Avgifter istället för förbud mot dubbdäck för att lösa partikelproblematiken

Regeringen öppnar för en dubbdäcksavgift i den kommande budget- propositionen. Det är utmärkt! DN skriver om det här http://www.dn.se/sthlm/regeringen-utreder-dubbdacksavgift

Luftföroreningar i flera av kommunerna i Stockholms län överskrider godkända gränsvärden. De riktigt småpartiklarna, så kallade PM10, är inte större än en hundradels millimeter. Utsläppen av dem kommer från vägtrafiken. Det bidrar till onödiga hälsorisker, och i värsta fall för tidig död för många människor. Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram ett nytt program med förslag på åtgärder både för att förbättra kunskap och ge direkta effekter. Att minska dubbdäcksanvändningen är den enskilda åtgärd som ger störst effekt. Avgifter är ett av länsstyrelsens förslag. Det har införts i Oslo och har fått goda resultat. Läs mer här http://www.dn.se/sthlm/lansstyrelsen-vill-ha-dubbdacksavgift

Att Lena Ek (C) nu öppnar för avgifter är bra. Det innebär att det endast i mycket få fall behövs förbud mot dubbdäck på vissa gator. Kanske inga alls. Avgifter är den väg som skall användas.

Världshälsoorganisationen, WHO, påtalar att partiklar är den förorening som påverkar flest människor. Mest utsatta är barn och äldre, och grupper som redan har en nedsatt hälsa. Enligt WHO kan en reduktion av PM10-halterna innebära en minskning av föroreningsrelaterad död med 15 procent. I vårt län handlar det om åtskilliga människoliv varje år. I sju av länets 26 kommuner är problemen så omfattande att kraftigare åtgärder än hittills måste vidtas.

Dubbdäcksförbud på vissa gator ses av många som en given lösning på problemen. Det infördes för ett par år sedan på bland annat Hornsgatan på Södermalm, och av debatten att döma tycks flera vilja att förbudet införs på flera gator. Det är en enkel och till synes effektfull idé. Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Även om dubbdäcksanvändningen minskat använder fortfarande en tredjedel av bilarna på Hornsgatan dubbdäck. Om förbudet införs på flera gator får vi till slut ett lapptäcke av förbudszoner, som blir svårt att överblicka och navigera i.

Våra styrmedel för att uppnå hållbarhet måste ingripa i proportion till miljöeffekten. I det här fallet är ekonomiska styrmedel lämpligt. Styrmedlen ska utformas så att kostnaderna för miljöförstöring ökar proportionellt mot mängden utsläpp eller annan miljöpåverkan som orsakas. Därför är avgifter på dubbdäck en väl avvägd åtgärd.

Omställningen av vårt samhälle i en hållbar riktning måste genomföras utan onödiga inskränkningar i enskilda människors liv. Många som idag använder dubbdäck kan klara sig utan det, och därför bytt till dubbfria. Jag har sedan tre år tillbaka bytt till dubbfria däck och för en Solnabo som kör lite bil vintertid fungerar det utmärkt. Men alla har inte den möjligheten. Det är inte politikens sak att göra livet krångligare för enskilda människor.

En mer effektfull och träffsäker metod för att minska partikelspridningen är  avgifter för dubbdäck. Det ger samma effekt som dubbdäcksförbud, d v s minskade partikelutsläpp, men utan de bieffekter som ställer till problem i vardagen. Det ökar också incitamenten för den enskilde att välja miljövänliga transportsätt och fordon från början.

Lä även mitt tidigare blogginlägg – Stockholmsregionen har svårt att klara EUs gränsvärden för kväxedioxid och partiklar.

DN: ”Dubbarna kan kosta redan 2013”

10 svar till “Avgifter istället för förbud mot dubbdäck för att lösa partikelproblematiken

 1. Problemet är att om man lämnar Stockholms stad så behöver man inte åka specielt långt där dubbdäck är ett måste, exempelvis vårt kustlandskap och skärgården i synnerhet. Sedan ”hjälper” även dubbdäcken till att förbättra fästet för dubbfria däck, icke att förglömma.

 2. Sedan kan man även diskutera huruvida det är dubbar eller vägsaltet som är den största boven. Vem av dom båda förstör vägbanan ”bäst” ?

 3. Jag delar synpunkterna i din blogg Anders. Till dessa skulle jag vilja lägga ytterligare en trafiksäkerhetsaspekt. Om man i vinterväglag kör med enbart dubbfria vinterdäck kommer vägytan att poleras till blankis. Stoppsträckorna kommer då att förlängas väsentligt vid inbromsning. Om en viss andel bilar har dubbdäck kommer underlaget att ”ruggas upp” vilket förkortar bromssträckorna för dubbfria bilar. En väl avvägd dubbdäcksavgift medger att vi får en lämplig blandning av båda däckstyperna och därmed ökad trafiksäkerhet. Ett dubbdäcksförbud leder till motsatsen.

 4. Manchen! Du har helt rätt när det gäller stoppsträckor och dubbdäck. Och det är därför bättre med avgift än förbud. Mvh Anders

 5. Kenth! Det är precis som du säger. På vissa ställen är det svårare att klara sig utan dubbdäck och därför är avgift bättre än ett förbud. Mvh Anders

 6. Det är uppseendeväckande att det endast finns två alternativ dubbdäcksförbud eller avgift för dubbdäck. Varför är ni så säkra på att det måste vara de enda möjligheterna. Kanske det kan vara som det är. Vi behöver veta mer om bakgrunden till denna oro, för att avgöra vad som bör göras. Det kanske räcker att stänga av dessa gator med för mycket partiklar under vintern.

  • Pia! Det är helt klarlagt att Stockholmsregionen inte klarar de mål som är uppsatta för partiklar och kvävedioxid. Det har förslagits flera åtgärder men inte ens sammantaget kommer de att räcka. Men den särklassigt mest effektiva åtgärden är att minska dubbdäcksanvändningen. Det är dubbdäcksanvändningen som är det stora problemet och som gör att vi får dålig värden. Det kommer vi inte undan. Och då förordar många med mig att avgifter är bättre än förbud. Mvh Anders

 7. Hej
  Vet ej vad du får dina självsäkra uttalanden ifrån. Utvärderingen säger ingenting om vad som orsakade de minskade värdena på uppmätta PM10. Biltrafiken minskade totalt sett, städningen gjordes mer effektiviserad, vintern var extrem under mätperioden etc. Det här kom Riksdagens utredningstjänst fram till: Riksdagens utredningstjänst har på uppdrag av riksdagsledamöterna Ulf Berg (M) och Lars Beckman (M) utrett om de dubbdäcksförbud som har införts i Stockholm, Uppsala och Göteborg har någon effekt på miljön och människors hälsa. Slutsatsen i rapporten är att det inte finns några mätbara positiva hälso- eller miljöeffekter av lokala dubbdäcksförbud.
  Stick i stäv med dina påståenden. Det som behövs är en kombination av allt. Men framförallt städning av gatorna, kanske med vacuummetod så som i Helsingfors. Ekonomisk styrning från stat ska inte få avgöra vem som ska undvika skada eller dödsfall i trafiken. De som kör med dubb anser att de behöver det för att klara vintervädrets nycker.

 8. Ping: Våra miljöförslag – nummer 1: Minska mängden skadliga partiklar i vår luft! | Frösundaliberalen

 9. Ping: Är dubbdäcksavgift en modell för Stockholmsregionen? |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s