Solna tar fram en cykelplan för staden

Cyklist i Solna

Vid stadsbyggnadsnämndens senaste sammanträde informerades nämnden om arbetet med att ta fram en cykelplan för staden. De dokument som finns  när det gäller cykelplanering, bl a cykelkarta och översiktsplan, är i dag inte tillräckliga styrdokument.

Enligt min bedömning är det viktigt att staden tar fram en cykelplan för Solna. Jag ser främst fyra skäl för detta.

1.  Cyklandet har fördubblats de senaste 10 åren.

2.  Staden växer kraftigt och cyklingen kan vara ett sätt att minska bilåkandet       och ett bra komplement till kollektivresandet främst på korta sträckor.

3.  Det är viktigt att vi i regionen får ett så sammanhållet system som möjligt för att underlätta cykelåkandet över kommungränserna.

4.  Cyklandet måste få en tydligare roll i stadsplaneringen.

Den 9 november 2012 beslutade kommunstyrelsen att staden skall ta fram en cykelplan och det interna arbetet påbörjades i januari. Cykelplanen ska fungera som underlag i stadens fysiska planering. Den ska identifiera brister i cykelvägnätet och visa på möjliga förbättringar. Målsättningen är att planen på sikt medverkar till ett ökat cyklande. Fler cyklister innebär dessutom att stadsmiljön blir bättre och trängseln i biltrafiken minskar.

Vad kommer cykelplanen att innehålla. Som det redovisades på nämnden kommer den att innehålla följande:

1. Inledning

1.1 Syfte och mål

2. Cyklingens roll i trafiksystemet

2.1 Miljön

2.2 Attraktiv stad med goda förbindelser

3. Planeringsförutsättningar

3.1 Trafiksäkerhet

3.2 Framkomlighet och tillgänglighet

3.3 Drift och underhåll

3.4 Vägvisning

3.5 Cykelparkering och service

4. Dagens situation

4.1 Regionala cykelstråk och lokalt nät

4.2 Brister och behov

4.3 Saknade länkar

5. Åtgärdsförslag

Handlingsplan för kortsiktiga åtgärder och plan för långsiktiga förändringar.

5.1 Åtgärder i befintligt nät

5.2 Förslag på nya länkar

5.3 Förslag till förändringar av drift och underhåll

6. Prioritering

Eventuellt kommer justeringar att ske av innehållet.

Hur ser då tidsplanen ut?  I grova drag pågår förberedande arbete under sommaren och hösten. I september kommer nämnden att ge direktiv för arbetet. Tanken är att gå ut på remiss vid årsskiftet 2013/2014 och att cykelplanen skall fastställas innan sommaren 2014. Jag har även tankar om ett förberedande möte under hösten med personer som är särskilt intresserad av cykling.

Har du synpunkter på vad cykelplanen skall innehålla? Konkreta ideér? Jag har redan fått en del synpunkter på förbättringar av cykelvägnätet i Solna. Du får gärna göra ett inlägg på min blogg eller maila till mig på anders.ekegren@solna.se.

19 svar till “Solna tar fram en cykelplan för staden

 1. Bra initiativ!

 2. Det är bra men fanns detta dokument verkligen inte ännu?

  Det förklarar en del. Jag vill lägga till en punkt om hur man säkerställer att cyklar får fullvärdig behandling vid ombyggnader och tillfälliga avstäningar. Tvärbanebygget är ju tex en direkt attack på allt vad cykling heter.

  • Linus! De dokument som finns i dag är en cykelkarta och cykling och cykelvägar finns givetvis med även i den fördjupade översiktsplanen. Men en cykelplanen skall bli mer strategisk och åtgärdsinriktad. Mvh Anders

   • Så en uppdaterad cykelkarta någon gång 2014? I huvudtaget måste dokument som cykelkartan revideras kontinuerligt, eller i alla fall oftare än var 7:e år. Den nuvarande är från 2007 – mycket positivt har hänt det sen dess – och är bitvis direkt omöjlig att navigera efter.

   • Linus! En ny cykelkarta under 2014 är ett fullt rimligt mål. Mvh Anders

 3. Såg på stan att Stockholm har gjort något som heter Arenaleden typ. En cykelväg till Tele2. Vet ingenting om den, men tror Friends har stor potential att bli en arena man cyklar till. Folk i stan frågar mig hur de ska ta sig dit och jag säger alltid cykel. De blir alltid positivt överraskade hur nära det är. Kanske marknadsföra den möjligheten och fixa med bra cykelparkering. (men det kanske redan finns.)

  • Tobias! Att ta cykeln är ett bra sätt att ta sig till Friends Arena. Självklart kommer det att finnas cykelparkeringar i närheten av Friends Arena men det är en fråga vi få bevaka om det behövs fler. För cyklandet ökar hela tiden. Mvh Anders

 4. Utmärkt! Ni borde även undersöka möjligheten att trimma in trafiksignalerna bättre – ofta är det rött helt i onödan för cyklister på Solnavägen vilket gör att trotsar signalen. För att få bättre flöde borde trafiksignalerna trimmas in och om möjligt prioritera cykeltrafiken.

 5. Ursäkta men jag blir lite galen på att allt tar så lång tid! Kan ni inte utgå ifrån Stockholms stads cykelplan http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Cykelplan-/ som verkar vara gjord av riktiga experter, och bara byta ut kartorna mot kartor över Solna istället? Jag kan inte förstå varför alla måste uppfinna hjulet om och om igen. Åtgärder behöver ske så snart som möjligt och viktigast är att det finns pengar för detta. Det spelar ingen roll hur många dokument kommunen tar fram det är efterlevnad och handling som räknas. Med tanke på Solnas trafikproblem kommer varje krona som satsas på cykling komma tillbaka i form av förbättrad stadsmiljö och framkomlighet. Kostnad för satsningar på cykelbanor och cykelbaneunderhåll är förstås skrattretande liten om man jämför med förslaget att gräva ner Huvudstaleden i tunnel för att uppnå samma mål.

 6. Hej
  Utmärkt initiativ! Först vill jag säga att jag tror att Solna redan gjort en viktig sak för att underlätta cykling, nämligen att sänka hastigheten till 30km/tim på flera gator. Då kan cyklister och bilister samsas på gatorna, medan gångtrafikanter får behålla trottoarerna. Att cykla på befintligt väg är oftast det effektivaste som cyklist och kostar dessutom inga stora investeringar för kommunen. En ren vinst för alla. Så gärna fram för fler 30-sträckor! Dessutom slipper man det farligaste av allt som cyklist, högersvängande bilar som korsar cykelbanan.
  Själv har jag ställt bilen och cyklar nu dagligen cirka 30km, vilket gör att man gör en hel del iakttagelser. Den viktigaste är behovet av att separera gående och cyklister, för bådas skull! Ska man cykelpendla längre sträckor måste man få hålla hygglig fart, det går inte att ”söndagscykla”, och då är smal gemensam gång och cykelväg inte lämpligt.
  Därför tycker jag cykelplanen ska ha 3 mål:
  1: Satsa på många lokalgator med 30 km/tim där cykel och bil kan samexistera skilt från gående. Det är billigt, ytbesparande och mycket bra för cykling.
  2: Huvudgator med 50 km/tim ska ALLTID ha separat cykelbana som är fysiskt skild från gångbanan (t.ex höjdskillnad). Detta framför allt för de gående och barnens skull.
  3: Kommunen bör tillsammans med övriga kommuner i regionen samordna så det finns snabbcykelvägar som hänger ihop. En i nord/syd och en i öst/västlig riktning.
  Som tydligt exempel på problem kan jag ta Gång/Cykelvägen vägen utmed Kolonnvägen. Jag både går och cyklar denna sträcka (och kör bil ibland). GC-vägen är ungefär 1/8 av bilvägens bredd, trots att gående och cyklister är fler än bilar! Dessutom är detta del av huvudstråket nord/syd i Stockholm, cyklisternas ”E4”, utan att ens ha en linje som skiljer cyklister från gående. Många har likt mig slutat cykla på cykelvägen och tar bilvägen istället, det enda rätta ur säkerhetssynpunkt. Dock tror jag man genom detta t.o.m begår ett lagbrott, då man inte får cykla på bilväg när cykelväg bredvid finns. Som cyklist är man inte egentligen välkommen någonstans.
  Det är vildigt många gående, inte minst barn, på sträckan Ritorp-Ulriksdals station och cykling på GC-vägen är direkt olämpligt. Att istället få till ett samexisterande mellan bil och cykel med 30 km/tim skulle vara ett enormt lyft för alla gående. Inte minst områdets barn!!
  Cykeln är ett oerhört effektivt transportmedel i vardagen. Dessutom tror jag stadsplaneringen har ett enormt stort ansvar för folkhälsan genom att stimulera vardagsmotion. Jag vet många som idag vill cykla till jobbet, men som inte vågar för att det känns osäkert. Jag hoppas att Solna med nya cykelplanen kan bidra till att minska de som avstår av denna anledning.
  Lycka till!!
  //Mikael Ström

 7. När cykelpendlingen ska uppmärksammas så hoppas jag att staden väljer att anlägga cykelbana utmed Dalvägen till den nya rondellen vid Frösundaleden. Det kommer att bli mycket tät trafik mellan framförallt Dalvägen och Råsta strandväg, och relativt tät längre ned mot Vattenfallshuset enligt Solna stads egna beräkningar. Cyklister från centrala och östra delen av Stockholm tar Dalvägen på väg till Friends Arena, så vill man göra Arenastaden cykelvänlig så kan man inte strunta i detta tycker jag.

 8. Ping: Stadsbyggnadsnämnden beslutade om direktiven för Cykelplanen – Solna skall bli en bra stad att cykla i. |

 9. Hej Anders!
  Viktigast av allt är att få en fungerande och snabb snöröjning. Stockholms ”sopsaltare” är ett föredöme. Den viktiga pendelleden väster om E4:an snöröjdes bara tre gånger i vintras och kvar lämnades ett tjockt lager modd som var omöjligt att forcera med cykel. Detta gjorde att cyklisterna tvingades genom Hagaparken istället.
  Jag hoppas att cykelplanen blir mer än bara ord. Som Krister Isaksson har visat krävs en genuin vilja och förankring för att cykelplanens intentioner ska bli verklighet. Läs gärna http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/index.htm
  Mvh,
  Sanna

  • Sanna! Självklart behövs det en genuin vilja och förankring för att cykelplanens intentioner skall bli verklighet. Cykeln har inte prioriterats i stadens planering tidigare. Det är bla det vi vill förändra. Sen krävs det en hel del arbete och resurser för att klara detta. Mvh Anders

 10. Ping: Solna stads cykelplan går ut på remiss |

 11. Så nu börjar sommaren lida mot sitt slut, cykelplan del 1 har varit ute på remiss men saknar helt konrekta åtgärder eller önskan om vad som skall göras. Och cykelbanorna är fortfarande avstängda/olöst efter tvärbanan. Ingen ny cykelkarta i sikte. Vad händer egentligen i Solna?

  • Linus! Cykelplanen har varit ute på remiss och det har varit möjligt att svara tom de första dagarna i juli. Nu bearbetas svaren och de kommer på olika sätt att påverka cykeplanen. I augusti kommer synpunkterna att redovisas för stadsbyggnadsnämnden. Cykelplanen kommer att beslutas om i två delar. De övergripande strategiska frågorna i kommunfullmäktige och åtgärdsplanen av stadsbyggnadsnämnden. Mvh Anders

   • Bra att cykelplanen del 1 är på remiss, dock är den på gränsen till meningslös då den saknar konkreta mål en önskningar eller funderingar på vad cykeln är bra för ochvad det skulle innebära att faktiskt lösa de problem som Solna kontinuerligt producerar för cyklisterna.
    Ta till exempel sträckan Solna C – Solna stattion, hur lång tid har den varit avstängd nu, även efter bilvägen öppnat för fullt? Där det dessutom står gångvägen avstängd på kravallstaket, utan att nämna eller ens bry sig om cykelvägen utan hänvisningar. Förra veckan var den öppen för vara avstängd igen i dag, utan skyltar eller några hänvisningar.

    Eller korsningen Solna vägen Frösundaleden där en helt ovänlig cykellösning byggts helt i ny produktion. Eller Råsundavägen Frösundaleden där man ska leda cykeln under ombyggnaden.

    Den mest konkreta frågan är ändå cykelkartan, den borde ha uppdateras innan en ny cykelplan ens kan börja tas fram, utan att veta vart man är kan man inte ta sig framåt, det blir ett mål som är omöjligt att mäta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s