Nu är Alliansbudgeten för Solna beslutad

I kväll beslutade fullmäktige om en ny reviderad  budget för Solna. Vid novembersammanträdet gick något oväntat Socialdemokraternas budget igenom då den fick stöd av såväl de rödgröna som Bergshamrapartiet och Sverigedemokrateterna. Vi hade i och för sig kunnat leva med den socialdemokratiska budgeten som hade samma skattesats som Alliansen och till 99 procent överensstämde med Alliansens budget – om den hade varit laglig. Den saknade ett treårigt perspektiv för perioden 2015-2017 vilket den måste göra enligt kommunallagens 8 kapitel, 5  paragrafen. Vidare saknades en beslutsats om stadens vision, målområden samt inriktningsmål och indikatorer. Detsamma gäller nämndernas förslag till justering av taxorna, som ligger till grund för nämndernas budgetförslag. Genom kvällens beslut har samtliga taxor formellt justerats. Det är nog inte sista gången som Alliansen inte får igenom ett förslag i kommunfullmäktige med tanke på den parlamentariska situationen och därför borde partierna ta upp en diskussion om hur vi kvalitetssäkrar partiernas förslag och yrkanden i kommunfullmäktige. Det vore djupt olyckligt om vi fler gånger fattar olagliga beslut i kommunfullmäktige.

Den kompromiss som har slutits med socialdemokraterna innebär att budgeten i huvudsak följer Alliansens ursprungliga budgetförslag med en del ändringar. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 11 miljoner kronor som fördelas med 5,5 miljoner på förskolan och 5,5 miljoner till skolan. Förändringar som vi inom Folkpartiet inte har något emot utan välkomnar. Detta finansieras inte, som i socialdemokraternas förslag på neddragningar inom stadsbyggnadsnämnden ram, utan genom att överskottsmålet sänks med 5 miljoner och genom ökade skatteintäkter. Till detta skall lägga ett antal uppdrag när det gäller badtaxan, kemikalieplan, trafik, genomlysning av stadens fastighetsbestånd. Det sistnämnda är delvis redan genomfört av stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att utreda inrättandet av investeringsfonder. Det sistnämnda ställer jag mig mycket frågande till om detta verkligen är lagligt. Förslaget innebär att investeringsmedel i praktiken skall användas inom driftbudgeten. Stadsledningsförvaltningen får väl undersöka detta närmare.

Genom kvällens beslut har Solna stad numera en budget som det går att styra staden med till gagn för alla inblandade politiker i nämnder och styrelser,  anställda i Solna och framför allt för Solnaborna som nu vet vad som kommer att gälla för 2015.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s