Hur kan vi bygga fler bostäder i bullerutsatta miljöer?

Frukostmöte - Buller och bostadsbyggandeBuller är en oundviklig konsekvens i städer. Men det gäller att bygga smart så att vi människor störs så lite som möjligt.

I förrgår  modererade jag en diskussion på detta tema, då Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tillsammans ordnade ett frukostmöte. Frågan som diskuterades var hur vi kan bygga fler bostäder i bullerutsatta miljöer i Stockholm.

Det finns flera utmaningar för att inte låta buller vara ett hinder, för vare sig människor eller ökat byggande. Både byggare och kommuner efterfrågar en större tydlighet och klarare riktlinjer för hur man kan löser bullerfrågan vid bostadsbyggande.  Länsstyrelserna i landet behöver göra samma tolkningar av regelverk kring möjliga speciallösningar.

Regeringen tillsatte i januari en utredning för att se över bullersamordningen mellan olika myndigheter och syftet är att underlätta bostadsbyggandet i bullerutsatta lägen. Utredaren för bullerutredningen, Anders Lillienau, berättade på frukostmötet att det kanske inte behövs så många nya regler på lagnivå, för till exempel finns riktvärden för buller inte i lag utan i vägledningar och det är dessa vägledningar som behöver samordnas. Tyngdpunkten i arbetet kommer förmodligen att hamna på regleringen i plan- och bygglagen. PBL är inte helt tydlig, men detaljplaner och bygglov är processer som man inte kommer ifrån och då är det viktigt att dessa processer är genomtänkta så att varje ny lägenhet blir bra ur bullersynpunkt.

Att få enhetliga och tydliga regler för buller är viktigt. Många gånger skapar bullerreglerna stora problem vid bostadsbyggande. De försvårar och fördyrar bostadsbyggandet och i vissa fall blir det inga bostäder alls.

Inbjudna talare till frukostmötet var regeringens bullerutredare Anders Lillienau, den nationella bullersamordnaren på Naturvårdsverket Johanna Bengtsson Ryberg, Järntorgets vd Martin Arkad, SKL:s miljöhandläggare Kertin Blom Bokliden.

Foto: Sofia Jonsson, Stockholms byggmästarförening

Läs mer på Stockholms byggmästareförening.

One response to “Hur kan vi bygga fler bostäder i bullerutsatta miljöer?

  1. Framför allt måste man se över om inte dagens regler är alltför stränga. Med ny fasadteknik och smart planering kan man reducera en hel del av bullret inomhus även om ljudnivån är hög utanför fastigheten. Dessutom är det många människor som inte har några problem med lite buller. Dagens regler (angående buller, ljus osv.) tvingar fram glest förortsbyggande och hindrar expansion av stenstaden. Stockholms innerstad skulle aldrig kunna ha byggts med dagens regler, vilka utformats av klåfingriga byråkrater och modernistiskt inriktade stadsplanerare. Det vore önskvärt med en översyn och kraftig reducering av reglerna som styr byggandet så att vi återigen kan bygga urbana, levande miljöer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s