Därför vill alla företag ha sina kontor i Solna!

Under lång tid har många företag etablerat sina kontor i Solna. Under 1980-talet var det skyltlägena vid E 4 mot Uppsalavägen som var populära platser. Det mest kända är SAS dåvarande huvudkontor i Frösundavik.

Solna har fortsatt att vara väldigt populärt för företagsetableringar. Men det har skett ett paradigmskifte där skyltläge vid Uppsalavägen har bytts mot främst bra kollektivtrafikläge.

En studie, Värdering av stadskvaliteter –betalningsvilja för kontor, som har beställts av Stockholms läns landsting, tillväxt, miljö och regionplanering och utförts av konsultföretagen Spacescape AB och Evidens BLW visar att det är i huvudsak fem faktorer som bestämmer var företag etablerar sig.

 1. Tillgänglighet med kollektivtrafik
 2. Modernitet
 3. Urbana verksamheter inom 1 km gångavstånd. Närhet till handel har stor betydelse
 4. Kluster, arbetande inom kontorsbranscher
 5. Vakanser inom området.

Konsultföretagen har studerat 86 kontorsområden i länet. Vid en samlad bedömning visar studien att intressanta kontorsområden att förlägga kontor är centralt inom tullarna, mellersta Solna, vid Sundbybergs station och Kista. Tyngdpunkten i regionen ligger således inom tullarna och i nordvästra centrala delarna. Studien visar att Solnas intressantaste delar är Frösunda, Haga Norra, Arenastaden, Solna Centrum och Solna Business Park och andra delar som ligger nära Sundbybergs station. Solna och Stockholms gemensamma stadsdel Hagastaden har förutsättningar att ligga bra till. Solna ligger bra till inom alla fem punkterna men sticker särskilt ut när det gäller moderna kontorslokaler. 

Många företag har etablerat sig i nya kontorslokaler i Solna de senaste åren. För att bara nämna några; ÅF (Haga Norra), Vattenfall och Carlsberg (Arenastaden), Bayer (Frösunda). Viktiga faktorer har varit bra kollektivtrafik, nya moderna miljövänliga kontorslokaler till ett betydligt lägre pris än Stockholms innerstad, möjlighet att samla all personal i områden med bra serviceutbud.

Studien visar att företag inom typiska kontorsbranscher (juridik, ekonomi, konsulter) med högt förädlingsvärde per anställd och yta generar hög hyresnivå. Däremot visar studien att olika kluster inom olika branscher, som exempelvis Life Science, bara marginellt ger högre hyresnivåer. Det kan i och för sig vara sant men mina erfarenheter som stadsbyggnadskommunalråd i Solna ger vid handen att lika företag dras till varandra och på det sättet uppstår det kluster. Alla kluster utom filmklustret i Filmstaden har uppstått utan någon politisk styrning. Jag tänker då på byggklustret längs Uppsalavägen, livsmedelsklustret i Solna Business Park, Life Scienceklustret som är mer spritt men utgår från närheten till Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet.

Att alla vill ha sina företag i Solna är en överdrift. Men att företagen gärna lokaliserar sig i närheten av goda kollektivtrafiklägen och då gärna tunnelbana och pendeltåg, nära Bromma och Arlanda och närheten till KI, Stockholms universitet och KTH gör att områden som Solna, Sundbyberg och nordvästra Stockholm blir då Sveriges mest intressanta områden att lokalisera sitt företag i.

Bilden ovan visar variabeln Modernitet. Kontorsområdena i innerstaden har en modernitetsnivå som är förhållandevis låg. Exempel på områden som uppvisar hög modernitet är Gärdet och Solna. Rött visar de modernaste kontoren. Därefter orange, gult, grönt, ljusblått och mörkblått som är de äldsta kontoren.

Läs mer om studien på TRMs hemsida.

Fotnot: Studien presenterades bl a vid konferensen Läget i Stockholmsregionen 2012 den 7 november på Friends Arena i Solna.

8 svar till “Därför vill alla företag ha sina kontor i Solna!

 1. Tur att inte den 6 faktorn var tillgänglighet och framkomlighet för privata och /eller företagsbilar. Då hade Solna hamnat i botten dessvärre.

 2. Väl beskrivet ovan. Snabba förbindelser med Bromma och Arlanda, nära järnvägen, nära E4 och E18 mm. Om vi vill få några lokaliseringar i nordost måste vi få ordning på järnväg till Arlanda samt T-bana till åtminstone Arninge. Vad än SLs tjänstemän säger.

 3. Ping: Stockholms stad flyttar förvaltningar till ytterstaden. Staten flyttar myndigheter till innerstaden. |

 4. Ping: Flytta arbetsplatsen till Haninge och minska utgifterna | haninge.nu

 5. Ping: Flytta arbetsplatsen till Haninge och minska utgifterna | Folkpartiet Haninge

 6. Ping: SEB flyttar stora delar av verksamheten till Arenastaden |

 7. Ping: Flytta arbetsplatsen till Haninge och minska utgifterna | Haninge

 8. Ping: Bygglovet är nu klubbat för SEBs huvudkontor i Arenastaden |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s