Nya forskarbostäder planeras i Fogdevreten/Hagastaden

Solna vill vara en attraktiv stad för forskning och forskare.

Inom kommunens gränser finns en av världens mest  framstående medicinska universitet Karolinska institutet, många forskningsintensiva företag inom framför allt Bio Science och många forskare och studenter bor i Solna. Solna är den studentbostadstätaste kommun i länet med över 20 % av länets studentbostäder. Solna tillhör sedan ett antal år tillbaka 10 i topp vad avser kommuninnevånarnas utbildningsnivå.

I mars beslutade kommunfullmäktige att anta planen för 200 nya studentbostäder i Huvudsta och nu har staden ett detaljplaneförslag ute på samråd som innebär att det kan byggas 400 forskar-/studentbostäder, kontors- och utbildningslokaler  samt forskningsverksamhet i enlighet med  den fördjupade översiktsplanen från 2008. Planen innebär ett stort tillskott av bostäder och verksamhetslokaler för Karolinska institutet (KI).

Bostäderna kommer att placeras mellan de befintliga bostadshusen på Fogdevreten och de planerade kontorslokalerna längs järnvägen. De kommer att placeras enligt principen hus i park och så mycket som möjligt av grönskan kommer att bevaras. Kontorshusen innebär ett bra bullerskydd mot järnvägen.

När staden antog den fördjupade översiktsplanen 2008 ändrades planen i ett väldigt sent skede för att tillmötesgå de synpunkter som fanns hos de boende i Fogdevreten och det innebar att ingen forskning i sk våta lokaler får bedrivas i närheten av bostäderna. Därför innebär planförslaget att de två norra kontorslokalerna endast får innehålla torra laboratorier, vilket kan likställas med kontorsmiljöer.

Redan innan stadsbyggnadsnämnden beslutade om samråd fick jag ta emot ett antal mail från boende på Fogdevreten om hur de nya husen kommer att påverka de befintliga husen vad avser solförhållanden. Stadsbyggnadsförvaltningen har därför låtit genomföra utökade solstudier. Studien visar att solförhållandena för husen närmast Solnavägen inte förändras i någon större utsträckning medan de två husen närmast Fogdevreten berörs något mer. Sammantaget borde förslaget klara av bra ljusförhållanden men samrådet får visa om det behöver genomföras ytterligare förändringar.

Staden planerar området tillsammans med Akademiska Hus och Heba.

Jag vill även informera om att samtliga gruppledare i kommunstyrelsen skrev ett brev till de boende på Fogdevreten 2008-02-19 med b l a följande innehåll:

”Vi har redan tagit hänsyn till flera av de synpunkter som inkommit, bland annat genom att vi i den fördjupade översiktsplanen har ändrat beteckning för norra KI-området från ”huvudsakligen forskning, utbildning och kontor” till ”blandad stadsbebyggelse”, vilket innebär att även bostäder möjliggörs på området. Det är vår uppfattning att det vore lämpligt att i första hand inom detta område bygga forskar- och studentbostäder. Detta kommer vi även att föreslå Karolinska Institutet och Akademiska Hus”

Jag ser att staden nu fullföljer vad vi skrev 2008. Det är av buller och säkerhetsskäl mot järnvägen inte möjligt att bebygga hela området med bostäder.

Samrådet pågår tom 3 maj 2013 och det hålls ett samrådsmöte om förslaget den 16 april kl 19.00 i hörsal ”Strix”, von Eulers väg 4 B.

Läs mer om planförslaget på Solna stads hemsida där du även finner mycket bakgrundsmaterial och utredningar.

Annonser

3 responses to “Nya forskarbostäder planeras i Fogdevreten/Hagastaden

  1. Pingback: Marknadshyror löser inte bristen på studentbostäder |

  2. Pingback: 181 nya studentbostäder i Huvudsta |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s