Socialdemokratiskt dubbelspel om bebyggelsen norr om Råstasjön

Bild

I måndags avslöjade tidningen ETC att många socialdemokrater i Solna sitter på dubbla stolor, såväl som beslutsfattare i Solna och som förtroendevalda inom Råstahems Folketshusförening och Riksbyggen. Folkets Hus föreningen har under pågående detaljplanearbete, sålt ett markområde för 10 miljoner kronor med möjlighet till större intäkter om byggrätten blir större. Avtalet har inte presenterats offentligt.

Det finns givetvis mycket att säga om affären och det kommer fram gent att finnas många aspekter av hanteringen som det finns anledningen för mig att kommentera i kommande blogginlägg.

Men det finns två aspekter som känns angeläget att belysa särskilt. Den första är att Råsta Folketshus förening säljer ett markområde i det nordvästra hörnet av området norr om Råstasjön till Riksbyggen under pågående detaljplanearbete för 10 miljoner kronor som kan öka ytterligare om fler bostäder byggs. Detta sker den 1 juni 2013. Vid en tidpunkt där samrådet officiellt avslutades den 28 februari men på grund av att det var en osedvanligt stor mängd remissvar redovisades inte alla samrådsyttranden förrän på augustinämnden samma år för stadsbyggnadsnämnden. Nämndens beslut resulterade i två ytterligare utredningar – en naturvärdesinventering och en deponiutredning. Det var bla de två utredningarna som resulterade i att den planerade bebyggelsen minskade från 1800 bostäder till ca 600-700 bostäder. Den första utredningen resulterade i att alla bebyggelse i det nordvästra hörnet togs bort med anledning att området visade sig vara mycket viktigt för såväl fågellivet, fladdermöss och växter, vissa av dessa skyddade av artskyddsförordningen.

Det är enligt min uppfattning anmärkningsvärt att Socialdemokraterna uppenbart har undvikit att ta del av sammanställningen av Nätverkets synpunkter, andra miljöorganisationer och allmänhetens synpunkter innan Folketshusföreningen tog beslut om försäljning. De har ej heller orkat invänta resultatet från de två kompletterande utredningarna. Ett ofattbart beslut. De har sålt ett markområde utan att det finns en lagakraftvunnen detaljplan. Riksbyggen tar dessutom en stor risk då det inte finns någon byggrätt och Riksbyggen tänker väl knappast plantera skog i området. Det är dessutom intressant att det är Riksbyggen föreningen har vänt sig till. De bygger ju bostadsrätter. Vill inte socialdemokraterna bygga hyresrätter?

Men vad har socialdemokraterna med Folkets husförening att göra. Jo, makten i föreningen ligger helt och hållet hos olika socialdemokratiska föreningar genom smarta konstruktioner och alla förtroendevalda på alla nivåer: styrelse, revisor och valberedningen är alla aktiva inom socialdemokraterna. Flera fullmäktigeledamöter, bl a oppositionsrådet Arne Öberg och stadsbyggnadsnämndens 2:e vice ordförande Martin Eliasson och fd fullmäktigeledamöter. Det är därför inte speciellt troligt att dessa inte känner till Folkets Husföreningens beslut och har sanktionerat dessa. Därav stor uppståndelse i stadshuset den 5 februari när Alliansen presenterade sitt nya förslag, där föreningens byggrätt tagits bort,  med påföljande krismöte med representanter för socialdemokratin och Folkets husföreningen på fredag eftermiddag den 7 februari i Solna stadshus. Men det är nog mer korrekt att säga att rörelsen hade ett möte.

Den andra intressanta frågan är om området kommer att bebyggas. Vid Nätverket Rädda Råstasjöns hearing den 2 april kunde inte Arne Öberg ge något besked i frågan, ej heller i ETC tidningsartikel. Och vi kommer nog inte få något svar inför valet. Det är alldeles för mycket pengar i rullning. Rörelsen kan få mycket mer pengar om byggnationen ökar. Det kan bli åtskilliga miljoner. Och de är redan beroende av pengarna genom att de har satsat dessa i ett nytt Folkets Hus på Skytteholmsvägen. Det finns knappast någon återvändo och finns det risk för att Riksbyggen kräver tillbaka de 10 miljonerna om det inte blir någon bostadsbebyggelse.

Socialdemokraterna har många synpunkter på hur omfattande bebyggelsen skall vara i det nordöstra hörnet trots att naturvärdesinventeringen visar att området saknar speciella naturvärden. Men i det nordvästra hörnet där utredningen visar att det finns arter som skyddas av artskyddsförordningen och det finns viktiga gröna regionala samband tycker de att det är rätt att bygga. Och det är inte så konstigt. Det finns ju pengar att tjäna för rörelsen.

Den 27 maj hade ABC-Nytt ett intressant inslag om socialdemokraterna, deras markaffärer och dubbla stolar.

Läs mer på ETC hemsida, Solna stads hemsida om naturvärdesinventering och mina tidigare blogginlägg.

Öppet brev till (S)-Solna efter markaffärer vid Råstasjön och eventuellt dolda intressen. 

* Det blir bebyggelse vid Råstasjön oavsett vem som vinner kommunalvalet i  Solna

* Nya direktiv för bebyggelsen norr om Råstasjön. Från 1800 bostäder till ca 600 bostäder. 

9 svar till “Socialdemokratiskt dubbelspel om bebyggelsen norr om Råstasjön

 1. Anders,

  Jag bloggade om en av aspekterna av detta tidigare i veckan. Då fästa jag mig vid det som jag tycker är huvudfrågan – nämligen ”Om (S) för inflytande över saken efter valet – kommer de då att ändra detaljplanen och medge bebyggelse i det nordvästra hörnet eller ej?”

  Det utbröt ordväxling om saken på Facebook och trots att jag ställt ovanstående fråga fem gånger nu, så har Arne Öberg (S) hela tiden velat fokusera på andra saker. Bland annat, som du säger, behovet av att skydda markområdena i andra änden av sjön – närmast Arenan.

  Länk till blogginlägget: http://wp.me/p15qqZ-d1

 2. Ping: Jag vill återplantera skog nordväst om Råstasjön! Solnas (S)-politiker verkar vilja bygga bostäder i stället? | Frösundaliberalen

 3. Ur rekreationsvärdessynpunkt så är det väl bättre att bygga utanför strandskyddet i båda hörnen än att tränga djupt ner mot sjön i det ena hörnet och spara det andra hörnet? Hypotetiskt alltså.

  Står det något i utredningen om varför arter hotas av att en tennishall eller ett fallfärdigt kafé ersätts av ett bostadshus?

 4. Om vi nu ska snacka om dubbelspel – Då säger jag bara RÖDINGARNA. Hur kan ni ge ett tillfälligt bygglov att flytta dem då det egentliga bygglovet är överklagat och stoppat. Här kan vi tala om dubbelspel. Vill du Anders ses som Glenn som kom och cementerade Solna?

  • Kanske för att bygget av den nya rampen mot Enköpingsvägen innebär att staden har möjlighet att stänga av Kolonnvägen/Banmästargatan vid nya Ulriksdalskolan och förskolan Ulriksdal? Enbart buss 509 kan då passera och inga övriga fordon. En mycket säker trafikmiljö skapas då för hundratals eller rent utav tusentals, förskolebarn, elever och föräldrar vid Ulriksdalskolan och förskolan Ulriksdal. Ett mycket tungt argument att fullfölja flytten och bygget. Vi är tusentals föräldrar som skulle uppskatta en sådan säker trafikmiljö för våra barn runt förskolan och den nya skolan i Ulriksdal. Det skulle sannolikt ligga i allmänintresset att skapa en så säker trafikmiljö till och från förskolan och skolan i Ulriksdal som möjligt än att bevara platsen för några av ”Rödingarna”. Alla i staden blir vinnare. Barnen, Rödingarna får vara kvar (istället för att rivas) och en ny behövlig ramp mot Enköpingsvägen byggs (vilken ursprungligen är föreslagen av socialdemokraterna 1985). Tydligen finns argument (från till exempel särintresset Hyresgästföreningen i Solna) att behålla ”Rödingarna” på deras ursprungliga platser för att ”illustrerat den sociala hierarki som fanns bland de anställda”. Ett horribelt argument, enligt min mening. Personligen tycker jag att kunna skapa en så säker trafikmiljö som möjligt för våra barn i Solna, till och från skolan, väger mycket, mycket tyngre än viljan av att bevara bilden av ett klassamhälle år 2014.

  • Ankarstock! Ärendet är hanterat formellt korrekt. Det tidigare bygglovet är återkallat och därmed inhibitionen och därför är det möjligt att bevilja ett nytt tillfälligt bygglov. Mvh Anders

 5. Staffan Halldin

  Anders,
  Det går knappast att att med rent samvete att bara köra på med att genomföra denna detaljplan precis innan valet, med den massiva kritik som finns.Över 18500 namnunderskrifter och mer än 95 % av de 550 yttranden som kommit in på detaljplanen, är kraftigt negativa och även Sundbybergs kommun anser att detaljplanen är oacceptabel. Frågan är såklart både mellankommunal och även ett regionalt intresse med tanke på att Råstasjöns utsetts till Stockholmsregionens mest skyddsvärda naturplats av WWF 2013. Rekreations- och naturvärdena är unika för hela Sverige för urbana miljöer. Kommunen erkänner själva på flera av de negativa yttranden, att både skrattmåskolonin och den rödlistade brunanden är hotad om detaljplanen genomförs. Även den rödlistade mindre hackspetten m.fl arter är starkt hotade, och kommer sannolikt försvinna, vilket inte minst etologen Johan Lind visar i denna utmärkta blogg.
  http://etologen.wordpress.com/2014/05/28/rastasjon-solna-kommun-och-kreativ-naturvardspolitik/

  Jag undrar om du besökt området nu under försommaren, där man vill inkräkta på strandskyddet, för det är en grön naturidyll med tät vegetation fylld med fågelsång från näktergal m.m. rofyllt med ett svalkande klimat som utgör ett viktigt skydd från arenan.

  Du kan inte hänvisa till att s inte givit besked om nordvästra hörnet, när sannolikt de partier som vill stoppa all bebyggelse i, det redan lilla och starkt naggade i kanten, området, som är oerhört känsligt och får irreversibla skador om detaljplanen genomförs, kommer bli valets stora vinnare i september. Att i detta läge då forcera fram ett beslut precis innan valet, är så odemokratiskt att man saknar ord.

 6. Ping: Kommunstyrelsen beslutade om naturreservat för Råstasjön. |

 7. Ping: Hvad vilja socialdemokraterna med Råstasjön? |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s