Hur skall det gå för Rödingarna vid Ulriksdals station?

På stadsbyggnadsnämnden i april kommer vi troligtvis att få upp de sk Rödingarna i närheten av Ulriksdals station som ett beslutsärende. Anledningen till detta är att det skall byggas en vägramp från Enköpingsvägen ner till Kolonnvägen. Rampen skall byggas enligt en detaljplan från slutet av 1980-talet och rampen var även en  förutsättning  för planeringen av bebyggelsen på Ulriksdalsfältet för några år sedan. Rampen är även en viktig del av trafikförsörjningen av Frösunda och Arenastaden.  Om rampen byggs innebär detta att husen måste rivas eller flyttas till en annan plats. Det finns i dag  fem sk Rödingar och det är två av dessa som berörs av rampen.

Jag har till stadsbyggnadschefen framfört att det är viktigt att vi får ett bra beslutsunderlag inför nämndens beslut vad avser bl a möjligheterna att flytta byggnaderna till annan plats och eventuellt alternativa lösningar för att klara trafikfrågorna.

Socialdemokraterna har som alternativ lösning föreslagit att det byggs en fyrvägskorsning i stället. Detta alternativ skall givetvis  redovisas även om jag redan nu ser problem med en sådan lösning. En fyrvägskorsning innebär att den kommer direkt utanför fönster och balkonger på husen vid Regementsgatan vilket innebär en kraftigt försämrad miljö för de boende, borttagande av parkeringsplatser och inlösen av mark. Frågan är också om en fyrvägskorsning får en tillräcklig kapacitet. Men frågan skall givetvis utredas.

Upplysningsvis kan nämnas att när detaljplanen för rampen antogs var det en socialdemokratisk ordförande i den dåvarande byggnadsnämnden, så frågan kan inte vara ny för partiet.

Här är ABC:s inslag om Rödingarna.

Läs mer på Solna stads hemsida om Rödingarna.

Annonser

28 responses to “Hur skall det gå för Rödingarna vid Ulriksdals station?

 1. Generellt är vägar i markplan att föredra framför ramper om man vill skapa en levande stad, men det förutsätter förstås att man minskar privatbilismen och bygger stadsgator istället för matarleder.

  Lite off topic men jag kan inte släppa det här. Hur är det möjligt att få tillåtelse att bygga denna typ av monotona och livlösa jättelimpor i Solna år 2013: http://stockholmprojekt.blogspot.se/2013/03/ingenting-hus-j-k-och-l.html ?
  Jag trodde att visionen för Solna var att skapa en levande stad snarare än en miljonprogramsförort. Otroligt att detaljplanen för Ingenting passerat fullmäktige utan att någon verkar ha reagerat.

 2. En påfartsramp i ett bostadsområde som bäddar för mer genomfartstrafik känns mycket märkligt. Om den var en förutsättning för byggandet på Ulriksdalsfältet – varför har man då byggt den nya väg som går från Nya Ulriksdal fram till dagens E18 (ej påkopplad ännu)?

  Jag efterlyser en konsekvensanalys.
  Vad betyder en sådan ramp för de boende i Ritorp, Törnbacken och de tre resterande Rödingarna? Det känns sorgligt att se Solna stad negligera sina kulturmiljöer istället för att se dem som ett värdefullt tillskott till den moderna bebyggelsen.

  ”En fyrvägskorsning innebär att den kommer direkt utanför fönster och balkonger på husen vid Regementsgatan vilket innebär en kraftigt försämrad miljö för de boende,” Motfrågan blir då: Hur trevlig boendemiljö blir det med en ramp i nära anslutning till huset vilket förutom känslan av en troligtvis även innebär högre hastigheter och mer trafik?

  Vad säger de boende i området? Hur förankrade är dagens Solnapolitiker i den kommun ni företräder?

 3. Rödingarna är fina och ger en känsla av Solnas historia. Det vore mycket tråkigt om de försvann.

 4. kerstin heinemann

  Husen tycker jag har ett kulturhistoriskt värde, bor ju inte i trakten, men tycker att vi i Sverige har rivit alltför många hus. Många hus har ju verkligen en historia att berätta!

 5. Eftersom min far jobbade på järnvägen växte jag upp i ett sådant där hus. Inte i Solna men väl i Nynäshamn. Det handlar om arbetarbostäder, eländiga klassmarkörer och dåliga bostäder som alla borde rivas.
  Har du aldrig bott i ett sådant hus skall du inte komma nu och idyllisera över den där typen av hus.
  Oavsett vad man gör med området, ramp för biltafik eller nya moderna hus för jämställda människor, riv skiten!

 6. Om Solna tar så lite hänsyn till de kulturmiljöer man själv gett prioritetsklass A, hur hanteras då de med klass B och C? Kommunen behöver verkligen värna om de få spillror av bebyggelsehistoria som finns kvar.

  För övrigt vill jag ifrågasätta lämpligheten i att ha en ramp mitt bland bostäder och i ett stort gångstråk för alla oss som området.Vägramp ger betydligtkänsla.

 7. Om Solna tar så lite hänsyn till kulturmiljöer man gett prioritetsklass A, hur hanteras då de med klass B och C? Rödingarna är idag de enda kvarvarande äldre trähus av all den bebyggelse som en gång fanns i området kring Ulriksdals station och utgör därför en sista viktig länk till områdets historia. Kommunen borde istället göra allt för att bevara den lilla spillra av äldre bebyggelse som finns kvar. Husen är ett mycket uppskattat inslag i stadsbilden, något som jag är övertygad om att alla vi som bor i området INTE tycker att en vägramp är.

  Att bygga en vägramp mitt i ett bostadsområde och precis i ett stort gångstråk där många människor, inte minst barnfamiljer, promenerar och cyklar dagligen är ingen trevlig lösning. En ramp ger betydligt sämre stadskänsla och större intryck av trafikplats än en korsning.
  En korsning skulle istället ge möjlighet att lyfta upp vägen utanför Rödingarna igen, precis som det var innan 1987 och delvis återställa miljön. Det skulle kunna göra promenadstråket mellan Enköpingsvägen till Ulriksdals station, som så många dagligen använder, till en trevligare miljö i ett redan nu hårt trafikutsatt och ganska trist område.

  Var inte ett av målen för denna mandatperiod minskad genomfartstrafik? Tänk inte bara på de som tillfälligt ska köra in i kommunen, utan värna även oss som bor här!

 8. Att Solna inte värnar om dom boende utan snarare för eventuellt nya boende och företag är sedan länge känt och lär väl knappast bli mer markant än i ärenden som detta. Att totalt ignorera boende runt om allt detta byggande och denna förtätning av vår gemensamma kommun är oroväckande, vad händer när sista spadtaget är taget i Solna och vi har byggt på all tänkbar yta?

  Jag är själv boende i ett av dessa röda hus som faktiskt också är just bostäder och inga eländiga klassmarkörer som Christer Liss påtalar, kanske har med din uppväxt att göra Christer, inte boendet.

  Situationen i Solna i stort och inte minst i vårat närområde Ulriksdal är redan ansträngd med hög belastning både på väg och tågnätet och det är dags att börja tänka lite längre än dagen ut. Vad händer framöver när det ständiga byggandet och den ansträngda trafiksituationen gör att folk inte vill flytta in till Solna längre och vi som redan bor här blir allt mer missnöjda?

  Det känns som att det är dags att lägga ner spaden ett tag nu och börja ägna oss åt förvaltning av det Solna som redan finns, något som verkar ha prioriterats bort helt i skuggan av nybyggandet.

  Solna har alla förutsättningar att vara ett attraktivt och självklart val av hemkommun, både för oss som redan bor här och för nyinflyttade som politikerna alltid har strävat efter, men då är det nog dags att börja tänka om.

  Bra att du lyfter frågan Anders.

  • Kalle! Att det kommer att ske åtgärder i denna del av Solna har varit känt länge. Redan 1987 togs detaljplanen och frågan har varit upp i flera gånger i samband med planeringen av Frösunda, Ulriksdal och Arenastaden.

   En av anledningarna till att det byggs så mycket i Solna är att många vill bo i Solna och det finns inte det minsta tecken på att detta minskar, snarare tvärtom då många vill bo så central som möjligt. Trots detta vill jag ge dig rätt i att vi behöver minska tempot i byggandet i Solna. Många Solnabor tycker det är jobbigt med framförallt alla hel eller delvis avstängda vägar. Jag har bl.a.skrivit om detta på min blogg och Folkpartiet i Solna har tagit upp detta i vår tidning. Solna skall expandera med inte expodera. Mvh Anders

   • Anders! Att planen varit känd sen 1987 tycker jag är ett dåligt argument att göra fel idag. Fram till 70-talet planerades Huvudstaleden, en motorled rakt igenom Solna. Tack och lov ändrade man sig! Man kan inte börja bygga den idag med motiveringen att planen varit känd sen länge. 1987 bodde cirka 50000 invånare i staden, idag fler än 70000. Med generationsväxling och omflyttning är det nog en god gissning att mindre än hälften av de som bor i staden idag, bodde här för 26 år sedan. Vi ska väl ändå bygga vår stad för dem som bor här nu och för våra barn som ska bo här i framtiden, inte för de som bodde här 1987? Mvh Mikael

   • Anders, kan det kanske vara just det som är problemet, världen ser inte likadan ut som den gjorde 1987, förutom kanske just byggnader med mera som är tänkta att stå pall lång tid framöver när dom byggs.

    Att följa planritningar som är framtagna av folk som försökte skapa en vision om hur världen skulle se ut 26 år är skrattretande.
    Det skulle vara intressant att se vad dessa planritningar byggde på, ligger den någonstans på solna.se så att man kan ta del av den?

    Idag gick finalen för Bandy SM på Friends Arena och grattis Hammarby, på Kolonnvägen så hade Abonnerade bussar belägrat större delen av vägen från Järva Krog och bortåt mot arenan, kan inte se hur en nedfart/korsning från E18 till Kolonnvägen skulle göra detta bättre.

    Det är inte antal stängda vägar som är problemet, det är den höga trafikbelastningen i Solna som är problemet.
    Mvh
    Kalle

 9. Vi har byggt, bygger och har påbörjat sex (?) nya Blåkulla i Solna sista 10 åren. Och detta i Sveriges tredje minsta stad till ytan och den med störst (?) trafikproblem i hela Sverige samt topp tre (?) i bedrövlig hälsomiljö.
  Vi går från c:a 60.000 till c:a 80.000 invånare inder denna tid.

  Vi bygger inte denna trafiklösning för det ska bli bättre för oss som bor i Solna, vi bygger för att det ska bli bättre för Freinds Arena och kontor. Två olika saker i min värld. Vi har redan idag samt under flera, flera år haft dubbelt så många arbetsplatser som boende i Solna.

  Ska det byggas så är det bostäder, förbättrad service och levande miljö för oss som bor och lever i Solna. Finns även andra kommuner i stor Stockholm som kan bygga, trot eller ej.

 10. ”En fyrvägskorsning innebär att den kommer direkt utanför fönster och balkonger på husen vid Regementsgatan vilket innebär en kraftigt försämrad miljö för de boende, borttagande av parkeringsplatser och inlösen av mark.”

  Men E18 ska ju flyttas till Kymlingelänken? Gör om Enköpingsvägen till en stadsgata från Järva krog till Rissne. Att parkeringsplatser tas bort är bara positivt, Solna behöver mindre privatbilism och mer stad.

  (Dessutom är det inte alls säkert att privatbilismen ökar, allt färre människor i storstadsregioner tar körkort)

 11. Trafiken beror till stor del på arbetsplatserna, dom drar fler bilar en boende. Och det var ju en ”vanlig” korsning där tidigare, fast den togs bort.

 12. Bygg stadsgata hela vägen, och en normal korsning. Glöm inte cykelbanorna.. På köpet kanske Solna går närmare att bli en stad/en del av staden istället för en bortglömd förort.

 13. hej Anders Ekogren !
  få inte att rivas eller flyttas
  och bygg väg till Fridens Arena
  Glöm ta bot inte Hammarby få gå till fridens arena
  Aik och Djurgården får kommer in i fridens arena
  mvh rocky
  p.s. sluta att får inte kommer in i fridens arena

 14. hej Anders Ekegren !
  få inte att rivas eller flyttas Rödingarna
  och glöm ta bot att bygg upp en väg till frdens arena
  att hammarby inte få kommer in i fridens arena
  aik och djurgården som får kommer till fridens arena

  p.s. alla fel mot hammarby Betalning och inte in hammarby tack!

  mvh rocky

  att är fel från Solna kommun och rivas och bygg upp nya hus

 15. Många vackra ord men inga lösningar på ett reellt problem. Jag bor också i området och kan med blotta ögat se att situationen idag är ohållbar. Visst är det värt att bevara gamla hus men det är inget annat än korkat att bygga en ny arena som ingen kan ta sig till och från. Vackra drömmar om att fler ska åka kollektivt och att små gator är mysigare än genomfartsleder är just drömmar, arenan står där och för att in folk behövs ramperna för att komma dit oavsett om det är mysigt eller ej. Att hitta en bra lösning för de två hus som behöver flyttas är naturligtvis angenämt men låt inte 40 000 personer vänta vid varje event för att några få familjer tycker att deras trähus är ovärderliga.

  • Finns det någon analys gjord på hur trafiksituationen kommer att bli när köpcentret är klart med 4000 parkeringsplatser? Hur många bilar per dygn kommer köra på kollonvägen. Låter som också frösunda kan få en rätt tuff trafiksituation i framtiden klämd mellan två vägar.

  • Sweco som utredde lösningarna 2008 kom fram till att en korsning ger samma kapacitet till och från Arenan som rampen utan att husen behöver rivas. Du kan läsa den på Rädda Rödingarnas sida på Facebook. Korsningen ger något sämre genomflöde på E18 som dock ska bli lokalgata om något år. Så, den stora poängen är väl just att det finns ett alternativ som ger trevligare närmiljö, räddar husen och löser trafiken till och från Arenan!

   • Tilläggas bör att det något sämre flödet på E18 alltså gäller berörd korsning. Med tanke på hur många korsningar som ligger utmed E18 har jag svårt att se varför just denna skulle bli flaskhalsen, så frågan är om det påverkar alls men det måste givetvis utredas.

    Ett kreativt förslag är att en korsning väl borde kunna ljusregleras med modern teknik så att den släpper mer trafik mot Arenan i samband med evenemang och mer utmed Enköpingsvägen annars. Det borde väl vara en optimal lösning!

   • Om det blir så mycket trevligare vet jag inte. Vi som bor utefter Regementsgatan kommer inte få en trevligare närmijlö oavsett vilken lösning kommunen väljer. Med ramp kommer vi få trafiken som ska upp på Enköpingsvägen i riktning mot Järva krog direkt utanför våra sov- o vardagsrumsfönster, och med en höjning och fyrvägskorsning kommer det bli trafik i två riktningar. Boendeparkeringar utefter Regementsgatan för besökande och boende kommer försvinna. I min/vår lägenhet i höghuset på bottenvåningen har vi inluftventilation till sovrummet under fönstret, så i värsta fall kommer vi inte kunna vara i sovrummet efter ombyggnaden pga avgaser och partikar och vägen hamnar precis utanför. Jag vet inte hur lägenheterna ser ut ovanför oss men det finns ventilation på alla våningar i fönster och vägg så mina grannar kommer också att påverkas negativt. Jag hoppas kommunen löser dessa problem med buller och miljö med ett nytt bra ventilationssystem och extremt bra bullerskydd som skyddar mot både bil- och tågbuller, för byggs det om här utanför kommer nuvarande bullerskydd att rivas för att ge plats åt rampen eller korsningen.

 16. Det vore hemskt om dessa fina hus revs för att bygga en vägramp. Undrar precis som Emma ovan om inte vägen från Nya Ulriksdal till E18 ska öppnas? Varför behövs det då en till väg dig?

 17. Pingback: Rödingarna vid Ulriksdals station föreslås flyttas till ett område i närheten |

 18. Nu vet vi hur det ska gå, tack för att det blir mer avgaser i vår lägenhet med en ramp precis utanför sovrumsfönstret!!

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/tva-rodingar-flyttas

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s