Är verkligen invandringen kostsam för Sverige?

På dagens Brännpunkt, Svenska Dagbladet gör professorn i historia, Dick Harrison en beskrivning av invandringen till Sverige under århundraden tillbaka och visar på de positiva konsekvenserna av invandringen.

I vart fall sedan tidig medeltid har en omfattande invandring skett till Sverige. Under Hansans tid inflyttade många tyskar in till Sverige och bosatta sig i städerna som handelsmän och hantverkare. Särskilt intressant är att se att när det har gått bra för Sverige som under stormaktstiden, Gustavianska tiden och efter andra världskriget då svensk industri var i stort behov arbetskraft ökade invandringen. Även under 60-90-talen har det kommit många flyktingar som mycket snabbt har fått fotfäste i Sverige och som lyckats mycket väl. Det Harrison slår fast är att invandringen har gett stora vinster för Sverige kulturellt, kunskapsmässigt, demografiskt och ekonomiskt. Det kommer sällan fram i dagens debatt.

Det viktigaste i Harrisons artikel är ända att ”invandringsdebatten lider av att övriga partier har tillerkänt SD ett problemformuleringsprimat som öppnat dörren för historielöshet och kortsiktighet. Sverige skulle behöva en ny typ av problemformulering som utgår från att invandring som sådan är positiv, ett fenomen som bör bejakas, inte ett elände som måste hanteras.”

Dick Harrison har helt rätt i sin analys. Alla partier springer på Sverigedemokraternas analys och så även media. Stora reportage om någon liten kommun i landsbygden som under kort tid får ta emot en stor mängd flyktingar i förhållande till sin befolkning. Och ibland är kommunerna ovetande om att det skall komma många flyktingar då någon privat aktör har öppnat en anläggning. Inte konstigt att det kan bli problem och motsättningar.

Mycket lite skrivs om de invandrare som faktiskt lyckas, arbetar eller startar företag, och bidrar mycket positivt till det svenska samhället. Många av dagens svenska företag har startats av invandrare och ger många svenskar arbete.

Det är bara att titta runt i min egen vardag. På många av Solna företag jobbar det 50-60 olika nationaliteter. Likadant ser det ut på en institution på Karolinska institutet.  Senaste gången jag var på läkarbesök på KS träffade jag en rysk läkare. När jag besöker apoteken i Solna är en klar majoritet av de som arbetar där från ett annat land. Många från Iran eller med kurdiskt ursprung. Apoteken i Sverige i dag hade inte klarat sig utan personal med ursprung i andra länder. Många anställda i Solna stad har en utländsk bakgrund från såväl Europa som andra världsdelar. Jag brukar använda mig av tre olika kemtvättar och skrädderier beroende på vad jag skall göra. En är från Syrien, en från Armenien och de på den tredje kemtvätten är från olika länder i Mellanöstern. Min kaffehandlare i Solna Centrum är från Iran och frukthandlaren från Libanon. Och hur stort utbud skulle vi ha inom restaurantsektorn utan alla invandrare för att inte tala om kollektivtrafiken och all personal inom äldrevården. De sektorerna hade helt enkelt inte funkat utan invandring.

Ser jag till min egen bakgrund finns det förfäder med bakgrund i bla Finland, Tyskland, Skottland och Vallonien. De kom hit som officerare, diplomater eller köpmän. Många blev framgångsrika och några har tagit plats i den svenska historien.

Det är ur detta perspektiv vi skall driva debatten. Att invandringen långsiktigt har varit tillgodo för Sverige.  Att få hit många med en bra yrkesutbildning är väldigt lönsamt för Sverige. Vi skall dock inte skygga för de problem som finns. Varför var det betydligt lättare för en invandrare att göra karriär i det svenska samhället under 1500- och 1600-talet trots det motstånd som fanns inom den svenska adeln, officerskåren och städernas borgare. Fokus på invandringen måste läggas på arbete och kunskaper i svenska. Och alla kommuner måste ta emot flyktingar. Det är nyckeln till framgång. Då löses mycket av integreringen i det svenska  samhället.

De övriga partierna måste vrida problemformuleringspriviegiet ur händerna på Sverigdemokraterna. I dag för vi debatten på deras villkor. Och Sverigedemokraternas retorik har bara blivit värre och värre. Nu ifrågasätter partiet om samer och judar som bor här i Sverige har en svensk identitet. Grupper som har bott här länge och samerna var dessutom här först.  Så kan det inte fortsätta.

Läs givetvis Dick Harrisons debattartikel – Invandrarna är en vinst för Sverige – på SVD Brännpunkt.

5 svar till “Är verkligen invandringen kostsam för Sverige?

  1. Ni satt åtta år vid makten och först nu börjar ni prata om att alla kommuner måste ta emot flyktingar. Södertälje kommun uppvaktade regeringen under många år och fick inget gehör för dess prekära situation, en kommun med 15% arbetslöshet och som är så skuldsatt att ingen annan kommun är i närheten. Samtidigt som två barnfamiljer trängs i en tvåa i Södertälje tvår Vaxholm, Täby, Vellinge, Djursholm och övriga sina händer.

    Självklart finns det massor med invandrare som bidrar oerhört till samhället på många plan, men mig veterligen finns det ingen forskning som visar att asyl- och anhöriginvandring till Sverige är lönsam annat än på mycket lång sikt (2-3 generationer). Rätta mig om jag har fel. Titta på på situationen i Malmö och Södertälje, budgetarna går bara ihop om pga att övriga kommuner bidrar med miljardbelopp. Efter åtta år i landet så är sysselsättningsgraden för invandrarna ca 45-50%. Tar man även hänsyn till antalet arbetade timmar och genomsnittlig lön så blir skillnaden i skattekraft mellan inrikes och utrikes födda mycket stor, så stor så att välfärden nu urholkas. Hur många utanförskapsområden kan övriga Sverige bära upp?

    Om man vill fortsätta på den inslagna vägen är det anständigt om man samtidigt är ärlig med vad konsekvenserna blir. 2015 väntas 100 000 personer söka asyl i Sverige och 200 000 uppehållstillstånd kommer att delas ut, detta är inte hållbart.

  2. Ping: Rikspolitiker diskuterade jämställdhet på Jusek seminarium |

  3. Ping: T – Östermalmstorg – alla gjorde precis som Sverigedemokraterna ville. |

  4. Ping: Nästan 10.000 utländska medborgare fick sina utbildningar godkända 2014 |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s