Kommunstyrelsen beslutade om naturreservat för Råstasjön.

Råstasjön

I går  tog kommunstyrelsen beslut om att ge stadsbyggnadsförvaltningen och berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram ett förslag på naturreservat för Råstasjön och ta kontakt med Sundbybergs stad  för att undersöka möjligheterna att bilda ett gemensamt sammanhängande naturreservat för Råstasjön och Lötsjön. Det området i Solna som är tänkt att bli naturreservat omfattar hela området runt  Råstasjön(förutom det området som skall bebyggas i det nordöstra hörnet) och även det markområde som tillhör Solna stad och Råsta Folketshusförening (Riksbyggen) som är beläget i det nordvästra hörnet vid korsningen Sjövägen/Råsta Strandväg.

På folkpartiets årsmöte i februari 2013 beslutade folkpartiföreningarna i Solna och Sundbyberg att förorda ett gemensamt  naturreservat runt de båda sjöarna. Området har sedan länge fungerat som rekrationsområde för Solnabor och Sundbybergare och under helgerna är det 1000-tals personer som vistas i området. Den naturvärdesinventering som gjordes i samband med detaljplanen, och som presenterades i februari i år, visar på höga eller påtagliga  naturvärden framförallt i den sk midjan och i det nordvästra hörnet och området är hemvist för många fågelarter, falddermöss och växter som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Däremot har de delar som vetter mot betongstationen och Friends Arena inte lika stora naturvärden då det oftast är frågan om ung björkskog som finns på fyllnadsmassor. Enligt min bedömning är det ganska klart att området har sådana stora  natur- och rekreationsvärden så att det är möjligt att inrätta ett naturreservat.

Vi ser klara fördelar med att det införs ett gemensamt naturreservat för de två sjöarna men anser att om Sundbyberg säger nej till detta skall staden fullfölja arbetet för Råstasjön.

Läs även mina tidigare blogginlägg:

Nya direktiv för bebyggelse norr om Råstasjön. Från 1800 till ca 600 bostäder.

Det blir bebyggelse vid Råstasjön oavsett vem som vinner kommunalvalet i Solna.

Socialdemokratiskt dubbelspel om bebyggelsen norr om Råstasjön.

27 svar till “Kommunstyrelsen beslutade om naturreservat för Råstasjön.

 1. Staffan Halldin

  Hej Anders,
  Jag förstår inte att du som säger dig vilja värna Råstasjön kan forcera fram ett beslut om en detaljplan precis innan valet, som närapå alla 550 yttranden som kom in är så starkt kritisk mot. Likaså ser Sundbybergs Kommun detaljplanen som oacceptabel, liksom WWF, ledande forskare och professorer med specialistkunskap om Råstasjön, över 18800 namnunderskrifter, skarp kritik från Länsstyrelsen (ni har väl ännu inte fått klartecken att bygga inom strandskyddat område).Staden erkänner själva att både den rödlistade brunanden, skrattmåskolonin med mera, är hotade om detaljplanen genomförs, i svaren på, yttranden. Bara byggarbetena under minst 5 år får stora negativa effekter på det redan lilla och störningskänsliga området som redan är utnyttjat till sin maxgräns genom Arenastaden.

  Den rödlistade mindre hackspetten är starkt hotad och kommer sannolikt på sikt försvinna liksom stora delar av den unika naturplatsen som blivit utsedd till en svensk pärla av WWF 2013, eller hela Stockholmsregionens mest skyddsvärda naturplats 2013, vilket är ett oerhört högt aktat pris. Jag tror inte någon annan kommun skulle negligera denna utmärkelse och vara beredd att irreversibelt förstöra Råstasjöns unika gröna lunga. WWF vädjar nu till Solna att inte besluta om att genomföra detaljplanen som skulle förstöra de unika natur -och rekreationsvärden för hela Sverige, som Råstasjön utgör och som över 30 000 människor regelbundet utnyttjar, njuter av och WWF bekräftat genom sitt pris. Läs etologen Johan Linds blogg och förstå att talet om ett naturreservat på det som blir över efter att 600-700 bostäder byggts, inte går ihop och att för att vara trovärdigt måste bebyggelse ske på annan plats och inte inom det redan mycket lilla och störningskänsliga området och absolut inte inom strandskyddet.

  http://etologen.wordpress.com/2014/05/28/rastasjon-solna-kommun-och-kreativ-naturvardspolitik/

  Självklart påverkas också stora områden runt omkring själva bebyggelsen negativt och området där bebyggelse planeras är en naturidyll idag med en tät grönska, där skogsstigen är inbäddad i en grön alle av lövträd, med solen som glittrar mellan löven i ett syrerikt klimat och rogivande fågelsång från näktergal m.m.vilket utgör ett viktigt skydd från Arenan,
  .Frågan är Solnas viktigaste valfråga och partier som vill skydda hela området kommer bli valets stora vinnare och sannolikt få en klar majoritet, vilket inte minst EU-valet redan starkt signalerat. Alliansen saknar helt mandat att förbigå medborgarnas vilja och sätta demokratin ur spel.

  • Staffan! Det kan vara bra för läsarna till denna blogg att du är aktiv inom miljöpartiet i Solna. Många av dina påståenden stämmer inte och har inget stöd i den naturvärdesinventering som är gjord. Ej heller har länsstyrelsen kommit med någon skarp kritik. Jag har läst Johan Linds blogg. Jag tycker att han ofta skriver väldigt bra och jag har tagit intryck av hans och Magnus Enquists föreläsningar men i hans inlägg på den här bloggen känns inte hans argumentation speciellt stark. Och du vet mycket väl att om de rödgöna vinner kommunalvalet så kommer socialdemokraterna att se till att det byggs runt Råstasjön och även på områden där Alliansen har sagt nej, exempelvis Folkets Hustomten. När det gäller Miljöpartiets framtida valframgångar så kan det vara bra för dig att komma i håg att miljöpartiet fick över 19 procent till i EU-valet 1995 men fick inte ens hälften så många röster i riksdagsvalet 1998. Mvh Anders

   • staffan halldin

    Anders,
    Angående Länsstyrelsen, är den inte opolitisk. Vi har nu en moderat landshövding.
    H/Staffan

   • Staffan! Du vet mycket väl att när en politiker lämnar den politiska banan för att bli landshövding företräder han/hon inte längre något parti. Mvh Anders

 2. Nu drar du väl riktigt långt på sanningen Anders. Ni har gett ett svamligt uppdrag om att undersöka möjligheten till ett naturreservat. Det är väl rätt så långt från att du kan säga att ni beslutat om ett. Kom ner på jorden, och lyssna på vad folk vill, i stället för PEAB.

 3. Anders, det är en märklig logik att bygga först för att sedan bevara det som finns kvar. Byggandet kommer förstöra stora delar av sumpskogen på norra och nordöstra sidan. Detta område krävs för att mindre hackspett ska finnas kvar och förmodligen för att Råstasjön ska vara en så unik och regionalt viktig fladdermuslokal för hela sju arter fladdermöss. Det här är inte taget ur luften då det står i naturvärdesinventeringen. De rekommenderar _inte_ den detaljplan ni föreslår. Naturvärdesinventeringen är tydlig i det hänseendet.

  Här en utförligare text där jag kritiserar er märkliga naturvårdsmetod ”bygga först, rädda det som blir kvar efter”. http://etologen.wordpress.com/2014/05/28/rastasjon-solna-kommun-och-kreativ-naturvardspolitik/

  Glad sommar!
  /Johan

  • Johan! Jag har stor respekt för ditt kunnande och det har varit väldigt givande att ta del av Magnus Enquist och dina föreläsningar och resonemang. Jag kan även säga dig att ni två och de två utredningarna har haft stor betydelse för att bebyggelsen har minskat i området. Naturvärdesinventeringen visar att det är i midjan och i Nordvästra hörnet som ur natursynpunkt är absolut viktigast att bevara. Och det är därför dessa områden är viktiga att bevara. Så jag delar, på goda grunder, inte ditt resonemang om det nordöstra hörnet av området. En mycket trevlig helg till dig. Mvh Anders

 4. Staffan Halldin

  Den olagliga kulverteringen vid utloppet från Råstaån till Råstasjön nedanför Arenan har redan fått förödande konsekvenser, bland annat har skrakparet som höll till där dött, liksom andra sjöfåglar som hade sin livsmiljö där.. En fullständig katastrof som inte fått någon uppmärksamhet alls . WWF har nyligen lagt ut en film för att försöka få Solnas beslutsfattare att ta förnuftet till fånga. Detaljplanen skulle förstöra den ”Svenska Pärla ”WWF utmärkelse, Råstasjön, som hela Stockholmsregionens mest skyddsvärda naturplats 2013, innebär.Se filmen här.

  • Staffan! Det är inte frågan om någon olaglig kulvertering. Det var ett dike som anlades under 1800-talet, bla för den järnvägsverksamhet som anlades på 1860-talet i området. Kulverteringen gjordes 2009, om jag minns rätt, så det är intressant att du upptäcker detta nu. Jag var själv runt och tittade på det gamla området flera gånger innan arenan byggdes och diket var tom svårt att upptäcka. Du får nog förklara på vilket sätt det är olagligt för såväl länsstyrelse och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som har varit involverade i arbetet. Det är lika fel som när Nätverket säger att Råsta Strandväg ligger inom strandskyddet. Mvh Anders

 5. Ping: Hjälp oss skapa Sundbybergs eget Central Park! | Sundbyberg

 6. Ni börjar få väldigt många mot er. Jag tycker att det är tråkigt som traditionellt blå väljare att känna att jag måste rösta grönt i det här valet för att ha en chans att bevara någonting av den naturen som har gjort att jag valt att bo i Solna.

  http://raddarastasjon.se/722/okategoriserade/nu-ar-det-fler-an-19000-personer-som-vill-raddarastasjon

  • Johan! Jag har svårt att följa ditt resonemang. alliansens förslag innebär att det bara blir bebyggelse i deet nordöstra hörnet som har inga eller mycket låga naturvärden. socialdemokraterna och miljöpartiet säger att de vill bygga utanför strandskyddet men det kan ju innebära bebyggelse vid Folketshus, tennishallarna, midjan och minigolfbana. De är ju medvetet otydliga och Sosseriet måste rädda hem pengarna för Riksbyggen. Mvh Anders

 7. staffan halldin

  http://solnadengronastaden.mpbloggar.se/2014/06/05/det-gar-inte-att-bygga-vid-rastasjon-och-samtidigt-bevara-naturvardena/
  Anders,
  Tack för svar.
  jag ser inget i mina synpunkter som inte, stämmer. Den inventering du syftar till stöder inte detaljplanen. Länsstyrelsen kommer med kritik hur skarp, är en tolkningsfråga. Du har ingen aning om s kommer vilja bygga vid folkets hus. Alliansen underskattar folkopionen mot Råstasjön och s kommer sannolikt inte bli lika stora som mp och v, som inte tänker bygga alls i området ,om de går på val att bygga där. Anders du underskattar även skillnaden i folkopionen vad gäller idag och 1995. Opionsundersökningarna gjorda efter EU- valet bekräftar det. Inget nackdel att vara mp-aktiv, det skriver jag gärna framöver. En ny blogg i frågan jag skrivit ovan. Kom först för att min smartphone klistrade in länken där.
  Hälsningar
  Staffan

  • Staffan! Det är intressant att du gör analysen att vänsterpartiet och miljöpartiet blir större än socialdemokraterna i kommunvalet i höst. Det återstår att se. Men det är inte korrekt att det inte blir en bebyggelse runt Råstasjön. Susanne Nordling var inte lika tydlig på nätverkets hearing den 2 april och Bernhard Hubert har på Facebook sagt att miljöpartiet inte vill bygga inom strandskyddet område. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att miljöpartiet kan tänka sig att bygga utanför denna linje. Mvh Anders

   • staffan halldin

    Anders,
    Vi i mp har nu som du ser i min senaste blogg, tagit klar ställning att vi inte vill bygga alls och göra hela området till ett naturreservat. Detta får du reda på nu och det gäller och kommer bli tydligt i valrörelsen.
    Hälsningar
    Staffan

   • Staffan! Jag noterar att det är du som har skrivit inlägget och inte Susanne Norling eller Bernhard Huber. Mvh Anders

   • staffan halldin

    Anders,
    Vi i MP kommer ge klara besked utanför Stadshuset innan kommunfullmäktige nu på måndag den 16juni. Mp (Susanne) och v tillsammans med Rädda Råstasjön kl.18 kommer inför mediabevakning visa att vi alla 3 har samma ståndpunkt, bygg inte alls, och inrätta ett naturreservat för hela området runt Råstasjön. Kom till demonstrationen (börjar 17.30) kl.18 och uttala dig för alliansen. Jag tror det skulle uppskattas.
    Hälsningar
    Staffan

  • staffan halldin

   Ska självklart stå folkopionen mot detaljplanen för Råstasjön i kommentaren ovan. Skriva på smartphone är inte optimalt.
   H/Staffan

 8. Staffan Halldin

  Anders,
  Rädda Råstasjön vill klokt nog vara helt politiskt obundna och har därför bestämt att det inte blir några politiska tal från några partier, under demonstrationen på måndag innan fullmäktige. MP:s ståndpunkt får lyftas fram i Kommunfullmäktige istället, vilket bara är en fördel.
  Hälsningar
  Staffan

 9. Hej Anders!

  Det är jätte bra att du gett Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på naturreservat för Råstasjön med omnejd. Jag skulle uppskatta att få lite tidsangivelser i samband med detta uppdrag. NÄR ska de vara klara med förslaget? Vad kommer det att innebära för området omkring Råstasjön? Kommer ni äntligen göra slag i saken och stänga Sjövägen för genomfartstrafik så att det blir ett gemensamt grönområde med Lötsjön?

  Vad jag förstår har ni även i ärendet för Stängningen av Sjövägen gett Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda när stängningen kan ske, men inget händer och ingen utredning sker!! Tror att det är bra om ni kan visa på lite mer handlingskraft kring hur folkpartiet vill värna om grönområdena i Solna innan ni tappar all trovärdighet! Speciellt med tanke på kommande val….

  Med vänlig hälsning,

  /Lena

  • Lena!

   Jag skulle tro att det tar ett år att få fram ett naturreservat. Den viktigaste delen – att ta fram en naturvärdesinventering är gjord. Det skall ju tas fram skötselföreskrifter, samrådas, genomföras eventuella förändringar efter samrådet och sedan fattas beslut. En fördel är att marken till största delen ägs av Solna stad.

   När det gäller Sjövägen kommer en återrapportering ske på onsdag i stadsbyggnadsnämnden precis om jag utlovade vid en interpellationsdebatt i kommunfullmäktige. Tjänsteskrivelsen är relativt kort så jag återger den här i sin helhet:

   Sammanfattning
   På stadsbyggnadsnämnden den 28 augusti 2013 beslöt nämnden att:
   ”Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda när Sjövägen kan stängas av för trafik
   och under vilka förutsättningar det kan ske.”
   Den utredning som gjorts har resulterat i ett antal genomförda åtgärder för att minska
   hastighet och förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister. När infrastrukturen runt
   arenan är utbyggd bedömer förvaltningen att trafikkapaciteten är tillräcklig för området även
   om Sjövägen är stängd. Vägens funktion för utryckningsväg måste dock beaktas när
   Sjövägen stängs för allmän trafik.

   Förslag till beslut

   Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag

   – att stänga Sjövägen för trafik när trafikplats Rittorp och Signalbron är färdigställd,
   dock senast före utgången av 2015,
   – att återinföra genomfartsförbud, kl. 7-9 och kl. 16-18, under senare delen av 2014,
   – att nämnden tar del av genomförda åtgärder.

   Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter
   Under utredningen har synpunkter framförs av närboende och Storstockholms brandförsvar.
   Storstockholms brandförsvar har påpekat att Sjövägen är en frekvent nyttjad utryckningsväg
   och trycker på vikten att staden tillgodoser SSBFs behov av att nyttja Sjövägen som
   utryckningsväg om beslut om permanent avstängning fattas. Närboende har främst pekat på
   vikten att få ned hastigheten så att trafiksäkerheten ökar innan en permanent stängning kan
   genomföras.

   Förvaltningens bedömning är att Sjövägen är betydelsefull för trafikflödena innan
   infrastrukturen kring arenan är utbyggd med Signalbron och trafikplatsen vid Rittorp vilka
   ska vara färdigt under 2015. Innan detta har skett är förvaltningens bedömning att
   förutsättningar saknas för en stängning av Sjövägen. Fram till dess är det viktigt att snabbt
   vidta åtgärder för att minska hastigheten på genomfartstrafiken och öka trafiksäkerheten för
   gående och cyklister. Följande åtgärder har därför genomförts:

   • Pollare har återmonterats i vägen mittlinje så att omkörning hindras.

   • Heldragen mittlinje har målats.

   Nytt övergångsställe har anlagts vid hus 26-24 (befintlig chikan)
   • Under junimånad kommer hastighetsgränsen 30 km/h målas i vägbanan, i båda
   riktningar.

   Är dessa åtgärder inte tillräckliga planeras även en ytterligare avsmalning av befintlig chikan i
   läge hus 26-24. Dessutom utvärderas olika produkter för dynamisk hastighetstavla med
   ”blink” som kan sättas upp i båda riktningar.

   Så ser förslaget ut. Om det blir nämndens beslut eller ej återstår att se. Jag skulle kunna tänka mig att nämnden borde tidsbestämma införandet genomfartsförbudet. Vi får se vad som händer på onsdag.

   Med vänlig hälsning. Anders

 10. Ping: Öppet brev – Hur ser miljöpartiets och socialdemokraternas naturreservats förslag ut? |

 11. Ping: Majoritet för vårt förslag om naturreservat kring Lötsjön! | Sundbyberg

 12. Ping: Folkpartiet i Sundberg får igenom sitt förslag om naturreservat kring Lötsjön |

 13. Anders,
  skulle uppskatta en aktuell kommentar från dig med anledning av att tekniska nämnden väntas föreslå att riva upp beslutet om avstängning av Sjövägen.
  Ska Sjövägen nu bli en än mer högbelastad trafikled till förmån för MoS? Vad hände med viljan att utveckla naturområdet, kommer du att stå upp för det du tidigare sagt?

  Mvh

  /Per

  • Per! Jag har hört ryktet men ännu inte sett förslaget till beslut. får återkomma när jag vet mer. Mvh Anders

   • Anders, då tolkar jag det som att FP kommer vidhålla linjen du har drivit hela tiden, dvs Sjövägen ska stängas av för allmän trafik. Att ni skulle vika från ett tidigare beslut och era löften i valrörelsen att Stänga vägen för både reducera trafiken genom Råsunda, som skapa förutsättning för ett reservat.

    Se nu till att leva upp till dina och FP.s löften

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s