Brunnsviken är ett besöksmål i världsklass – väl värt att värna, vårda och visa

Gustav IIIs paviljong by eSHa

I går arrangerade Haga-Brunnsvikens Vänner seminariet ”Brunnsvikens pånyttfödelse” Ett besöksmål i världsklass. Jag hade den stora förmånen att få tala under rubriken – Hur utvecklar vi norra Brunnsviken?

Jag vill först säga att det är väldigt bra att Föreningen tar initiativ till att lyfta upp Brunnsviken som turistmål. Solna och Stockholm har ett område som utan tvekan är i världsklass. Hagaparken är troligtvis världens främsta exempel på Engelsk park. Och runt Brunnsviken finns det väldigt många attraktioner som är värda ett besök; Hagaparken med b l a Koppartälten, Gustav lll:s paviljong och Haga Slott. Och i övrigt kan nämnas Tivoli, Bergianska, Anderssons växthus för att lyfta fram några intressanta besöksmål.

Jag tror att det viktigaste vi kan göra för parken är att göra den så tillgänglig och intressant som möjligt. Det skall vara lätt att röra sig, lätt att hitta, och med jämna mellanrum skall det finnas en attraktion, kafé eller restaurant att besöka. Det är det bästa långsiktiga skydd som parken kan få. Många gånger bättre än lagstiftning.

Solna jobbar nu med några viktiga saker som kan förbättra Brunnsviken och området runt omking. Staden har nu gått ut med ett planförslag som berör 55 detaljplaner i Solna. Förslaget är att det interimistiska skyddet mot trädfällning som nu finns skall bli permanent. Det är kulturhistoriskt och ekologiskt värdefulla träd i Nationalstadsparken som i första hand skall skyddas. Områden som berörs är främst Bergshamra men även delar av Frösundavik, Ulriksdal och Stallmästaregården. Skyddet utgörs av ett förbud mot att fälla eller skada värdefulla träd över en viss dimension. Marklov kan sökas för trädfällning om det finns särskilda skäl.

Ett annat viktigt uppdrag är att inom Bergshamrastrategin pröva möjligheten att tunnelförlägga Bergshamraleden. Det är en viktig fråga för många Bergshamrabor då vägen skär genom stadsdelen och i praktiken delar upp den i Södra och Norra Bergshamra. En överdäckning skulle ta bort barriären, hela stadsdelen, ge fler bostäder, förbättra servicen och minska bullret och ge bättre luftkvalité.

Vi jobbar också tillsammans med Stockholm för att förbättra tillgängligheten runt Brunnsviken. Övergången vid Ålkistan är då av central betydelse. I dag är det krångligt att gå runt Ålkistan och när det har regnat mycket och snöat är det i bland nästan omöjligt att ta sig runt på vissa ställen. Vi försöker att hitta en bra lösning.

I den norra delen kommer Solna se till att förbättra gångstigen norr om Lings grav som går mot Polska udden. Den är i dag svår att gå på för alla rötter i dagen och är efter mycket regn mycket blöt och kladdig. Detta kommer vi att åtgärda.

Solnas förslag till grönplan är nu ute på remiss. Det är ett omfattande dokument och flera åtgärder föreslås för den norra delen av Brunnsviken. På förslag är b l a en tydlig skötselplan och ett permanent skydd för Tivoli udde, skötselplaner för naturmarken, underlätta för friluftsbad, en ny stadsdelspark och lekpark i Södra Berghamra och ökad tillgänglighet vid Polska udden. Detta är ett urval av de 20 åtgärder som föreslås. Brunnsviken är en klenod som är väl värd att värna, vårda och visa.

Läs mer om trädfällningsförbundet här, Bergshamras nya lekpark här, grönplanen här och Bergshamrastrategin här.

10 svar till “Brunnsviken är ett besöksmål i världsklass – väl värt att värna, vårda och visa

 1. Anders!
  Jag var ju på Haga Forum och lyssnade på ditt anförande. Och till min glädje koncentrerade du dig på Bergshamra och lyfte två viktiga frågor på Bergshamrapartiets partiprogram: överdäckning av Bergshamraleden och en gång- och cykelpassage över Ålkistan.
  Bergshamraledens överdäckning finns ju som en punkt i Bergshamrastrategin. Den lades ju fram för över ett halvt år sedan, men ännu har inget hänt i den frågan. Snarare tvärtom. Överdäckningen finns ju med i gällande översiktsplan, men i beslutet i december 2013 om en uppdaterad översiktsplan är den borttagen (det är istället Huvudstaleden man vill förlägga i tunnel).
  Om inte dina vackra ord på Haga Forum och Bergshamrastrategins fagra löften ska upplevas som annat än valfläsk är det hög tid att komma med något konkret! Har utredningen startat, har ni ens handlat upp expertis eller anslagit pengar (Danderyd gör ju en motsvarande utredning för 700 000 kr)? Har ni trovärdiga intentioner att däcka över måste det ingå i översiktsplanen. Det fanns inte ens med i kommunens remissvar till Trafikverket då de skulle fastställa den nationella trafikplanen. Solna brukar hävda att staten inte visar något intresse i denna fråga. Det är klart, då inte ens kommunen gör det.
  Anders, jag önskar att jag har fel i min misstro. Övertyga mig!

  • Björn! Min uppgift på seminariet var att tala om Norra Brunnsvikens utveckling och då är det naturligt att tala om Bergshamra då den utgör större delen av området. Och dessutom en väldigt trevlig del. Jag förstår inte ditt resonemang om Översiktsplanen(ÖP). Den nuvarande ÖP gäller tills dess något annat beslutats. Vi jobbar med att ta fram en ny ÖP och är det möjligt tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt att genomföra projektet så skall det givetvis med i ÖP. Detta är inte en fråga primärt för trafikverket. Deras intresse har hela tiden varit väldigt litet för den här typen av projektet som inte ger dem någon ökad kapacitet. Och intresset har knappast blivit större med tanke på att alla kommuner nu har någon del som skall överdäckas. Vi måste ta fram ett grundmaterial som visar att det är möjligt att genomföra på ett bra sätt. Det arbetet är på gång. Och därför skiljer sig det här projektet från Huvudstaleden i lång tunnel som skulle klart förbättra trafiksituationen. Mvh Anders

 2. Anders, jag köper din förklaring om varför Trafikverket skulle vara mer intresserad av en tunnel under Huvudsta än under Bergshamra. Den förra blir ju en helt ny trafikled, medan den andra inte kommer att påverka kapaciteten. Men för Solna stad är det ju annorlunda. Er uppgift är ju att se till invånarnas bästa på alla områden och hävda våra intressen mot stat, landsting och andra makthavare. Ni skryter med att Solna är Sveriges företagsvänligaste kommun, men det är väljarna som är era uppdragsgivare. Inte Peab, Skanska, JM, NCC eller Trafikverket.
  Hur går det med utredningen? På vilket sätt är arbetet på gång? När kan vi förvänta oss ett resultat? Före valet?
  En översiktsplan visar intentioner. I den gällande från 2006 är överdäckningen med. Nu är du tveksam. Varför?

  • Björn! Konsulter är upphandlade och arbetet är påbörjat och förhoppningsvis kan staden redovisa ett första resultat innan sommaren. Vi har verkligen inget intresse av att inte presentera något innan valet.
   När det gäller överdäckningen av Bergshamravägen står det i ÖP 2006 regional huvudväg i tunnel. Och någon ny ÖP har inte antagits så det som står där gäller fortfarande. Mvh Anders

 3. ”… och med jämna mellanrum skall det finnas en attraktion, kafé eller restaurant att besöka”

  Det här är en nyckel till att stärka Hagaparkens attraktivitet. Fler kaféer och utserveringar i parken! Kanske också fler kulturbyggnader. Givetvis anpassade till omgivningen.

 4. Finns det några konkreta planer på nya kaféer i Hagaparken vad du vet, Anders?

 5. Ping: Länsstyrelsen samordnar arbetet med att bygga en gång-och cykelbro över Ålkisten |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s