Blir det någon ny simhall i Solna?

Det är en fråga som många Solnabor ställer sig efter Kommunstyrelsens beslut i juni att avbryta upphandlingen av byggnation, drift och underhåll av en ny simhall i Solna. Ett beslut som fattades i politisk enighet över blockgränserna. Det kan därför inledningsvis vara bra att återge delar av kommunstyrelsens beslut.

”Inriktningen var att upphandlingen skulle utmynna i ett s k OPS-projekt, som går ut på att den vinnande leverantören tecknar ett 25-årigt arrendeavtal med staden för att på platsen för arrendet uppföra och driva en ny simhall under en utsatt koncessionstid i enlighet med de krav som staden ställt i förfrågningsunderlaget. Samtidigt skulle ett koncessionsavtal tecknas mellan staden och leverantören varvid staden tillförsäkras rätten att använda simhallen i viss omfattning mot en viss årlig ersättning.

Upphandlingen har genomförts som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering och kvalificering av anbudssökande i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). I enlighet med förfrågningsunderlagets paragraf 1.11 har beställaren rätt att avbryta upphandlingen om inget av anbuden uppfyller de krav på beställaren som ställts i förfrågningsunderlaget och om de inkomna anbuden inte ryms inom ramen för projektets budget.

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera, efter att ha analyserat resultatet av förhandlingen med anbudsgivarna, att den verksamhet och det innehåll som staden förväntat sig i samband med upphandlingen inte motsvarar den ekonomiska belastning som anbuden innebär. Anbudsgivarna har helt enkelt inte använt sig av alla de möjligheter som förfrågningsunderlaget medger. För Solna stad innebär det att förutsättningarna för att genomföra projektet i enlighet med den beslutade inriktningen inte föreligger då och föreslår därför kommunstyrelsen att staden utnyttjar rätten att avbryta upphandlingen. Stadsledningsförvaltningen föreslår också att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnads- förvaltningen utreda andra lösningar för en ny simhall i Solna. ”.

Jag anser att beslutet är korrekt. Anbudsgivarna har inte utnyttjat planens möjligheter och i dagens osäkra ekonomiska läge p g a de ekonomiska problem som finns i stora delar av Europa är  en OPS-lösning inte det bästa alternativet. När det gäller så långa tidsperioder som 25 år är det nog som så att anbudsgivarna skapar marginaler i flera led för att gardera sig för en osäker framtid.

Kommunstyrelsens beslut innebär inte att arbetet med att Solna skall få en ny simhall på något sätt har avbrutits. Vi jobbar vidare med frågan och därför blev kommunstyrelsen beslut följande:

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta upphandlingen avseende finansiering, byggnation, drift och underhåll av en ny simhall i Solna.

Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen utreda andra lösningar för en ny simhall i Solna.

Med anledning av beslutet vill jag ge några kommentarer. I Solnas kultur- och fritidsvaneundersökning 2004 prioriterades en simhall högt bland Solnaborna. Och så är det i de flesta av landets kommuner att en bra simhall och bra promenadvägar i grönområden ligger högt upp på prioriteringslistan. En simhall når i praktiken hela befolkningen och är viktiga för att kunna bedriva simundervisning året runt, rehabilitering och verksamhet riktad mot funktionshindrade. Och givetvis för alla motionssimmare, ungdomar och tävlingssimmare. Simning har dessutom väldigt få skador.

Solna behöver en ny simhall. Något annat alternativ finns inte. Den gamla simhallen i Vasalund har tjänat Solnaborna väl i över 55 år men har inte tillräcklig kapacitet och är inte i tekniskt bra skick. Solna har dessutom en starkt växande befolkning där många barnfamiljer bor kvar eller flyttar till Solna. Solna har nu mer än 70.000 invånare och kommer inom en 10-årsperiod ha mellan 80.000-90.000 invånare. Att i det läget inte ha en modern simhall känns verkligen inte bra för en stad som har ambitionen att vara bland de främsta idrottsstäderna i Sverige. Vi är Sveriges 29 största kommun, på den tredje minsta ytan och den tredje mest tätbefolkade efter Stockholm och Sundbyberg . Det innebär att vi inte kan vara bäst på alla typer av idrottsanläggningar men en bra modern simhall tillhör en idrottslig basfunktion.

Det är dock viktigt att framhålla att det är av vikt att vi får en så bra lösning av simhallsfrågan till ett så bra pris som möjligt. Fel beslut kan leda till onödigt stora driftkostnader i 25 år framåt. En investering i en simhall är den största investering som vi kommer att göra inom idrotten inom överskådlig tid.

Men vi skall även titta på hur vi på annat sätt kan förbättra för simningen i Solna. Det är min uppfattning att vi även måste se hur vi  kan använda våra två utomhusbad i Solna – Huvudsta och Sveden i Bergshamra – på bästa sätt. Huvudstabadet är en av få 50 meters utomhusbassänger i Stockholms län. Att kunna förlänga säsongerna vore väldigt bra.

Enligt uppgifter jag har tagit del av har Medley stängt Huvudstabadet redan den 20 augusti. Om detta är korrekt känns inte det som rätt beslut. Enligt min uppfattning är detta för tidigt. Detta måste vi se över. För någon timme sedan satt jag och svettades på damfotbollsmatchen AIK-Djurgården på Skytteholms IP. Det kändes verkligen inte som att badsäsongen var avklarad.

Läs även mitt tidigare blogginlägg om detaljplanen och upphandlingen här.

Läs även Peter Edholms nyligen skrivna blogginlägg om simhallen

Fotot ovan visar en bild från Vasalundsbadet med sina fem simbanor.

51 svar till “Blir det någon ny simhall i Solna?

 1. Ping: Ny simhall i Frösunda |

 2. Uppsala hade tält över sin dåvarande utomhusbassäng, vilket förlängde säsongen avsevärt ( året runt om det inte blev svinkallt ). Annars tycker jag att det låter som en dålig ursäkt för att slippa höja skatten eller så kostar redan vår nya fina national arena för mycket för Solna Stad. Ett löfte är ett löfte, tänk så fort politker glömmer detta.

  • Kenth! Jag har lite svårt att förstå sista delen av ditt inlägg. Vi jobbar vidare med simhallsfrågan. Det är det viktiga. Men givetvis måste vi se till att Solnaborna får en ny simhall till en så bra kostnad som möjligt. Med vänlig hälsning Anders

 3. Varför inte bygga in Huvudsta badet. Kräver en del men vilken fantastisk plats för ett bad som med rätt struktur kan användas på sommaren i ingefär samma utsträckning som idag. Simklubben SS04 behöver mer och bättre möjlighet till sina simmare för att kunna göra en riktig satsning på bredd och topp. Idag försvinner bra simmare till andra klubbar för det finns bättre förutsättningar där för att utvecklas. Inte bra för klubben eller kommun. En bättre simkultur ger bättre simmare som gagnar mänskligheten, klubben och kommun.

 4. Håller med Mattias Segerbrand! Det borde inte kosta så mycket att bygga in Huvudsta badet eller sätta upp en tält som Kenth föreslår. En lösning till som kan vara möjligt – utomhusbad med relativ varmt vatten så ångar bildar skydd mot kylan och bastusom verkligen fungerar. Här vid Huvudsta centrum har vi ingen simhall alls på vintern samtidigt som området växer så det knakar.

 5. Det lär åtminstone inte hända något på simhallsfronten i Frösunda under de närmaste två åren, medan bygget av Signalbron pågår. Man var väldigt snabb att utnyttja ytan där simhallen var tänkt att uppföras till en ny sträckning av boulevarden som frigör yta för brobygget. Det är ju nästan man inte tror att det var en tillfällighet…

 6. Jag är grymt besviken. Togs inte beslutet i början av år 2010? Sen tog det 2,5 år tills ett nytt beslut togs om att ”på sätt och vis” börja om från början. Hur lång tid kommer det att ta tills nästa beslut fattas? Prioritera simhallsfrågan nu!

 7. Anders!

  Jag vet att du är positivt inställd till en ny simhall. Om Solna kommer att växa på det sätt som förespås, och majoriteten av solna hoppas på, så är en ny simhall ett måste. Sundbyberg kommer efter ombyggnad att ha 14 st 25 meters banor till sin befolkning. De är färre än Solnas invånare, vad talar för att Sundbyberg skall ha ”mer simhall” än Solna?

  Om vi har råd att lägga ut 500 Mkr(eller vad det är som kommunen skjutit till) på en ny fotbollsarena som inte kanske låg högst på Solnabornas önskelista, så borde vi väl kunna investera en 150-200 Mkr på en olympisk bassäng?. Dvs 10 banors 50 meter bassäng med 2,5 meter banbredd(det blir 20st 25:or på tvärsan). Skulle en sådan bassäng byggas så finns det goda förutsättningar för simklubben att ta emot ALLA som vill simma, i dag så kommer inte våra barn in för att det finns för lite bantider i SS04 och detta beror enbart på att det finns för lite banor i våran simhall. Vidare skulle även tex alla 3:e klassare kunna få simutbildning via SS04(de har ju anställd personal).Självklart innebär en sådan bassäng att även allmänheten får väldigt god tillgång till bad.

  Jag hoppas verkligen att ni politiker känner ”trycket” från medborgarna, det är ju faktiskt oss som ni skall respresentera i erat yrkesutövande. 🙂

  Mvh
  Fredrik

  • Fredrik! Jag har försökt att i blogginlägget redovisa min syn på en ny simhall. Som du har läst i inlägget är min bedömning att Solna behöver en ny simhall men att detta måste ske till bästa möjliga pris och OPS-upphandlingen inte var ett bra sätt att handla upp ett lång kontrakt på i dessa osäkra ekonomiska tider.

   Jag vill gärna att du utvecklar hur du kommer fram till 14 ggr 25 meters bassänger i Sundbyberg. Jag hoppas att du har uppmärksammat att Solna har två utomhusbassänger, varav en 50 meters bassäng. Sundbyberg har inga utomhusbassänger. Vår 50 metersbassäng är en av tre, eller möjligtvis fyra bassänger i hela länet vilket gör att det kommer folk från hela länet för att simma i Huvudstabadet. Med vänlig hälsning Anders

   • Hej Anders!

    Jag inser att det var ett tag sedan jag skrev inlägget och att jag inte följt din blogg tillräckligt intensivt 🙂

    Absolut kan jag utveckla hur Sundbyberg får ihop 14 st 25 metersbanor;

    De har idag i existerande simhall 8 st banor. Sundbybergs kommun har nu även beslutat om tillbyggnad med ytterligare en 25 meters bassäng med 6 st banor, summa summarum 14 st 25-metersbanor.

    Absolut har vi i Solna två MYCKET fina utomhusbad, problemet är väl det att ingen vill hacka is för att bada i januari 🙂

    Vad jag menar är att det är mycket bra med utomhusbad, men att bada/simma är ju en aktivitet som många vill ägna sig åt året runt och inte bara under de tre månader som vi har dåligt skidföre här i Norden.

    Däremot skulle kanske en ”intältning” av huvudsta kunna vara en temporär lösning innan ny simhall är färdigbyggd.

    I övrigt skall du ha ”cred” för att du faktiskt är nåbar och svarar på alla våra inlägg.

    Slutligen vill jag bara säga att jag VET att du är en av de som faktiskt driver denna fråga och att du som jag vill se en ny simhall i Solna så fort som möjligt. Skälen till att jag skriver till dig är att du skall känna att du faktiskt har stöd ute hos oss gräsrötter, sen är det ju aldrig fel med lite ”input” för dig 🙂

    Mvh
    Fredrik

 8. Jag hade hellre sett en ny simhall en en svindyr arena…

  • Erika! Tanken är att du skall få både en Arena och en ny simhall. Jag kan dock glädja dig med att ser man hur stor kostnaden för en ny simhall har blivit för andra kommuner som byggt nytt så kommer vår simhall att bli dyrare än vår 16,5 %-iga andel i Friends Arena. Med vänlig hälsning Anders

 9. Jag blir oerhört upprörd när jag läser detta! Ett beslut som fattades 2009 som nu läggs på is för att ”De anbud vi fick inte var tillräckligt bra”. Jag är f.d. elitsimmare i SS04 jobbar nu som tränare och även anställd via Medley, Jag har gått ut och in i både Vasalund och på Huvudstabadet dagligen de senaste 20 åren och självklart kan jag förstå att om man bygger en jättearena att de blir svårt att få pengarna att räcka till speciellt när upphandlingen inte kunde skötas rätt. Men gällande simhallsfrågan tror jag att tak över Huvudsta är en provisoriskt lösning som bara skulle ge Solna Stad lite andrum från själva huvudproblemet: Att både Vasalund och Huvudsta är gamla bad som har prioriterats bort under lång tid och att de bör ligga i både fullmäktiges och kommunstyrelsen intresse att hitta en lösning på problemet.
  Som elitsimmare väljer man bort SS04 och söker sig till andra klubbar där träningsmöjligheten är bättre (simhallar som Eriksdalsbadet, Vilundabadet och även Täby simhall). En ny Simhall behövs lika mycket som alla konstgräsplaner som ska ge plats åt alla fotbollslagen. Men framförallt för att ge plats åt alla de som står i kö för att lära sig simma. Simkunnighet ska vara en rättighet och är en livförsäkring.

  • Henrik! Jag hoppas att det framgår av mitt blogginlägg att jag är mycket positiv till en ny simhall. För mig är det en prioriterad fråga och jag har jobbat hårt för att vi fick fram en ny detaljplan som möjliggör en ny simhall. Med vänlig hälsning Anders

 10. Anders!

  Tre frågor.

  1. Innebär detta beslut att man ej bygger ny simhall i Frösunda överhuvudtaget?

  2. Vad är det för andra lösningar för en ny simhall som skall utredas?

  3. Finns det någon tidplan för när man kan ha utrett klart ovan fråga 2 och kan fatta ett beslut angående ny simhall?

  Mvh Bert

  • Bert! Här kommer svar på dina frågor

   1-2. Att bygga en ny simhall i Frösunda är fortfarande huvudspåret. Simklubben SS04 har även föreslagit andra placeringar såsom i Arenastaden. Vi får se vad slutresultatet blir.

   3. Frågan är i högsta grad prioriterad. Solna växer snabbt, den nuvarande simhallen är både liten och i ett tekniskt dåligt skick.

   Med vänlig hälsning
   Anders

 11. En simhall är viktig både för gammal och ung, jag ser fram emot en simhall snarast

 12. Om det byggs en ny simhall, var skall den placeras, vad skall då ske med nuvarande. Rivs den och vad kommer då där istället – bostäder i form av höghus ?

  • Göran! Huvudspåret är att den skall placeras i Norra Frösunda men simklubben SS04 har även föreslagit andra platser som Arenastaden. När den nya simhallen är klar kommer den andra att avvecklas. Då kan den gamla simhallen användas till andra idrotter såsom gymnastik och andra idrotter som är lämpliga med tanke på hur utrymmet ser ut. Hallen ligger dikt an Solna gymnasium och när till pendeltåg och busslinjerna 509 och 515 som genomkorsar Solna. Med vänlig hälsning Anders

 13. Hej!
  Jag undrar också varför man inte sparade tomten i Frösunda för framtida badhus? Som det blev nu hann man knappt blinka efter att beslutet togs och den bebyggdes med parkering och väg till er arena. För den som inte är insatt är det svårt att se det som en ”lycklig” och läglig slump. Nu kommer det ju att ta ytterligare tid att hitta en ny tomt och de beslut som ska tas kring den. Hur många år får vi vänta nu på ny simhall?
  mvh,
  Sanna

  • Sanna! Den vägen är bara ett provisorium och kommer inte att på sikt gå där utan i sitt ursprungliga läge. Simhallen är som jag skriver i inlägget en prioriterad frågan. Med vänlig hälsning Anders

 14. Vi flyttade till Solna från Sollentuna för 6 månader sedan och vi är grymt besvikna ! Solna har inga anständiga gym (typ SATS) och inget badhus med Relax/SPA. Det kom vi tyvärr på först i efterskott, Vem hade väl kunnat förvänta sig så usla förhållanden ?!. Så nu planerar vi att flytta tillbaka till Sollentuna C – där är nytt och fräscht och där finns både SATS och badhus med Relax och Gym. Kommunalskatten är något högre men vi betalar gärna lite mer om vi får något för pengarna ! Skrytbyggen som Arenastaden vill vi inte sponsra ! Vi vill inte vänta i åratal på att Solna ska komma igång med att ge allmänheten tillgång till friskvård och välbefinnande ! Bör kanske tilläggas också att vi är höginkomsttagare och borde därför vara intressanta för staden att locka till sig och behålla 🙂

  • Elina! Det framgår av blogginlägget att frågan om en ny simhall i allra högsta grad är en prioriterad fråga. Men det måste bli bra för Solna även ur ekonomisk synvinkel. Och att byggkonjunkturen nu viker ganska starkt innebär att om går vi ut på anbud inom några månader kommer vi att få ett helt annat pris än i våras. Det finns dock ett Ralax SPA i Frösundavik som även används av privatpersoner som håller hög kvalitet.

   När det gäller gym är det något som marknaden sköter självt. Det finns många olika anläggningar i Solna av lite olika kvalitet och storlek. Det största är troligtvis Balance i Frösunda som är en stor anläggning. Med vänlig hälsning Anders

 15. Ping: Blir det någon simhall i Solna? JA – om Folkpartiet får bestämma |

 16. Hej Anders,
  hur långt har kommunen kommit nu i simhallsfrågan?
  Mvh
  Jennie

  • Jennie! Vi jobbar med frågan. Tanken är att vi skall få ett så effektivt utnyttjande av tomten i Frösunda som möjligt. Där skall bla kunna inrymmas tre ishallar, en simhall, parkeringsplatser. Vi vill också få en bra ekonomi på den nya simhallen som möjligt. I avvaktan på beslut i frågan har vi gjort en rejäl upprustning av Vasalundsbadet som mottagits väldigt positivt av många Solnabor som jag talat med. Mvh Anders

 17. Hej igen, vet du när det förväntas bli ett beslut i frågan?
  Mvh Jennie

  • Jennie! Något exakt datum har jag inte för detta. Men vi jobbar med frågan. Det är ju inte bara frågan om simhallen utan även om en tredje ishall och att utnyttja utrymmet så bra som möjligt. Och parkeringsfrågorna är inte oviktiga. Tills vi har fattat beslut om en ny ishall samt med hänsyn till upphandlings- och byggtider har vi gjort en ganska omfattande upprustning av den nuvarande Vasalundshallen. När vi har fattat beslut i frågan kommer jag att skriva om detta på bloggen och även på mina två nuvarande inlägg så du kommer inte att missa någon information. Mvh Anders

 18. Hej Anders,
  ursäkta att jag är tjatig i frågan men har det hänt något nytt sen oktober 2013?

  • Jennie! Jag tycker inte att du är tjatig. Din fråga är väldigt relevant. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för frågan nu och jag är lika angelägen som du att en ny simhall byggs. Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk har lovat mig att frågan skall upp för beslut innan sommaren. Mvh Anders

   • Väntar med spänning. Flyttade ifrån Solna till Sollentuna enbart pga avsaknad av anständig simhall för ett år sedan. Med tanke på att Solna växer kraftigt är det angeläget med en modern simhall med gym typ den som finns i Sollentuna.

   • Elina! Finns det ingen bra simhall i Sollentuna? Mvh Anders

   • Jo, det är ju det jag säger – att Sollentuna har utmärkt simhall, gym och relax samlat på ett ställe. Det var ju därför vi flyttade från Solna till Sollentuna. Solna-politikerna borde åka på studiebesök i Sollentuna eller Täby C (de har också finfint). Vi flyttar inte tillbaka till Solna förrän problemet är löst – never ! Följer dock utvecklingen i Solna, men det ser ju onekligen ut som att problemet inte blir löst på många många år….så flytta tillbaka till Solna lär aldrig hända.
    Synd om Solna-borna – mitt råd är att sitt inte och vänta på något som kanske aldrig kommer tillstånd – flytta ut till närliggande kommuner där allt finns på plats redan !

   • Hej Anders,
    Hur går det med simhallen, blir det något beslut innan sommaren?
    Mvh Per

   • Per! Frågan ligger hos kommunstyrelsen och det blir inget beslut innan sommaren. Beklagligt tycker jag. Vasalundshallen är nu reparerad och fin men är ingen långsiktig lösning. Mvh Anders

 19. En simhall i frösunda vore toppen. Den kommer ligga väldigt ”centralt” där, nära till E4:an, pendeltåg och snart kommer det väl tunnelbana till Friends Arena.

  Hade jag fått bestämma hade det varit simhall, gym, badminton och squash i en och samma byggnad. :o)

 20. Hej Anders,

  Hur går det med simhallen?

  Med vänlig hälsning
  Per

 21. Hej Anders,

  Nu har jag läst igenom Solna stads verksamhetsplan och budget för 2014 med inriktning för 2015-2016 och hittar ingen nämnt om en ny simhall vid Ritorp. Skall man tolka detta som att man ej kommer att fatta beslut om byggnation av ny simhall under dom kommande 3-4 åren?

  Med vänlig hälsning
  Per

  • Per! Tanken är att en ny simhall blir ett särskilt beslut med anledning att det är en kostnad på flera 100 miljoner kronor. Den lär dessutom inte uppkomma under året då det skall projekteras och upphandlas. Med vänlig hälsning Anders

 22. Hej igen,

  Skrev fel årtal ovan, skall vara verksamhetsplan och budget för 2015 med inriktning för 2016-2017.

  Med vänlig hälsning
  Per

 23. Vad händer med upphandlingen av simhall i Ritorp? hur långt har det gått?
  /nyfiken badare

 24. Birgitta! Enligt regeringsprogrammet för den här mandatperioden skall en ny simhall stå klar under mandatperioden, det innebär att beslut om igångsättningen måste tas under 2016, helst våren 2016. Mvh Anders

 25. Anders, finns det några nyheter om ny simhall i Solna? Vi har väntat i 5 år nu sen beslutet togs. Behöver vi vänta ytterligare ett år innan vi får veta något mer om ett ev. byggstart?

 26. Hej Anders,
  vad är status idag på en ny simhall i Solna?
  Med vänlig hälsning
  Jennie

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s