga partiet i landet.

Men även partimedlemmarna måste ta sin del av ansvaret. För vad skulle det innebära konkret i politiska ställningstagande om partiet skall bli mer socialliberalt. Där är många svaret skyldiga.

Skolfrågan har länge varit partiets stora profilfråga. Min bedömning efter att ha talat med många människor såväl under valrörelsen som därefter är att skolfrågan inte är ett flöte för folkpartiet utan snarare förvandlats till ett sänke. Resultaten i Pisaundersökningen och skolföretag som gick i konkurs  och ställde eleverna på gatan från den ena dagen till den andra var  droppen som fick bägaren att rinna över och många människor upplever i dag inte att Folkpartiet är det parti som driver skolfrågorna på bästa sätt.

Folkpartiet måste bredda sig politiskt. Jag ser några frågor som kan stärka partiets socialliberala profil och som skulle passa bra in i en vidare socialliberal kontext.

1.  Äldres trygghet. Hemtjänst till äldre i hemmet har nått världs ände. Det skapar otrygghet för många äldre. Behoven och längtan till ett tryggt boende är stor hos många äldre. Särskilt hos den stora gruppen ensamstående äldre. Här gäller det att snabbt få fram boende av olika slag  som passar de äldre.

2. Sjukvård. Folkpartiet har stora möjligheter att nå framgång genom en lång trovärdig politik och med starka företrädare som Barbro Westerholm på riksplanet och med de två ledande regionala sjukvårdspolitikerna Anna Starbrink och Jonas Andersson. Tillgänglig vård, valfrihet och en bra vård i hela landet kan vara viktiga ledord.

3. Hela det socialpolitiska fältet ligger öppet. Inget parti är längre bra på dessa frågor. Här skulle folkpartiet kunna rycka fram inom flera områden. Mäns våld mot kvinnor och hur vi hanterar detta känns för mig som en prioriterad fråga.

4. Likabehandlingsfrågor inrymmer i vid bemärkelse många frågor som borde ligga Folkpartiet varmt om hjärtat. HBTQ-frågorna är i dag en stark profilfråga för Folkpartiet tack vare HBT-liberalerna och många enskilda liberalers insatser. Däremot är vi i dag inte speciellt starka inom jämställdhetsfrågorna och frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Här kan Folkpartiet bli bättre.

5. För många politiker upplevs bostadsfrågorna som hårda frågor. Inget är egentligen mer fel. En bostad är en grundläggande förutsättning för ett bra liv. Bostadsfrågorna växer sig allt starkare och tillhör de frågor som toppar tidningarnas första sidor. Bristen på bostäder är stor i allt fler kommuner och räknar vi med bostäder för äldre är det i praktiken bostadsbrist i hela landet. Bostadspolitiken drivs av enskilda politiker inom partiet men har försummats av partiledningen som tycker att frågorna inte är tillräckligt relevanta.

6. Kulturpolitiken är ett starkt område för Folkpartiet med starka företrädare under en lång period av år där den dåvarande kulturministern Jan-Erik Wikström sticker ut på ett mycket positivt sätt. Sanningen är nog att man inte vinner val på kultur. Men kulturfrågorna passar väl in i en socialliberalprofil och Folkpartiet kan bli partiet som driver biblioteken och kulturskolorna framåt. Två områden som kan skapa stort engagemang hos medborgarna om de känner att biblioteken och kulturskolorna är hotade.

Det här var sex områden som jag tycker att  Folkpartiet borde bli starka inom. Det gäller för Folkpartiet att jobba långsiktigt med dessa områden. Mejsla ut enskilda frågor att fokusera på och få fram starka företrädare på olika nivåer som driver och förknippas med frågorna. Och vi måste ge detta tid. Vi kommer inte bli bra inom alla politikområden till valet 2018. Men till 2022 är det möjligt och absolut nödvändigt.

Låt Librix bli starten på denna resa mot att Folkpartiet blir ett socialliberalt parti som upplevs relevant och intressant av väljarna.

 

 

 

 

 

 

3 svar till “Hur kan folkpartiet bli ett socialliberalt parti?

 1. Varför skulle Folkpartiet överhuvudtaget bli socialliberalt? ”Socialliberalism” är ett paradoxalt uttryck, då den i mycket står i direkt motsatt till egentliga liberala värden och ideer. (Tex. att en nattväktarstat eftersträvas eller att en individens rättigheter inte får köras över av massorna.) Bättre vore att etablera sig som ett verkligt liberalt parti, något som det egentligen inte finns i dagens Sverige.

  Din lista med punkter är inte nödvändigtvis heller att se som just socialliberala, då det i mycket handlar inte bara om vad man vill åstadkomma utom om vilka medel som används. Medlen diskuteras dock egentligen inte. (Som analogi: Både V och M skulle troligen skriva under på att man vill ha mer välstånd—men skiljer sig radikalt i hur de skulle gå tillväga.)

  Ditt tal om ”mäns våld mot kvinnor” är mycket deprimerande: Denna feministiska cliche och obegrundade retorik måste skickas till sophögen så snart som möjligt, då den är mycket missvisande, sexistisk, och destruktiv. Dessutom skulle man fokusera sig på våld i allmänheten om man verkligen ville uppnå något (analogt: bekämpa cancer—inte bröstcancer). Fakta är att mäns våld mot kvinnor är ett randfenomen, att våld mellan partner tenderar till att vara ömsessidigt, och att kvinnor något oftare är förövarna (!) och något sällre offren (!), vilket gör uttrycket och dess användning direkt avskyvärt. Se http://web.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm för ett stort antal av undersökningar i frågan.

 2. Suzanne Liljegren

  Anders, jag håller helt med dig om att vi måste återupprätta vårt parti som ett socialliberalt parti. Jag är, som du vet, en av dem som driver bostadsfrågorna inom vårt parti. Jag tycker att Folkpartiet ska gå i bräschen för en politik där bostadsförsörjningen inte helt överlåts åt marknaden men att också en avreglering i ordnade former behöver göras inom hyresrättsområdet.
  På Lidingö driver vi, S och några frivilligorganisationer en oerhört framgångsrik, partipolitiskt obunden kampanj för att stoppa försäljningen av vårt kommunala bostadsföretag Lidingöhem och kräva en folkomröstning. Från slott till koja skriver lidingöborna på och flera av namnunderskrifterna speglar att frågan splittrar de partier som står bakom en försäljning. https://www.facebook.com/pages/Stoppa-försäljningen-av-Lidingöhem/774504309305702
  Orsaken till stödet är bl a den akuta bostadsbristen i Stockholmsregionen, skenande bostadsrättspriser som stänger ute unga vuxna från bostadsmarknaden, nybyggda hyresrätter som är lyxutrustade och som inte är ett alternativ för många av de som är i mest akut behov av en bostad, brist på äldreboenden som tvingar de äldre att köa i så många år att de hinner bli för gamla för ett seniorboende när de väl kommer fram, allt färre hyresrätter genom kontinuerlig ombildning till bostadsrätter men också insikten om att Lidingöhem har en unik möjlighet att förse lidingöborna med de hyresrätter som just nu behövs. Läs mer här https://www.facebook.com/notes/stoppa-försäljningen-av-lidingöhem/behåll-och-utveckla-lidingöhem-stoppa-en-försäljning/781440691945397
  Vad som också är intressant är de reaktioner vi möter bland lidingöborna, både när vi kampanjar ute på gator och torg och när vi knackar dörr i småhusområdena: en positiv förvåning och uppmuntrande tillrop när lidingöborna förstår att vi är folkpartister. På kort tid har vi återigen förknippat Folkpartiet på Lidingö med ett starkt socialliberalt engagemang där vi konkret visar hur vi vill använda Lidingöhem som ett verktyg för att erbjuda lidingöborna de hyresbostäder som vi är i akut behov av. Och detta vinner både respekt och stöd för oss, vårt parti och för sakfrågan på Lidingö. För mig är det en solklar signal om att vårt partis framtid finns i en aktiv, socialliberal politik.

 3. Fp (eller något annat parti) blir socialliberalt genom att erbjuda trovärdiga och hållbara socialliberala lösningar på prioriterade problem. Vilka problem som för tillfället (det ändras då och då) är prioriterade vet vi från olika valanalyser. Hållbarhet ska vara ekonomisk, ekologisk och social, det betyder bland annat långsiktig finansiering, hänsyn till miljön och hänsyn till sociala klyftor i vår globaliserade värld, inklusive deras konsekvenser. Trovärdighet innebär främst konkreta åtgärder med realistisk finansiering.
  Anders lista enligt min bedömning i bästa falla enbart anger några exempel man kunde titta på. Mest lovande är sjukvård och bostäder.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s