Landstingets miljöarbete ger resultat!

Landstingets miljöarbete ger resultat. Vid senaste landstingsfullmäktige behandlades slutredovisningen av Stockholms läns landstingets miljöpolitiska program 2007-2011, miljösteg 5.

När jag kom in i landstingets miljö- och skärgårdsberedning blev jag snabbt imponerad av landstingets miljöarbete. Det är strukturerat, har tydliga och realistiska mål, man beräknar kostnader och avsätter medel i budgeten, följer upp och fokuserar på den egna verksamheten. Det ger ett bra resultat och därför tar landstinget steg för steg mot en bättre miljö.

Programmet når 20 av 23 uppställda mål och inom energiområdet alla mål. Och då är målen på intet sätt lågt ställda.  Ja, de har tom ansetts omöjliga att nå. I princip all el och kyla för lokaler och spårtrafik kommer från förnybara energikällor, såsom vind- och vattenkraft. Antalet miljöbussar  i SL:s bussflotta har ökat rejält under perioden.  Projekt för att öka den småskaliga, miljövänliga energiproduktionen drivs av såväl Locum, SL och av Nya Karolinska i Solna. Landstinget nådde mål om att kraftigt minska utsläppen av partiklar och kvävedioxider samt att minska bullret.

Utsläppen av lustgas inom  vården har minskat med 75 % och användningen av kemikalier har minskat med 94%.  På ett område nås inte målen och det är utsläppen av läkemedelsrester i avloppsvattnet som också är en stor utmaningen  för regionens reningsverk.

Landstingets miljöarbete är en föregångare och arbetssättet sprider sig till andra landsting och kommuner och även internationellt. Jag kan konstatera att min egen hemkommun Solna har mycket att lära sig av landstingets systematiska arbete.

Som ett extra kvitto på arbetet med miljö ger resultat är att landstingets miljökrav i upphandlingar erhöll  Miljöstyrningsrådets pris ”Utmärkt Grön Upphandling”.

Innevarande mandatperiods miljöprogram, Miljöutmaning 2016, fokuserar på klimat, resurser och giftiga ämnen i våra miljöer.

Mina egna reflextioner för den här mandatperioden är att vi måste:

* öka kollektivtrafikandelen. Den regionala utvecklingsplanen RUFS visar på   det motsatta.

*  öka andelen bussar som kör på fordonsgas.

*  landstinget kan kraftigt öka fordonsgasproduktionen i länet om man satsar på matavfallsinsamling på sjukhus, vårdcentraler och inom annan landstingsdriven verksamhet.

*  satsa på spårbunden kollektivtrafik och då främst tunnelbanan.

* läkemedelsrester som hamnar hos avloppsreningsverken måste minska.

Ett stort tack till ordförande Gustav Andersson (C) ordförande i miljö- och skärgårdsberedningen och de fd kollegerna i beredningen och alla tjänstemän inom landstinget på olika nivåer som har jobbat med att förverkliga programmet.

Läs mer om landstingets miljöarbete.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s