Öppet brev – Hur ser miljöpartiets och socialdemokraternas naturreservats förslag ut?

I veckan som gick skickade Alliansen företrädare i Solna ett öppet brev till Socialdemokraterna och Miljöpartiet då dessa partier till skillnad från Vänsterpartiet, Alliansen och Rädda Råstasjön inte har något förslag på hur omfattande ett naturreservat skall se ut. Du kan läsa det öppna brevet nedan. Bilden här nedan visar det område som Alliansen anser skall bli naturreservat. Dvs ett område som omfattar hela sjön.

Råstasjön

Öppet brev till Susanne Nordling, Miljöpartiet och Arne Öberg, Socialdemokraterna, med anledning av kommunfullmäktige 16/6 ärende 6 (Detaljplan för del av Arenastaden – Råstasjön)

Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna har uttalat sig positivt i frågan om naturreservat runt Råstasjön. Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna har tydligt kommunicerat Råstasjön som en viktig politisk fråga, kanske den viktigaste under denna mandatperiod. Miljöpartiets inställning har tydligt varit att utreda ett naturreservat först, innan byggnation kan ske. Socialdemokraterna har varit mer oklara i sin tågordning.

Det nu liggande detaljplaneförslaget har omarbetats omfattande igenom detaljplaneprocessen, exempelvis har hela västra delen av området utgått och antalet lägenheter minskats från 1800 till ca 6-700. Detta har gjorts för att så långt som möjligt anpassa sig till de naturvärden som konstaterats vid naturvärderingar som gjorts.

För att säkerställa naturvärdena i området runt Råstasjön, har Alliansen gemensamt lagt ett konkret alternativ till utredningsområde och tänkt ungefärlig framtida utsträckning av ett naturreservat. (bilaga 1). Även Vänsterpartiet och Nätverket Rädda Råstasjön har lagt liknande förslag med något annorlunda gränsdragning. Då frågan behandlades i Stadsbyggnadsnämnden den 21/6 deltog inte något av oppositionspartierna i beslutet om att lyfta frågan om naturreservat till kommunstyrelsen, trots att de alla tre tidigare uttalat sig positivt. Man kom inte heller med egna alternativ till den karta med förslag till utredningsområde som bilades beslutet. På kommunstyrelsen den 2/6 togs beslut om att formellt ge stadsledningsförvaltningen ett uppdrag att utreda naturreservat runt Råstasjön. Vid det mötet lämnade även Vänsterpartiet in sin karta. Fortsatt utredning av naturreservat kommer alltså att ske parallellt med byggplanerna inom den föreslagna detaljplanens område.

Inför kommunfullmäktiges beslut i ärendet på måndag vill vi i Alliansen få ett tydligt besked från alla oppositionspartier. Vilken plan har man för området runt Råstasjön? Hur vill man att gränserna för ett framtida naturreservat ser ut? Vad händer med området efter valet ifall majoriteten då ser annorlunda ut än nu?

Det känns rimligt att alla partier tydligt kommunicerar sin ståndpunkt inför valet så att det blir tydligt för väljarna vilka alternativen är. Vi förväntar oss svar i form av grovhuggna men tydliga kartor på samma vis som Alliansen, Vänsterpartiet och Nätverket Rädda Råstasjön redovisat.

– Vilka områden anser Miljöpartiet respektive Socialdemokraterna bör ingå i utredningsområdet för naturreservat?

– Vilka områden kan man fortfarande tänka sig att bebygga om fortsatt planering visar att det är lämpligt att göra så?

– Om det i en framtida koalition finns behov av att kompromissa med vilka områden som bebyggs, vilka anser ni er inte kunna dagtinga med som obebyggda?

– Hur ser er tänkta tidsplan för införande av naturreservat och byggnationer utanför beslutat naturreservat ut?

För Alliansen i Solna

Pehr Granfalk(M)

Anders Ekegren(FP)

Samuel Klippfalk(KD)

Magnus Persson(C)

Här kan du läsa mitt blogginlägg om kommunstyrelsens förslag till naturreservat.

 

 

6 svar till “Öppet brev – Hur ser miljöpartiets och socialdemokraternas naturreservats förslag ut?

 1. staffan halldin

  Hela oppositionen lyssnar idag på medborgarna, när opionen mot att bygga alls vid Råstasjön är över 75% enligt Novus Opionsundersökning. Endast 7% vill bygga och opionen mot bebyggelse har ökat efter Novusmätningen. Idag 20 000 namnunderskrifter och av de 550 yttranden som kom in på detaljplanen var 95% negativa. WWF:s vädjan och utmärkelse av Råstasjön som en svensk pärla eller hela Stockholmsregionens mest skyddsvärda naturplats 2013. Alliansen måste förstå man helt saknar mandat att helt förbigå medborgarnas vilja i Solnas viktigaste fråga precis innan ett val. Beslutet får förödande irreversibla effekter på helt unika natur och rekreationsvärden, livskvalitet, folkhälsa och Solnas attraktionskraft. Ovärderliga värden som nu även s, genom pressmeddelandet i fredags, inser inte längre går att negligera. Alliansen har fortfarande chansen att komma till samma insikt och har allt att vinna på att tänka om och följa folkviljan och förnuftet.
  http://www.mp.se/solna/just-nu/stort-stod-i-solna-att-stoppa-byggplanerna-vid-rastasjon

 2. Att bygga innanför strandlinjen är ett totalt katastrofalt och förödande för allr naturliv vid sjön Så sittande allians borde tänka sig noga för och ert agerande ang Natur reservat håller inte Ni vill bygga innanför strandlinjen och skyddat område .

  • Sophie! Det är knappast strandlinjen i sig som är avgörande om en bebyggelse påverkar naturvärdena eller ej. Vi har tagit bort bebyggelse vid Råstahems Folkets Husförening, Tennisbanorna, midjan och Minigolfbanorna trots att hela eller delar av dessa områdena ligger utanför 100 meters gränsen av den mycket enkla anledningen att bebyggelsen där hotar naturvärdena. Det är naturvärdena som måste vara utgångspunkten om bebyggelse skall tillåtas och i det nordöstra hörnet finns det inga naturvärden. Mvh Anders

 3. Ping: Hvad vilja socialdemokraterna med Råstasjön? |

 4. Hur menar Du att det finns inga inga naturvärden? Hela området runt sjön är av Naturvärde du läser inte in allt ordentligt i miljökonsekvens beskrivningen, tror Du på fullt allvar själv att Näktergalen, fladdermössen, mindre hackspett, silltrut, brunand, och gulsparven som 2015 kommer att bli rödlistad, då den är utrotningshotad.

  Ekbaggen som livnär hackspetten, larver i ihåliga träd och andra insekter som lever där Ni vill in och förstöra i Sumpskogen, mygglarver föder ett stort antal av de fågel arter som häckar här vid sjön fjärillar kläcks där inne och fladdermössen flyger runt hela sjön speciellt inne i sumpskogarna listan är lång och djuren lever i symbios med varandra och Naturen en gång borta borta för alltid extinct symbolen gäller snart för Råsta sjön i den takt som du och dina allians vänner vill utplåna allt som lever där-

 5. Staffan Halldin

  Jag är ute och springer på morgonen oftast, mellan 7-9 och nära, lite väster om Arenan, i den täta lövtskogen där byggnation planeras, sjunger flera näktergalar som mest och ljuvligast nu, En riktig rogivande och tyst naturidyll är faktiskt stora delar av området inom detaljplanen idag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s