Roger Mogert efterträder mig som ordförande för Filmregion Stockholm-Mälardalen

Efter nästan åtta spännande år som ordförande för Filmregion Stockholm-Mälardalen övertog i dag borgarrådet Roger Mogert, Stockholm ordförandeskapet. Redan i augusti förra året aviserade jag att jag skulle göra mitt sista år som ordförande. Och jag är glad över att Roger Mogert nu tar över ordförandeskapet och att Stockholm därmed blir fullvärdig medlem.

Det har varit några mycket givande år för min del. Vi startade från grunden med fyra medlemmar: Stiftelsen Filmstadens Kultur/Solna stad, Botkyrka kommun, Regionförbundet Örebro (nu Region Örebro) Filmallians Stockholm-Mälardalen i maj 2007 då jag också valdes till ordförande. Under 90-talet hade Sveriges filmindustri regionaliserats med Film i Väst, Film i Skåne och Filmpool Nord. Genom stöd från SFI, regionala medel och stöd från EU och staten i samband med b l a regementsnedläggelser hade gynnsamma förutsättningar skapats i landets olika delar. På kort tid minskade filminspelningarna från att till 90 % spelats in i Stockholm-Mälardalen till 10 %. Flera intressenter tyckte det var en olycklig utveckling att så lite film spelades in i regionen. Det blev ett tydligt merarbete för många skådespelare och filmarbetare som hade sin huvudsakliga sysselsättning i regionen, antalet arbetstillfällen minskade, regionen syntes inte lika mycket på vita duken och de turist- och samhällsekonomiska effekterna minskade dramatiskt.

Därför bildas Filmregion Stockholm-Mälardalen i maj 2007 med stöd från Svenska Filminstitutet och de fyra medlemmarna. Till skillnad från de övriga regionala produktionscentrumen är Filmregionen den ända där även branschen är delägare, vilket har varit en stor fördel. Det var en tuff tid. Tanken var Stockholms stad och landstinget skulle vara aktiva medlemmar men så blev det inte initialt.

Redan i februari 2006 hade den dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen Anders Gustâv kontaktats av branschen för att efterhöra om Solna var beredda att utöka samarbetet inom filmen vilket vi ställde oss bakom. Den dåvarande verksamhetsledaren för Stiftelsen Filmstadens Kultur, Caroline Strand, såg också många fördelar med ett regionalt filmsamarbete. När Stockholm inte gick med i filmsamarbetet initialt frågade Stockholm Film kommissions ordförande Sam Nilsson om jag ville bli ordförande vilket jag accepterade.

Då vi endast var fyra medlemmar initialt blev de  ekonomiska förutsättningarna  därför begränsade. Jag kommer så väl ihåg när jag hade ett möte med den dåvarande landshövdingen Per Unckel vid flera tillfällen och hans mantra var att blir Stockholm inte fullvärdiga medlemmar blir det inget av Filmregionen. På den punkten hade han fel. Filmregionen har växt snabbt under de här åren. Från initialt 4 medlemmar till 12 medlemmar och fler medlemmar är på ingång. Vi har i dag en väl fungerande verksamhet inom våra tre verksamhetsområden filmkommission, utveckling och finansiering. De senaste åren har vi även fått ekonomiskt stöd från EU genom våra olika EU-projekt. Projekt som utvecklat vår verksamhet och också fått mycket gott betyg av de anslagsfinansierande myndigheterna. Tidigt kunde vi bygga upp den filmkommissionära verksamheten och utvecklingsdelen som särskilt riktar sig mot de unga filmare som skall gå vidare mot en karriär inom branschen.

Tuffare har det varit att finansiera filmer. Men arbetet går snabbt framåt. Gotlands filmfond, Region Örebro, Åland landskapsregering jobbar aktivt med dessa frågor liksom privata investerare i främst Örebro och Stockholmsområdet. Att Stockholm blir fullvärdig medlem stärker också Filmregionen ekonomiskt. Vi är fortfarande lillebror i förhållande till våra kolleger i Väst, Skåne och Nord. Men vi utvecklas snabbt. Vår tanke är att de filmer som har anknytning till regionen också skall spelas in här men vi ser positivt på att filmen stärks i hela landet. Det är bra för filmen i Sverige. Inom några år tror jag att vi kan uppnå vår långsiktiga målsättning – Att bli en av de ledande filmregionerna i Europa. Varmt välkommen Roger Mogert som ny ordförande

PS! Jag kommer inte att lämna filmens värd. Jag kommer att sitta kvar i Filmregionens styrelse och även framgent vara ordförande för Stiftelsens Filmstadens Kultur.

Läs även mer om Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s