Rikspolitiker diskuterade jämställdhet på Jusek seminarium

I dag kunde jag inte låta bli att gå på Juseks studerandesektions seminarium om jämställdhet med ett antal riksdagsledamöter och företrädare för SACO och Jusek i panelen. Jämställdhetsfrågor har alltid intresserat mig och mellan 2003-2006 var jag ordförande för Solna stads jämställdhetskommitté (nu likabehandlingskommitté).

Det blev en spännande diskussion som inte bara kom att handla om jämställdhet utan även invandrande akademikers situation.

Även om det hänt mycket inom jämställdhetsområdet är det fortfarande så att män är överrepresenterade på högre befattningar och tjänar mer än kvinnor även på lika befattningar. Under en livstid tjänar en man tre miljoner kronor mer än en kvinna. I dag är en majoritet av landets studenter kvinnor men på högre befattningar inom stat, kommuner och näringslivet dominerar fortfarande männen även om utvecklingen går åt rätt håll. Tuffast är den inom advokatyrket. Endast 18 % procent av delägarna är kvinnor och på de större byråerna är det endast 13 %. Två tredjedelar av de högre tjänsterna inom domstolsväsendet är besatta av män trots att kvinnorna dominerar inom yrket.

Hanif Bali (M) anser att Sverige är bra på jämställdhet i ett internationellt perspektiv men på VD nivå ligger Sverige klart sämre till. Linda Snecker(V) ansåg att det finns samhällsstrukturer som måste brytas. Beroende på vilket kön man tillhör väljer man utbildning.

Vad kan då göras för att förbättra jämställdheten? Roger Haddad (FP) anser att karriärtjänsterna inom skolan har varit positiv för jämställdheten och kan tillämpas även inom andra områden.

Magnus Hedberg, VD på Jusek informerade om att förbundet jobbar hårt med dessa frågor på olika sätt. Ett flexiblare arbetsliv möjliggör att det är lättare att förena familjeliv med arbetsliv och uppskattas framför allt av kvinnliga chefer. Lönesamtalen mellan chef och medarbetare utjämnar löneskillnader och synliggör kvinnorna. Andra viktiga frågor för ökad jämställdhet är lönerådgivning, bevaka osakliga löneskillnader och driva ärenden om detta, lokal lönebildning, karriärtjänster, nätverksarbete och opinionsbildning.

En fråga som också tog stor plats under diskussionen var invandrande akademikers situation. Det tar alltför lång tid för dessa att få jobb på arbetsmarknaden. Det framgår inte av den allmänna debatten men de som invandrar har en högre utbildningsnivå än den svenska befolkningen.

En fråga som fortfarande är ett stort problem, trots att den har varit känd i över 30 år är den långsamma handläggningen av utbildningar som skall valideras, dessutom av olika myndigheter beroende på vilken utbildning det gäller. Hanif Bali (M) kunde informera om att det tar 8 månader att validera en läkarutbildning trots att själva valideringen bara tar mindre än en timme i anspråk. Det rådde en stor samstämmighet bland deltagarna att en snabbare validering är en prioriterad fråga och Alexandra Völker(S) ansåg att den dessutom måste förenklas. Roger Haddad (FP) föreslog att SFI skall in i Vuxenutbildningen för att underlätta integreringen.

Magnus Hedberg, VD ansåg att det är viktigt med kompletterande utbildningar så att de med en utländsk examen snabbt skall kunna komma in på arbetsmarknaden. Jusek har för egna medel stöttat sina invandrande medlemmar genom mentorskap och professionsinriktad SFI. En fråga som borde vara en statlig angelägenhet.

Den blev på många sätt en intressant debatt och det fanns en tydlig skillnad mellan politikerna oavsett partifärg och företrädarna för Jusek och SACO. Politikerna var väldigt probleminriktade och övergripande men hade det betydligt svårare att vara konkreta och lösningsinriktade. De fackliga representanterna såg problemen och hade utarbetat lösningar. Här tror jag att ett utökat samarbete mellan politiken och arbetsmarknadens parter kan leda fram till många konkreta förslag som leder utvecklingen åt rätt håll.

I panelen deltog från vänster:

Marco Venegas(MP), riksdagsledamot

Linda Snecker(V), riksdagsledamot

Roger Haddad(FP), riksdagsledamot

Magnus Hedberg, VD Jusek

Alexandra Völker(S), riksdagsledamot

Hanif Bali(M), riksdagsledamot

Kristin Öster, Ordförande Sacos studentråd

Stina morian, moderator (ej med på bild)

Läs även mina blogginlägg

SACO presenterar bra förslag för att få invandrande högskoleutbildade snabbt i arbete

Är verkligen invandringen kostsam för Sverige?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s