Skall Bergshamravägen överdäckas? – en utvecklingsstrategi tas fram för stadsdelen

 

 

 

 

 

 

 

På kommunstyrelsens sammanträde den 14 oktober kommer vi att ta ställning till en utvecklingsstrategi för Bergshamra. I korthet innebär strategin att Solna stad skall arbeta med följande frågor:

• Förutsättningarna, såväl de tekniska som ekonomiska, för att överdäcka Bergshamravägen.
• Möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med nya bostäder i Bergshamra.
• Förutsättningarna för att öka tillgången till kommersiell och kommunal service i stadsdelen.
• Utvecklingsmöjligheterna för kollektivtrafiken till Bergshamra.
• Förutsättningarna för utveckla och rusta stadsmiljön i stadsdelen.

Det känns angeläget att lyfta fram de här frågorna av fler skäl.

För det första. I mitten av 90-talet förde folkpartiet fram kravet på att Bergshamravägen  skulle överdäckas. En utredning visade att det var tekniskt genomförbart men för att projektet  skulle bli ekonomiskt möjligt krävdes en mycket omfattande bebyggelse och även nya dragningar av interna vägförbindelser i stadsdelen. Det blev helt enkelt för svårt och komplicerat.

Det har dock skett en ekonomisk- och teknisk utveckling som gör att jag känner det angeläget att återigen pröva om det finns förutsättningar att göra en överdäckning av Bergshamravägen. Markpriserna har sedan den senaste utredningen gjordes ökat markant. För stadsdelen skulle en överdäckning innebära många fördelar.  Den kraftiga barriäreffekt som leden innebär skulle försvinna och stadsdelen bli en hel stadsdel. Även miljöeffekter som buller och partiklar skulle minska.

För det andra. Det pågår i dag diskussioner om hur kollektivtrafiken ska byggas ut i regionen. I detta arbete har det kommit olika förslag om spårlösningar mellan centrala Solna och Bergshamra. Det är därför angeläget att staden för egen del analyserar vilka lösningar som är bäst. De olika förslag som finns för spårförbindelser; tvärspårväg eller tunnelbana från Solna station till Bergshamra, bör studeras och sättas i ett sammanhang utifrån ett samlat utvecklingsperspektiv för stadsdelen.

För det tredje. Stadsdelen har en svag befolkningsökning. Antalet invånare i åldern 20-24 år minskar i stadsdelen. Fortsätter utvecklingen kommer den på sikt även att innebära en minskning av antalet barn. Det beror inte enbart på att det numera finns andra alternativ än kommunal verksamhet att välja på. En faktor är att befolkningsunderlaget inte räcker till. Det finns därför anledning att se vilka kompletteringsmöjlighet som finns i stadsdelen. Enligt min uppfattning är det särskilt intressant att bygga trygghetsboende med tanke på att 700 lägenheter saknar hiss i stadsdelen och troligtvis även större lägenheter då många barnfamiljer vill bo kvar i stadsdelen men antalet större lägenheter är begränsat. Lagstiftningen om nationalstadsparken innebär vissa begränsningar men i de delar som redan är bebyggda kan jag knappast se att det föreligger några hinder om man gör det på rätt sätt.

För det fjärde. Det finns all anledning att se över närmiljön i stadsdelen. Enligt den medborgardialog som har skett i stadsdelen med anledning av arbetet med grönplanen visade att Bergshamraborna ville prioritera att området vid Tivoli udde och Bergshamra Centrum rustades upp först.

Läs mer om Utvecklingsstrategi för Bergshamra. Läs även mitt blogginlägg: Solna genomför medborgardialoger inför arbetet med nya grönplanen.

Läs även artikeln om överdäckningar i Dagens Nyheter.

13 svar till “Skall Bergshamravägen överdäckas? – en utvecklingsstrategi tas fram för stadsdelen

 1. Kort svar: JA! Och se till att bygga tätt och stadsmässigt – läget är alldeles för bra för dagens glesa förortsbebyggelse. Bergshamra behöver livas upp med verksamheter av olika slag och då krävs befolkningsunderlag.

 2. ÄNTLIGEN! Täck över den där motorvägen som ändå redan är nedsänkt. Bara att smälla upp ett tak och bygga lite ovanpå. Fattas pengar? Sälj byggrätter! Sätt upp vägtullar också i tunneln så kanske vi får ner trafikbelastningen lite också som grädde på moset…. Detta borde inte kosta skattebetalarna ett öre!

 3. Utmärkt!
  Det kan bli ett stort och välbehövligt lyft för oss i norra Solna.
  Passa på att samtidigt börja planera för nya Enköpingsvägen som nu inte längre är E18, här finns potential. Framför allt, bygg inte nya stora trafikbarriärer av Bergshamraledens karaktär vid Kolonnvägen mitt i nuvarande bostadsområden Ritorp/Törnbacken.

  Hoppas detta leder till en bra och positiv utveckling!

 4. Överdäcka är en bra idé. Smart lösning för avgaserna behövs så att ingen del av Bergshamra drabbas av utsläpp från tunneln. Jag tror inte på förtätning till stadsmiljö överallt. Det är i ropet nu men inte säkert att vi uppskattar det om några år. Men att ersätta värdelösa motorvägar med bebyggelse är ju kanon. Att inte 20-24 åringarna finns här beror väl på att det är dålig omsättning i Kungshamras studentbostäder. Bergshamras småbarnsfamiljer är till största delen inflyttade=inget att oroa sig för. Höj kvaliteén på förskola och skolan så kommer barnfamiljerna. Många barnfamiljer som jag pratat med väljer bort Solna eftersom det spridit sig att skolan är lågprioriterad verksamhet här.

 5. Utmärkt att alliansen äntligen lyssnat på oss i Bergshamra!
  Idéerna är ju tagna rakt av från vårt partiprogram (som kan läsas på http://www.bergshamrapartiet.se). För inte så länge sen kallade Pehr Granfalk överdäckningen ”en lokal fråga”, och i kommunens remissvar till Länsstyrelsen om en nationell vägplan var överdäckningen bortplockad. Roligt att ni gjort detta lappkast, kovändning eller pudel – det finns många namn.
  Vi får hoppas att det inte bara är valstrategi för ta röster i Bergshamra, utan att det leder till något konkret.
  Mötet den 6 november i Bergshamra om Överdäckningen får nu en annan agenda, eftersom alla partier nu säger sig sträva mot gemensamt mål.
  Låt oss göra det till en konstruktiv kick-off för ett bättre Bergshamra.
  Förhoppningsvis får vi anledning att byta partiblomma.

  • Björn! Folkpartiet lanserade redan på 90-talet förslaget om överdäckning men av olika skäl genomfördes inte förslaget som jag har skrivit i mitt inlägg. Vid en debatt i Bergshamra för något år sedan sa jag att vi skall ta fram en ny utredning utifrån dagens förutsättningar. Nu kommer leveransen. Det är svårt för dig att säga att vi har tagit ert program. Så är knappast fallet då det finns stora luckor inom ert program vad avser skola, kultur, idrott och äldrevård. Men jag är glad att ni bejakar att det byggs mer bostäder i stadsdelen. Det har gjort att de som inte vill bygga något har tystnat för de har ingen som företräder dem politiskt. Och det är bra för Bergshamra behöver mer bostäder och stadsdelen ligger geografiskt och kommunikationsmässigt väldigt bra till med närhet till Universitet, KTH och Stockholms city och med cykelavstånd till alla arbetsplatserna i centrala Solna. Mvh Anders

 6. Berghamra ligger perfekt till för att kunna utvecklas till en regionkärna för hela nordöstra regionen om man bygger tät blandstad. Och där husen närmast de överdäckade trafiklederna byggs riktigt höga så att hela stadsdelen får en pyramidform med för Stockholmsmått extrem täthet precis där vägnäten korsar varandra, men bevarade parker och villaområden vid strandkanterna. En sån utveckling gör också att det inte handlar om aningen eller mellan spårväg och tunnelbana utan om både och så att Bergshamra blir en knutpunkt för alla spår. Spårvägen kan sen även byggas vidare med 3-spårs-bana på samma banvall som Roslagsbanan. 3-spår är en teknik som man använde redan på 1800-talet för att tåg med olika spårvidd skulle kunna dela banvall.
  Med en sån planering borde fastighetsvärdena gå genom taket i Bergshamra och inte bara finansiera allt utan även ge vinst.

 7. Bra med överdäckning, men jag hade nog hoppats att man haft några skarpa förslag. Efter alla dessa år tycker man att det borde finnas mer än en vilja att utreda möjligheterna för att kanske sedan göra något.

 8. Här kommer ett tips om en aktuell rapport från länsstyrelsen i Stockholms län i ämnet som publicerades den 19 september 2012:

  ”Idag pågår och planeras för flera projekt i Stockholms län där trafikleder byggs över, så kallade överdäckningar, i syfte att skapa ny mark att bebygga eller få bort barriärer i samhället. Projekt med en överdäckning innehåller ofta flera komplexa frågeställningar, bland annat utifrån att marken utgör både tunnelkonstruktion och grund för den ovanliggandebebyggelsen – den enes tak, den andres golv.

  Länsstyrelsen i Stockholms län har mot denna bakgrund gett Sweco Infrastructure AB i uppdrag att sammanställa och dokumentera dagens kunskap om överdäckningar. Rapporten är en sammanställning över aktuell kunskap kring överdäckningar. Syftet med rapporten är att möta behovet av att utveckla kunskapen inom området, genom att tillvarata erfarenheter från tidigare projekt med överdäckningar och även beskriva frågeställningar där kunskapen behöver fördjupas.”

  Rapporten finns att läsa här: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/rapport-2012-22.pdf

 9. Toppen med överdäckning! Och jag säger som ett annat bra inlägg: ”se till att bygga tätt och stadsmässigt – läget är alldeles för bra för dagens glesa förortsbebyggelse. Bergshamra behöver livas upp med verksamheter av olika slag och då krävs befolkningsunderlag”.

 10. Ping: Återigen öppet sex dagar i veckan på Bergshamra bibliotek – Bergshamrastrategin levererar. |

 11. Ping: Möbelbutiken ReFurn etablerar sig på Bergshamra torg |

 12. Ping: Nu har arbetet med en utvecklingsstrategi för Bergshamra kommit en bra bit på väg |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s