Arenastaden, miljöprogram och Sveriges miljövänligaste kontor.

 I går hade jag förmånen att få tala om bakgrunden till Arenastaden och stadens miljöambitioner med den nya stadsdelen på Energinätverk Sveriges seminarium och studiebesök på Vattenfalls nya huvudkontor i Arenastaden.

Det fanns en föregångare till Arenastaden, Råstablick som planerades i början av 2000-talet, en stadsdel med såväl kontor, bostäder som mindre idrottsanläggningar. I och med placeringen av Friends arena i området fick stadsdelen delvis en annan karaktär där Arenan och Mall of Scandinavia tar en stor del av området men där det även kommer att finnas många kontor och bostäder.

I samband med att den fördjupade översiktsplanen beslutades av fullmäktige togs även beslut om ett miljöprogram för Arenastaden. Programmet är ett policydokument som kompletterar den fördjupade översiktsplanen och ligger som underlag för den kommande detaljplaneläggningen av området. Syftet med miljöprogrammet för Arenastaden är att skapa förutsättningar för en attraktiv stadsdel med miljöprofil. Dokumentet måste vara levande eftersom utbyggnaden av området är utsträckt i tiden och därför måste omprövas med anledning av gällande lagstiftning och teknikutveckling. Viktiga området som regleras av miljöprogrammet är energi, avfall, vatten, markanvändning, grönstruktur, transporter, tillgånglighet,, buller, byggnader och materialval.

I Solna jobbar vi på det sättet att vi samarbetar med fastighetsägaren för att ta fram ett miljöprogram för varje ny detaljplan för att få ett så framsynt miljöprogram som möjligt.

Det var därför intressant att höra av Klas Holmgren, som är projekt- och exploateringschef på Fabege, att att bolaget och deras blivande hyresgäster arbetar väldigt aktivt med miljöfrågorna. Fabege ställer höga miljömål för sina fastigheter och vill bygga fastigheter som uppnår Miljöbyggnad silver, Breeam Very Good eller Breeam Excellent. De jobbar bla med glas, elbilar, cykelparkeringar, energiutvinning och sedumtak.

Olle Larsten som är fastighetschef på Vattenfall berättade om att bolagets viktigaste målsättningar är att bli en attraktiv arbetsgivare och nummer ett för miljön. Och det sistnämnda har de verkligen lyckats med. De har Sveriges miljövänligaste kontorshus och fick utnämningen Green Building annual award 2012 av European Commission. Genom att flytta från Råcksta till Arenastaden har de kraftigt minskat energikonsumtionen från 150 kWh per m2 och år till 45 och därmed minskat sin energiförbrukning från 9 GWh till 2,2 GWh och energikostnaderna har minskat med 7 miljoner per år.

De har jobbat mycket med cykelparkering. De hade först 200 platser för cyklar men måste bygga ut det till 350 platser enligt danskt system i två plan.

Ett starkt önskemål från Vattenfalls sida är att få en tunnelbana till Täby då de har många högutbildade som bor i nordvästsektorn som behöver en bra kollektivtrafik för att få livspusslat annat funka. I dag är det bilen som i alltför stor utsträckning är alternativet.

Det känns bra att Arenastaden ligger i framkant när det gäller att bli en miljövänlig stadsdel.

Läs mer om Arenastadens övergripande miljöprogram.

14 svar till “Arenastaden, miljöprogram och Sveriges miljövänligaste kontor.

 1. Hej Anders,

  Tycker tyvärr det finns brister i miljöambitionen.
  Och då tänker jag framförallt på att Arenastaden inte är cykelvänlig. Dalvägen är en farlig väg att cykla utmed och saknar cykelbana. En gångväg i grus/jord utmed halva sträckan genom grönområdet söder om vägen är det som erbjuds. Och Målbron, som kunde ha blivit ett verkligt lyft för att ta sig mellan Råsunda och Frösunda, saknar ofattbart nog cykelramper. Lika otroligt är att den nya Evenemangsgatan, som kommer att vara solnabornas närmaste väg till nya köpcentrumet, också saknar cykelbanor.

  Det är väldigt svårt att se att detta stämmer överens med kommunens intention att göra Arenastaden till en cykelvänlig stadsdel. Stockholms innerstad är snart ombyggd till en hög kostnad med cykelbanor utmed de mest trafikerade gatorna. Men när Solna idag – på 2000-talet – planerar en helt ny stadsdel så finns de inte med.

  Vad händer mellan att översiktsplanen skrevs och detaljplanen fastställdes?

  Mvh,

  David

  • David!

   Ja, dina frågor är givetvis viktiga då vi vet att många cyklar till Arenastaden. Vattenfalls nya kontor är ett bevis på detta. Då området är under utveckling händer det hela tiden saker så jag bad stadens trafikplanerare redogöra för hur den kommande planeringen ser ut.

   ”Idag är Arenaområdet en byggarbetsplats och inte särskilt väl anpassad för något trafikslag. När hela stadsdelen är utbyggd kommer cykelförbindelserna att vara betydligt bättre men vi försöker göra området så cykelvänligt som möjligt redan nu. Dalvägen kommer eventuellt i framtiden att utrustas med gång- och cykelbana. Den bedöms dock, enligt trafikprognoserna, få relativt måttlig trafikflöden och det kommer att vara ok att cykla landat med biltrafiken. Evenemangsgatan kommer att få cykelbana på delen norr om Vintervägen. Evenemangsgatan på del söder om Vintervägen kommer ha små biltrafikflöden och det kommer inte att vara något problem att cykla blandat med bilarna. Vidare kommer det att anläggas en ramp från Evenemangsgatan till Målbron. Målbrons anslutning öster kommer att ske dels pendeltågsperrongen dels till Gårdsvägen. Förbindelsen till perrongen kommer att ske med rulltrapp/hiss och Gårdsvägen ansluts med trappa och hiss. Eventuellt kan det i framtiden bli en förlängning av Målbron över Kolonnvägen och en rampanslutning till Ballonggatan.” Min kommentar. När det gäller Målbron pågår det förhandlingar med markägaren om att dra en gång- och cykelbro över Kolonnvägen. Jag är mycket hoppfull att vi kommer att lösa detta. Mvh Anders

 2. Håller med. Något förvånad över alla som är förargade över att man inte kan ta bilen till arenan. Helt ohållbart.

 3. Ping: ABC uppmärksammar kommunernas arbete med cykelplaner |

 4. Elisabeth Frändberg

  Jag tycker är märkligt är att kommunen 2007 lägger fram en översiktsplan om framtida markanvändning i FÖP 2007. Den framtiden håller ett år (?). Frågan är då varför överhuvud taget syssla med översiktsplaner. Det är ett slag i ansiktet.

  • Elisabeth! Det är något oklart vad du syftar på då det här inlägget handlar om en del av Arenastaden som väl följer den fördjupade översiktsplanen från 2007. Troligtvis tänker du på den detaljplan som nu är ute på samråd. Min bedömning är att den slutliga planen som kommer att antas av kommunfullmäktige kommer att ligga nära den fördjupade översiktsplanen från 2007. Det är i alla fall folkpartiets uppfattning. Mvh Anders

 5. Hej Anders, tack för utförligt svar om cykelbanor i Arenastaden, som lugnade mig en smula. Inte minst gläder jag mig åt att Målbron förhoppningsvis ska gå att cykla över. Men jag måste säga att jag inte förstår tjänstemännens syn på Dalvägen som mindre trafikerad. Dalvägen är för cyklister den närmsta vägen till Stockholm City och östra innerstaden. Vintervägen, Östervägen och vidare Solnavägen funkar för Vasastan och Kungsholmen. Så Dalvägen borde räknas som en huvudstråk för cyklar. När köpcentrumet står klart kommer framförallt södra delen av Dalvägen att ha tät biltrafik ner till parkeringsgaragen via Råsta Strandväg. Redan idag är bilköer i rusning utmed Dalvägen. Samtidigt är det snedparkering utmed gatan, så när som helst kan en bil med skymd sikt backa ut i vägen. Helt enkelt väldigt besvärligt för cyklister redan idag och snart ännu värre. Så gärna en cykelbana där också.

  Lycka till med cykelplanen!

  David

 6. Elisabeth Frändberg

  Hej Anders! Tycker du att förslaget till bebyggelse vid Råstasjön som det presenterades i Mitt i Solna i januari med 1800 lägenheter 45 m från vattenlinjen påminner om FÖP 2007 eller fördjupad FÖP 2007?! Man kan bara reagera på det som presenteras,; finns det något annan möjlighet?!

 7. Elisabeth Frändberg

  Anders! Och!? Det är alltså så att det förslag som ligger är det som presenterades i Mitt i Solna om 1800 lägenheter, och som når inom strandskyddet, är vad du kallar mycket mer omfattande än FÖP 2007 och är det som är gällande förslag. Det är min poäng, skillnaden mellan förstudien och det förslag som läggs fram; för du kan inte påstå att dom två förslagen är besläktade ( det är klart att du kan men då kan du även kalla dag för natt och jämföra äpplen och päron). Jag har inte sagt pip om att bygga på gamla råsunda stadiontomten eller förslaget att bygga längs Solnavägen in till stan. Jag kan också se vad som är nödvändigt och därför inte protesterat mot det. Men du tycker det är ok att ha en översiktsplan och sedan radikalt förändra den och ändå kalla det för samma sak eller att skillnaden är försumbar. Avsikten med översiktsplan är väl ändå att den ska ge en intention, vad ska man annars ha den till.
  Jag håller fast vid mitt resonemang för jag hade uppfattningen att någon mer omfattande bebyggelse inte skulle ske mellan Råstasjön och bangården och det har jag inte varit ensam om att tro, och den tron emanerar från översiktsplanen.

 8. Elisabeth Frändberg

  Hej Anders! Då säger vi så . Du lägger fram, via stadsarkitekten, ett helt annorlunda förslag än översiktsplanen. Men det kommer inte bli så för du tycker att FÖP 2007 något modifierat är med hänsyn till Råstasjön och naturen omkring riktigare. Är det rätt uppfattat?.

  • Elisabeth! Det blev nog en konstig språklig vändning i din sista mening. Jag skulle vilja uttrycka det som så att jag anser det förslag som är ute på samråd behöver ändras på flera punkter: strandskyddet skall respekteras och då kan också bilvägen tas bort, gör området innanför strandskyddet till naturreservat tillsammans med Lötsjön i Sundbyberg och minska byggnationen i midjan mellan Betongstationen och Tennishallen. Då är du inte så långt bort från FÖPen från 2007. Mvh Anders

 9. Elisabeth Frändberg

  Anders! Jag har som heltidsarbetande solnabo behov på fritiden ( den lilla) att kunna gå runt Råstasjön ( som du som gillar att åka skridskor på Norrviken). Och jag är inte ensam om att göra det. Jag har näst intill ingen tid att följa utvecklandet av planer utan har litat till att ”galenskaperna” håller till från arenan och upp mot Frösundaleden. Som gammal fotbollsspelare i Råsunda IS tyckte jag att det var kul att den nya stadion skulle bli kvar i Solna. I min ”vision” ingick inte lägenheter vid Råstasjön. Ur miljösynpunkt är väl naturmark det bästa vad gäller vatten och luft. Det finns annan mark inom kommunen som inte är naturmark så det är med stor skicklighet ni har lyckats hitta denna naturmark att bygga på. Hur lång tid tar det innan dom boende i det föreslagna området tycker att man ska ” sanera bland träden och förresten så skymmer dom solen”. Jag tycker det verkar som staden har sålt ut området istället för att slå vakt om det. Detta är mina åsikter. Med bästa hälsningar

 10. Ping: Nu binds Arenastaden och Frösunda ihop via Stjärntorget och ny bro |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s