Hur kan vi öka nyproduktionen av hyresrätter i Stockholmsregionen?

Det var titeln för  fastighetsägarnas lunchseminarium  som handlade om hur vi kan öka byggandet av nya hyresrätter i Stockholms regionen . Ett i allra högsta grad angeläget ämne i en region som lider av en accelerande bostadsbrist. Det var ett ovanligt bra seminarium som behandlade viktiga aspekter på hur vi kan öka bostadsbyggandet och alla debattdeltagarna hade en uppriktig vilja att komma med konstruktiva förslag.

Det har hänt mycket på bostadsmarknaden sedan början av 90-talet. Från en hårt reglerad bostadsmarknad med stora subventioner har vi nu en friare marknad där  byggaren står hela risken. Detta har förändrat förutsättningarna för bostadsbyggandet.

Hur skall vi få fler att bygga hyresrätter? Min uppfattning är att det finns många åtgärder som kan vidtas. Staten kan å sin sida vidta flera åtgärder. För det första måste de olika upplåtelseformerna få samma förutsättningar. Det var därför bra att statssekreterare Ulf Perbo aviserade att fastighetsskatten för hyresfastigheter  skall tas bort.  Redan 2013 kommer den att sänkas för att tas bort helt när det statsfinansiella läget så tillåter. För det andra så måste möjligheten att överklaga nyproduktionshyrorna tas bort. Det är orimligt att  ingångna avtal inte skall hållas – köper jag en Volvo så kan jag inte komma tillbaka två år senare och kräva en prissänkning för jag tycket att det blev för dyrt.  Rätten att överklaga leder till stor osäkerhet om vilka intäkter fastighetsägaren kan få på sin nybyggda fastighet.

Ett annat problem är att markpriserna för bostadsrätter respektive hyresrätter är väldigt olika. Värdet är betydligt större för mark som kan exploateras som bostadsrätter. Det leder till att de flesta markägare hellre bygger bostadsrätter. Och aktörerna är i dag  oftast de stora byggbolagen.

Det finns dock ett stort intresse från många mindre fastighetsbolag, som har som affärsidé att förvalta fastigheter, att bygga fler hyresrätter. Det framfördes bl a av de två debattdeltagarna Peter Mandel, VD för Mandelfastigheter och Gunnar Nordfeldt, VD för ByggVesta samt av flera  fastighetsägare i publiken.

De få hyresrätter som byggs,byggs oftast på egen mark med ett eventuellt mindre kompletterande markköp. Det är oftast nödvändigt för att få kalkylen att gå i hop. Vill vi att det byggs fler hyresrätter under nuvarande ekonomiska förutsättningar är en möjlighet att kommunerna vid större exploateringar stipulerar att en viss del av de bostäder som byggs skall upplåtas med  hyresrätt. Det kommer inte att bli populärt hos markägarna men är nog en nödvändig förutsättning för att det skall bli fler hyresrätter. En annan möjlighet som kommun och stat har är att upplåta marken med tomträtt. Det efterfrågas av många bostadsbolag som vill bygga och som kanske är avgörande för att kalkylen skall gå i hop.

Jag har i debatter, tidningsartiklar och på min blogg kritiserat regeringen för att vara alltför passiv när det gäller att förbättra förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande. De har i alltför stor grad fokuserat på vad andra än staten kan göra, speciellt på kommunernas ansvar. Men det verkar som om regeringen har tagit kritiken på allvar och aviserar nu att de vill göra förändringar när det gäller buller, riksintressen, strandskydd, länsstyrelsens handläggningstider och myndighetskrav vid byggande av smålägenheter och studentbostäder. Det känns lovande men förändringarna måste komma snabbt för att det skall hända något under den här mandatperioden.

Fotot: I panelen deltog från vänster Anders Ekegren, statsekreterare Ulf Perbo, socialdepartementet, VD Gunnar Nordfeldt, Bygg Vesta, VD Peter Mandel, Mandelfastigheter (skymd) och moderatorn John Chrispinsson. Tack till Per Hindersson, Byggindustrin för fotot.

Läs mer om seminariet på Svds ledarsida och fastighetsägarnas hemsida.

Annonser

2 svar till “Hur kan vi öka nyproduktionen av hyresrätter i Stockholmsregionen?

  1. Hyresgästföreningen region Stockholm uppmanar nu politiker, stadsplanerare och byggherrar till omedelbar handling. Sverige ligger sedan flera år långt efter när det gäller bostadsbyggande, något som har konstaterats och debatterats i åratal. Men – vilket torde vara tydligt för alla med tanke på rådande bostadsbrist – bara snack och ingen verkstad hjälper inte. Gå från ord till handling: bygg fler hyresrätter nu och bidra till Stockholms och Sveriges fortsatta utveckling!

  2. Ping: Ska vi ända till 35 års ålder bo hemma hos föräldrar? |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s