Fisktrappa anläggs vid Ulriksdals slott och bro och dämme repareras

Fisktrappa Ulriksdal

Vi har haft ett ovanligt ärende på stadsbyggnadsnämnden i Solna. Statens fastighetsverk planerar att renovera en bro och dämme vid Igelbäckens utlopp till Edsviken.  I samband med dessa åtgärder kommer även en fisktrappa att anläggas.

Dämmet, som säkerställer vattennivåerna kring ön i Igelbäcken och skulpturgruppen Morianerna utgör vandringshinder för fisk, groddjur och andra arter. Dämmet är beläget uppströms stenvalvsbron vid Igelbäckens utlopp mot Edsviken. Fördämningen av trä rivs och återuppförs på samma plats.

Bron har skador i den bärande konstruktionen vilket gör att den idag enbart är öppen får gångtrafik. Renoveringen syftar till att även möjliggöra fordonstransporter.

Bron antas vara byggd kring 1850 och är konstruerad som en stenvalvsbro. Bron demonteras och byggs upp igen. Vid renovering ska tekniska lösningar från tiden när bron byggdes i första hand användas.

En fisktrappa av typ slitsränna, där fisk som gädda, grönling, abborre m.fl. kan vandra från Edsviken upp i Igelbäcken, anläggs vid sidan av bron och dämmet. Konstruktionen grundläggs på pålar och utförs i betong. Botten bekläs med natursten, överkant täcks med trä, fisktrappans sidor gjuts mot träform för att ge ett intryck av träbrädor.

Under arbetenas genomförande torrläggs ett vattenområde med spontning eller invallning. Vattnet i bäcken leds i rör alternativt pumpas under byggtiden mellan vattenområdena. Arbetena ska enligt ansökan vara färdigställda till november 2013. Berört vattenområde i Igelbäcken är 500 kvm och i Edsviken cirka 2500 kvm.  För att få genomföra dessa projekt krävs tillstånd från flera myndigheter. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om dispens från strandskyddet enligt miljöbalken.

Stadsbyggnadsnämnden ansåg att åtgärden är förenlig med stadens översiktsplan, lagstiftningen om nationalstadsparken och strandskyddslagstiftningens regler om allmänhetens tillgång till strandområden och djur- och växtlivet. På sikt förbättras livsvillkoren för många arter i Igelbäcken. Åtgärden är kanske inte så stor men går ändock åt rätt håll.

Annonser

One response to “Fisktrappa anläggs vid Ulriksdals slott och bro och dämme repareras

  1. Pingback: Nyinvigning av stenbron och ny fisktrappa i Ulriksdal |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s