Rödingarna vid Ulriksdals station föreslås flyttas till ett område i närheten

SJ:s gamla personalbostäder vid Ulriksdals station, de så kallade Rödingarna, föreslås flyttas till ett område i anslutning till rödingarnas nuvarande placering. Marken ska istället användas till en ny trafikramp för att lösa trafiksituationen till Ulriksdal och Frösunda men även förbättra möjligheten att ta sig till och från Friends Arena. 

Den gällande detaljplanen innebär att det ska byggas en vägramp från Enköpingsvägen, E18, ner till Kolonnvägen. Ursprungligen var tanken att rampen enbart skulle lösa trafikförsörjningen till Ulriksdal och Frösunda men nu är den även en viktig del i att förbättra möjligheten att ta sig till och från Friends Arena och Arenastaden.

Företaget Råsta mark AB inkom under våren med en rivningsansökan för Rödingarna. Den har dock dragits tillbaka efter samtal med Solna stad och istället har företaget inkommit med en ansökan om att flytta Rödingarna.

Tillsammans med Länsstyrelsen tittar vi på hur vi kan lösa det här. Det är viktigt att byggnaderna flyttas till närområdet så att de inte tappar sitt historiska sammanhang.

Länsstyrelsen har tillsatt en utredning om byggminnesbevarandet. Utredningen görs i samråd med kommunen. När Länsstyrelsen lämnat sitt besked kommer staden slutbehandla frågan.

Det har undersökts om det går att bygga en fyrvägskorsning i stället för en ramp. Det skulle innebära flera problem med ökat buller och avgaser  för de boende vid Regementsgatan och försämrad trafikkapacitet men framför allt finns det ingen detaljplan som möjliggör en sådan lösning. Att ta fram en ny detaljplan för en fyrvägskorsning  kommer att ta flera år med de överklaganden som en sådan plan säkert att kommer att medföra. Byggs inte rampen kommer trafiksituationen i Ulriksdal, Frösunda och Arenastaden att försämras.

Läs även mitt tidigare inlägg om Rödingarna. Läs även Peter Edholms inlägg om Rödingarna och vilken viktig betydelse rampen kommer att ha för att inte få in trafik i Frösundaområdet.

Fakta om Rödingarna
Ulriksdals station byggdes 1866. Stationen hade då, och långt in på 1900-talet, mycket godstrafik och godsomlastning. Vid denna tid hade SJ:s anställda rätt till personalbostad och därför byggde SJ ett antal flerfamiljshus runt stationen. Strax väster om stationen låg tidigare två stora rödfärgade flerfamiljshus, och på andra sidan järnvägen vid Kolonnvägen byggdes mellan 1912 och 1920 sju tvåvåningsvillor – de så kallade Rödingarna.

”Rödingarna”, som husen vid Kolonnvägen ofta kallas, var från början sju till antalet, men två revs i samband med Fläderstigens tillkomst. Husen är byggda i nationalromantisk stil med faluröd träpanel, vita omfattningar, småspröjsade fönster och valmade tegeltak. Förstukvistar och balkonger har kraftig men enkel träornamentik.

14 svar till “Rödingarna vid Ulriksdals station föreslås flyttas till ett område i närheten

 1. Hej Anders
  Det är mycket glädjande att Solna ser värdet i Rödingarna och nu motsätter sig att de rivs. Men jag kan inte låta bli att tycka att hanteringen av frågan utgår från märkliga perspektiv. Rödingarna har stått på denna plats i 100 år uppskattas mycket av människor i området. De är byggda i en tid med material och kvalité för att kunna stå i 100 år till. Samtidigt är den huvudsakliga anledningen till att vi inte kan ha dem kvar att det skulle innebära några år med försämrad trafikkapacitet att utreda ett alternativ. Det ligger något djupt sorgligt över det kortsiktiga perspektiv vi har på vår miljö idag!

  • Mikael! Staden har tittat på alternativ. En fyrvägskorsning är inte lika bra och vi vet ju av erfarenhet att det är viktigt att trafiken fungerar för att det skall bli rimliga boendemiljöer i Ulriksdal, Frösunda, Råsunda och Arenastaden. Att ta fram en ny detaljplan skulle ta flera år med förväntade överklaganden. Ur ett historiskt perspektiv är flytt av byggnader inte ett ovanligt. Det flyttades gårdar, herrgårdar och kyrkor för att ta tillvara det värde som fanns i byggnaderna. I bland flyttades hus flera mil förr i tiden. Nu försöker vi ha dem kvar i dess historiska miljö. Mvh Anders

   • Mikael Ström

    Jag håller inte med om dina slutsatser, men det är en fråga om vad man värderar. För mig är inte bra trafikflöden högt prioriterat för att jag ska uppskatta min boendemiljö. Om en korsning med 4+4+6+6 filer inte ger tillräckligt bra kapacitet i ett bostadsområde är det för mig inte fel på korsningen, utan de flöden man tänker släppa in i området.

    Visst har hus flyttats förr, men det betyder ju inte att det inte varit en försämring för den miljö där de stod, då som nu. Men varje fall är såklart unikt och i detta fall har vi olika syn på vilken stad vi ska bygga.

 2. Detta gäller inte bara Rödingarnas vara eller inte. Visst är det bättre att flytta dem än att bara riva, men varför vill man bygga en så ful trafiklösning som bara förstärker Solnas position som Sveriges största trafikplats? Dina argument är mycket tunna. Enligt den undersökning du refererar till skulle en fyrvägskorsning bara ha marginellt mindre kapacitet än en ramplösning.
  Och vägen kommer inte närmare husen vid Regementsgatan i horisontalled (snarare tvärtom), men däremot lyfts den vilket kan ge mer buller. För boende vid Fläderstigen och Törnbacken gäller motsatsen, vilket du inte nämner.
  Solna kallar sig för stad, till skillnad från andra mycket mer stadslika kommuner. Pehr Granfalk har insett diskrepansen, och argumenterar ofta att Solna skall bli mer stadslik. Förortskaraktären ska byggas bort. Varför inte ta chansen nu då E18 flyttar från Enköpingsvägen, som skall bli stadsgata i höst?
  Du skriver att om inte rampen byggs kommer trafiksituationen att försämras. Den kan väl inte bli sämre än den är nu? Men en fyrvägskorsning skulle förbättra situationen. Och så mycket trafik kan det väl inte bli att det motiverar en motorvägsliknande lösning? Skall inte arenan försörjas med kollektivtrafik? Och där kommer det ju förbättringar snart. Tvärbanan skall snart börja köra till Solna station där man också kommer att öppna en utgång från norra delen av perrongen. Gångbron över järnvägen gör det lättare att nå arenan från Frösunda och Ulriksdals station.
  Tror du inte på kollektivtrafiken?
  Och så stor biltrafik till arenan och Scandinavian Mall kan det aldrig bli. Vart ska de ta vägen? Det blir ju bara 3000 platser i garaget under konsumtionstemplet. Den trafiken klarar en fyrvägskorsning lätt.
  Men ditt sista argument är att det behövs en ny detaljplan, och att det tar tid med alla överklaganden.
  Varför tänkte ni inte på det tidigare? Och varför skyller du på engagerade medborgare som överklagar dåliga planer? Det är en demokratisk rättighet – och även skyldighet – skulle jag vilja lägga till.
  Men en ny detaljplan med fyrvägskorsning kommer jag inte att överklaga.

 3. Var inte allt för längesedan det fanns en korsning mellan Kolonnvägen / Fläderstigen och Enköpingsvägen. Allt finns kvar en idag men används inte. Varför krångla till allt ?

 4. Trist att ni inte lever upp till allt vackert tal om att bygga bort förortskänslan i Solna. Enköpingsvägen skulle kunna bli en levande stadsgata, nu behålls motorvägskänslan. Jag tycker det är oklart om ni vill minska bilismen eller inte. Ovanstående inlägg antyder att bilismen gärna får öka i Solna.

  • Tycker synd om de som bor i Ritorp och Frösunda. Cyklade förbi senast igår och man undrar ju hur det blir när trafiken släpps på.

  • Är inte för ökad trafik, snarare tvärtom. Det jag säger att trafiklösningen i sig redan funnits och fungerade som den såg ut då med idag samma gator. Så varför krångla till allt i onödan, man tänka efter före.

  • Sedan vill jag knappast kalla Solna för förort.
   Vi är både äldre och bättre en Stockholm samt ligger båda i Solna Socken
   🙂

 5. ja kanske är det bara i Huvudsta som trafiken måste minska?? När det gäller Frösundaleden och Enköpingsvägen så verkar det inte lika angeläget.
  Råsundavägen såg man också till att smalna av så att det inte skulle bli några strömningar den vägen… Har vi invånare i Solna olika värde när det gäller vår boendemiljö?

 6. Hej Anders! Jag som boende på Regementsgatan är absolut mest för fyrvägskorsningen eftersom den inte hamnar lika nära bostadshuset. Det som oroar mig är ökad trafik och därmed miljöpåverkan samt bullernivåer. Det är viktigt att kommunen tar hänsyn till detta i samband med att beslutet tas! Jag efterlyser utredningen som ligger till grund för ramp eller korsning. Är den från 80-talet känns det som om man borde göra ett omtag innan man går vidare! Mycket har hänt sen dess! Förutom det undrar jag också om det finns en MKB miljökonsekensbeskrivning? Har läst om att det var viktigt att det togs fram inför Arenastaden, så det borde ju finnas även för oss i Ritorp. Vad har kommunen tänk att göra för att inte försämra miljön, öka partikelhalterna och dämpa bullret i de förslag som finns?
  Många bra förslag i tidigare inlägg som man borde titta på innan beslut fattas! Sätt Er gärna in i vår boendesituation och hur den påverkas av det beslut som tas. Inte önskvärt att behöva få mer trafik intill sovrumsfönster och balkonger.. 😦
  Dessutom finns det välanvända boendeparkeringar längs med Regementsgatan som försvinner om man genomför rampförslaget.

 7. Ping: Minskad trafik genom Frösunda & Rödingarna räddas | Frösundaliberalen

 8. Ping: Länsstyrelsen avslår byggnadsminnesförklaring av Rödingarna. De flyttas 160 meter norrut. |

 9. Ping: Minskad trafik genom Frösunda & Rödingarna räddas | Peter "Frösundaliberalen" Edholm (L)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s