Sundbyberg säger nej till naturreservat runt Lötsjön. Endast folkpartiet stödjer förslaget.

File:Lötsjön.JPG

Förra vintern föreslog Folkpartiet Liberalerna i Solna och Sundbyberg att ett gemensamt naturreservat skall inrättas runt Lötsjön och Råstasjön. I Solna har vi drivit denna fråga och fick med oss de övriga Allianspartierna när stadsbyggnadsnämnden godkände samrådet för planeringen norr om Råstasjön och beslutade om kommande riktlinjer för den fortsatta planeringen av området. Det gäller Råstasjön. Solna stad kan bara besluta om sin egen del av de två sjöarna.

I Sundbyberg är Folkpartiet i opposition och lämnade därför in en motion till kommunfullmäktige om att det skall inrättas ett naturreservat runt Lötsjön och att detta skall hänga ihop med motsvarande reservat runt Råstasjön i Solna.

I sin motion skrev Folkpartiet att” Vi förslår att därför att ett kommunalt naturreservat inrättas kring Lötsjön och Golfängarna i syfte att säkerställa allmänhetens tillgänglighet och möjlighet till rekreation, motion samt att skydda och utveckla områdets naturvärden. En viktig poäng med att inrätta ett naturreservat är också att skydda området mot framtida exploatering.” ” Genom att inrätta ett naturreservat för ovan angivet område knyts det samman med området kring Råstasjön i Solna som också planeras bli ett naturreservat, och då Sjövägen stängs av blir det ett naturligt sammanhängande område”.

Motionen har behandlats av kommunfullmäktige i Sundbyberg och besvarades med följande. Motionssvaret är väldigt kortfattat och kan därför publiceras i sin helhet.

”Motionären föreslår att ett kommunalt naturreservat ska inrättas kring Lötsjön och Golfängarna för att skydda denna viktiga centrala parkmiljö ifrån framtidaGrönområdena kring Lötsjön och Golfängarna är oerhört viktiga för stadens invånare ur rekreationssynpunkt. Tillsammans med stråket kring Råstasjön i Solna bildar dessa platser ett unikt centralt beläget park- och naturområde.

Området är idag utpekat som ett mycket viktigt rekreationsområde i stadensöversiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Området är även skyddat som allmän plats/park- eller naturmark i flera olika detaljplaner och äldre.

Av stadens översiktsplan framgår att förutsättningarna för att skapa en regional stadspark ska undersökas i samarbete med Solna stad för att gemensamt utveckla parkområdet”.

Något naturreservat bli det inte i Sundbyberg. Staden föreslår att det skall undersökas om det finns förutsättningar att inrätta en regional stadspark. Det är diffust i dubbel bemärkelse ”undersökas” och begreppet regional stadspark är inte lika starkt som att inrätta ett naturreservat. Solna stads naturvärdesinventering visar att det finns ett viktigt grönstråk som går genom de båda städerna och att området runt Lötsjön är viktigt även för Råstasjön även om områdets naturvärden inte är lika starka. Det märkliga var att det endast var folkpartiet som stödde motionen och Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet yrkade på att motionen skulle anses vara besvarad, dvs ansåg att det räcker med en regional stadspark. Vad säger deras partikamrater i Solna om detta?

Oavsett vad de andra partierna i Sundbyberg anser om förslaget så kommer Folkpartiet i Sundbyberg att jobba hårt för att det inrättas ett naturreservat runt Lötsjön och Folkpartiet i Solna kommer att jobba lika hårt för ett naturreservat runt Råstasjön.

10 svar till “Sundbyberg säger nej till naturreservat runt Lötsjön. Endast folkpartiet stödjer förslaget.

 1. Urban naturvän

  Det är synd om Sundbyberg inte ställer sig bakom att inrätta ett naturskyddsområde runt vår gemensamma pärla. Scenariot att området inte ges något skydd alls, till följd av att Sundbyberg anser att naturreservat inte är passande och Solna i sin tur anser att regional stadspark inte är passande, är från medborgarperspektivet rent sagt skrämmande. Vi som dagligen rör oss runt sjöarna berörs förstås inte av kommungränsen. Vad som däremot skapar en kraftig barriär genom området är Sjövägen i väster och Sjövägen är Solnas ansvar.

  Inget hindrar att Solna inrättar ett naturreservat runt Råstasjön och ända fram till kommungränsen i väster med konsekvensen att Sjövägens västra sträckning helt tas bort. Parkarbetarna får väl använda gps för att avgöra var gränsen i gräsmattorna sen går.

  Låt inte också detta bli ytterligare ett exempel på oförmågan att lösa regionala frågor just regionalt.

  • Urban naturvän! Du har helt rätt. Det finns ingen anledning för att Solna inte skall besluta om att inrätta ett naturreservat för Råstasjön. Råstasjön är dels viktigt för rekreationsvärdet och naturvärdesinventeringen visar att området har höga naturvärden. Inventeringen ger en bra grund för arbetet med naturreservatet. Mvh Anders

 2. Men se då till att naturreservatet tar med hela området runt sjön, minst det som är inom strandskyddet och att de områden (tex byggbodarna) som har tillfälliga dispenser snarast återställs till sitt ursprung.

 3. Tråkigt att Sundbyberg inte vill utreda frågan om naturreservat.

 4. Här är inte sista ordet sagt ännu!
  Vi ger oss inte förrän det är ett kommunalt naturreservat runt Lötsjön och Golfängarna ett Sundbybergs Central Park.

 5. Thord Holmquist

  Det är så här det är att leva i en dold Diktatur. Lustigt att ett parti som slår sig för bröstet och hävdar att man bryr sig om dess invånare och hälsan de har. För modligen räcker det med alla gym som finns att höra fågelkvitter kan man ju göra på CD. Min vilda gissning är GIRIGHETEN som spridit sig likt ringar på vattnet samt komplext storhetsvansinne. Yrkar härmed på en folkomröstning i frågan. Skulle vilja se hur många följare NEJ sägarna har då i sina demokratiska led. Viktigt är ju att det bara finns JA alt NEJ att rösta på inga kanske. Bra jobbat jag skriver gärna under en lista för folkomröstning och mer makt åt folket.

 6. En annan fråga är kanske: Hur ska vi lyckats rädda Lötsjön från den misskötsel som pågått de senaste 10 åren? Var är fåglarna? Hur är vattnet i sjön? Är området till för solbadande människor som gnäller över fågelbajs? Idioter som fiskar trots fiskeförbud? Många frågor att utreda innan vi vet vad vi ska ha området till.

 7. Anneli, ett sätt att få till stånd det du tar upp är att envist driva frågan om etablering av kommunalt naturreservat. Detta är en av våra viktiga frågor vi kommer att driva inom FP i Sundbyberg. Lika envist som gjorde att det inte blev något värmeverk i Kymlinge. I en kommun med en yta på 9km2 är det otroligt viktigt att värna och utveckla de gröna ytor vi förfogar över. Ett naturreservat skyddar Lötsjön, Golfängarna och grönkilen mot Järva mot exploatering. För att vi ska få gehör behöver vi många medborgare som röstar på oss i kommande kommunval. Hoppas du är en av dem 🙂

 8. Ping: Folkpartiet i Sundberg får igenom sitt förslag om naturreservat kring Lötsjön |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s