Cykelolyckorna ökar – tuffare klimat med högre hastigheter och brister på cykelbanorna är orsaken

Supercykelvägar ska byggas för att få rdning på den galna cykeltrafiken i stockholm. 


I dagens Svenska Dagbladet (20/8) uppmärksammar tidningen att Cykelolyckorna ökar kraftigt. En av anledningarna till att cykelolyckorna ökar är de allt högre hastigheterna och det tuffare klimatet på cykelbanorna, men framför allt på att fler cyklar. På två år har cykelolyckorna ökat med 48 procent enligt ny statistik från transportstyrelsen. I artikeln intervjuas jag om höga hastigheter och fartbegränsningar.

Det är en mycket positiv utveckling att fler cyklar. Det är bra för miljön, konditionen förbättras och trycket på vägar och kollektivtrafiken minskar. Det är därför vi i morgon (21/8) inviger ett lånecykelsystem i Solna. Men det finns problem. Cykelvägnätet är på många ställen inte anpassat efter att fler cyklar och det finns ett stort inbyggt problem i Sverige som exempelvis Danmark har försökt bygga bort. Det är att vi behöver separera cykeltrafiken från gångtrafikanterna. Jag har vid ett flertal tillfällen varit på cykelsemester i Nederländerna och Danmark och i framför allt Danmark har man löst det som så att cykelvägen ligger något lägre än och separerad från trottoar/gångväg för fotgängarna.  Då minskar olycksfallen betydligt. I Sverige borde vi göra på samma sätt. Det är en dyrare lösning men jag tror att vi får en betydligt bättre trafikmiljön på det sättet.

Men på vissa ställen måste fotgängarna prioriteras. Det gäller bla Hagaparken där Djurgårdsförvaltningen försöker minska hastigheterna för cyklisterna för att minska olycksfallsriskerna. I Solna bygger vi en ny skola i Ulriksdal där en cykelväg passerar genom området och även där måste vidta åtgärder för att undvika olyckor mellan cyklister och barn.

Kommunerna och trafikverket har ett stort ansvar för att cykelvägarna blir så bra som möjligt men jag tror också att mycket skulle bli bättre om vi fick ett lugnare tempo i trafiken. Enligt Helena Stigson, ansvarig för trafiksäkerhetsforskningen på Folksam, säger att det är relativt vanligt att cyklister kör in i andra cyklister, även om de flesta olyckorna  beror på halka eller brister i vägbanan. Erfarenhetsmässigt vet vi att det finns ett stort mörkertal när det gäller cykelolyckor. En bättre vägbeläggning och bättre halkbekämpning  från väghållarens sida skulle säkert minska antalet olyckor.

I såväl Holland som Danmark har man en annan syn på cykling. Där är cyklingen, i de större städerna, ett naturligt sätt att ta sig fram. Och det är inte nödvändigt att ha en tätt åtsittande klädsel för att cykla. Det går bra med kostym och kjol också. Vi måste prata om hur vi uppträder mot varandra i trafiken.

Foto: Therese Jahnson

Annonser

14 responses to “Cykelolyckorna ökar – tuffare klimat med högre hastigheter och brister på cykelbanorna är orsaken

 1. Du avslutar din tänkvärda blogg med följande: ”Vi måste prata om hur vi uppträder mot varandra i trafiken.”

  Och det är här som en del av lösningen finns. Vi får för lite trafikkunskap i skolorna. Nar jag gick i skolan så tog fröken med oss på cykelturer för att vi skulle lära oss trafikregler och trafikvett. Skolan hade länecyklar till de som inte hade egna. I dagens skolor finns inte tiden eller ekonomin för detta.

  Under den allmänna värnplikten fick åtminstone hälften (den mest olyckdrabbade delen dessutom) av befolkningen lite trafikkunskap. Vi tar körkort senare och senare. Arenorna för att diskutera trafikkunskaper blir färre och färre när behovet av att diskutera hur vi uppträder mot varandra i trafiken bara ökar.

 2. Det märks att du inte cyklar. Ständigt detta fokus på cyklisters beteende. Imorse cyklade jag över skeppsbron. Lovar att det gick fem cyklister på varje bilist. Skillnaden är att bilisterna har 40 meter, vi cyklister max 4. Dagens cykelvägar är bygda för en tid då far cyklade till jobbet med hatt. Varför skulle inte cyklister få köra fort när biliserna på E4an får det? Varför ska man cykla i kjol om man bor i Täby och jobbar på Karolinska?

 3. Tobias! Du missar hela poängen. För det första har du ingen aning om hur mycket jag cyklar eller inte. Klassisk men lika dålig argumention från din sida för det. Väghållarna oavsett om det är en kommun eller trafikverket har ett ansvar. Men hur vi cyklar har också en stor betydelse. Det visar den korrespondens som jag har fått ta del av under förmiddagen. Här kommer ett urval nedan. Det finns ganska många som inte delar din uppfattning.

  Instämmer. Alltför många cyklister håller alltför hög hastighet. Dessutom ser man ofta att trafikreglerna inte hålls, t.ex som att stanna vid rött ljus där det behövs, uppsikten vid övergångsställen, o.s.v. Det behövs en tydlig trafikantpolicy för cyklister med skyltar på strategiska platser och riktade poliskontroller då och då, precis som i övriga trafiken. (Kvinna i femtioårsåldern)

  Så sant som det är sagt, cyklar själv ibland men blir riktigt mörkrädd på hur vissa cyklister tar sig fram i trarfiken. Trafikreglerna gäller och är till för alla i trafiken. (Man 58 år)

  Ja, man är ganska trött på dessa män och kvinnor i cykelbyxor som tror att det är Tour de France..(kvinna i yngre medelåldern)

  Med vänlig hälsning
  Anders Ekegren

 4. Herr Ekegren ,
  Vi som cyklar många mil om dagligen bl a genom Solna och genom hela innerstaden har stor förståelse för trafiken, det lovar jag dig. Med dina kommentarer visar du tyvärr din oförståelse.

  Du måste inse en sak, att pendlingscykla till och från jobbet, 3 mil mil i vardera riktingen, som i mitt fall mellan Upplands Väsby och Hammarby Sjöstad, innebär en helt annan sak än att cykla i promenadtakt på de kombinerade gång och cykelvägarna.
  Du måste inse att en medelhastighet på 30km/h innebär att hastigheten ofta ligger över 40 km/h. Sådana hastigheter inser jag att de inte är lämpliga på en kombinerad cykel- och gångväg. Men lagen ger mig ingen annan möjlighet, jag får inte köra på körbanan om det finns en cykel- eller cykel- och gångväg vid sidan om vägen. Samtidigt väljer du att med hinder försöka hålla nere hastigheterna.
  Det finns en sak jag uppmanar dig att göra, ta kontakt med dina kollegor i Alliansen, både kommunpolitiker och rikspolitiker, och framför att lagen bör ändras så att det blir tillåtet att cykla i vägbanan även om cykel- eller cykel- och gångväg finns. Jag vill också uppmana dig att ta reda på, identifiera, de stora pendlarstråk som finns genom din kommun. Betrakta de pendlarstråken som cyklisternas ”E4” och underlätta för de snabba pendlingscyklisterna. Inse deras värde i form av minskad biltrafik. Samarbeta med grannkommunerna. Inse att pendlingscykling inte hör hemma på kombinerade gång-och cykelvägar. Gångare och cyklister skall aldrig blandas. Särskilt inte i pendlarstråken.

  Det finns massor med enkla åtgärder att göra för att underlätta för pendlingscyklismen och samtidigt göra trafikmiljön säkrare för andra utsatta trafikanter. Jag delar gärna med mig av mina tips.
  Du får gärna hänga med en morgon då jag passerar genom din kommun.

  Jag är en man, något överviktig, snart 50 år gammal, i tajta kläder eftersom i de hastigheter jag håller, dagligen ett snitt på ca 30km/h, har luftmotståndet en stor inverkan. Min cykel är en 20 år gammal MTB gjord i stål. Jag stannar alltid för rött ljus, mitt lagbrott består i att jag cyklar på vägen istället för på den kombinerade cykel- och gångbanan, för min och mina medtrafikanters säkerhets skull.

  Tack

  • Bob! Tack för dit välskrivna och seriösa inlägg. Det verkar som du inte har läst hela mitt blogginlägg. Den fråga som du tar upp, att det inte är bra att ha gemensamma gång- och cykelbanor belyser jag i mitt inlägg. Jag har vid flera tillfällen cyklat i Holland och Danmark, och framför allt i Danmark har man separerade gång- och cykelbanor. Jag tycker att vi bör satsa på något liknande. Det skulle underlätta för såväl cyklister som fotgängare.

   Sen delar jag din uppfattning att kommunerna borde samarbeta mer för att skapa eller förbättra pendlingsstråken, eller cyklisternas E 4 som du kallar det för. Det finns alltid saker att förbättra. Med vänlig hälsning Anders

   • Tobias Östberg

    Kan bara hålla med Bob. Den här cykeltrenden i trikå är fantastisk. Många män och kvinnor från förorterna ställer bilen och väljer cykel för hälsa och miljö. Visst finns det fotgängare, bilister och cyklister som beter sig som idioter men det stora problemet är att cykelbanorna är anpassade för en förgången tid.

 5. Det stämmer Anders, jag såg för sent att du redan tagit upp den biten. Ber om ursäkt för det.
  Men, det som bekymrar mig är att i de trafikstrategiska planerna för kommunerna runt Stockholm, (och även Stockholm) så skriver man alltid att man vill att pendlingscyklingen skall öka, men i verkligheten tar man till åtgärder som försämrar. Ett exempel är Sollentuna som nu bygger kombinera de gång-och cykelbanor på trottoarerna utefter genomfartsvägarna/huvdlederna. Det innebär att man tvingar upp oss cyklister, som tidigare använt vägrenen att cykla på, upp på ”trottoarerna”. Vid varje kvarter drar man in cykelöverfarten så att den trafik som skall ut på huvudleden hamnar bakom markeringen för väjningsplikten vilket innebär att bilarna inte bara blockerar alla överfarter utan det innebär att bilarna inte behöver väja för cyklisterna. Det skapar otroligt många olyckstillbud förutom att det totalt stör rytmen för cyklisten. Det värsta av allt är att den typen av överfarter är rekommenderade i en utredning från Trafikverket.
  Att skapa kombinerade gång- och cykelvägar på trottoarerna innebär också att den ordinarie körbanan blir smalare och bilarna kan inte passera oss cyklister som väljer det alternativet utan att gå ut i motsatt körbana. Det skapar irritation och olyckstillbud då bilar pressar sig förbi ändå.
  När det gäller Solna och ditt bord så har jag bl a läst den fördjupade översiktsplanen över Solna station och arenastaden. Där pratar man endast om gång- och cykeltrafik i ett ord, GC-trafik. Inte ett ord om att ett av de stora pendelstråken för cyklister går Kolonnvägen. Inte ett ord om att separera gång- och cykeltrafikanter.
  Titta också på detaljplanen över området hur många 90-graderssvängar man tänker sig anlägga för den norr- sydgående cykeltrafiken parallellt med Kolonnvägen vid anslutningen till den nya bron över spåren till arenan. Här har du nu chansen att tänka utanför lådan och rätta till felen:
  Se till att Kolonnvägen i dess helhet får snabbcykelfält för oss pendlingscyklister! Lösningen som är inritad fungerar säkert för ”promenadcyklisterna”

  Tack igen för att du lyssnar

 6. Pingback: Hinder i cykelbanan | Cyklistbloggen

 7. Hur ”fort” är för fort på en cykel? De flesta cyklar håller väl under 30 km/h, en hastighet som anses som låg för bilar (som är mycket farligare).

  Vilket statistiskt underlag, eller trafiksäkerhetsundersökning, är det som visar att farten skulle vara en så stor faktor?

  • Christian! Farten har alltid betydelse oavsett om det är en cykel eller bil det är frågan om. Sen finns det givetvis andra faktorer som har betydelse också. Söndagen den 9 september hade DN ett stort uppslag om detta. Jag noterat att cykelfrämjandets ordförande Cecilie Everett, som dessutom är Solnabo, har en mer nyanserad uppfattning än vad du har. Med vänlig hälsning Anders

 8. Uppfattning och uppfattning, jag undrade vilket underlaget var för att motivera att lyfta fram just farten som en viktig faktor. Jag har följt trafikforskningen kring cykling rätt länge nu och där handlar det snarare om undermålig infrastruktur. VTI tex lyfter fram halka pga dåligt underhåll (is och grus tex) och en oförlåtande miljö, där felbedömingar straffar trafikanterna hårt. Jämför till exempel introducerandet av 2+1 vägar för bilister.

  Snitthastigheten i Stockholm bland cyklister ligger på runt 20 km/h, själv håller jag enligt min gps mellan 12 och 15. Inget av det här är orimliga farter för en pendlingscyklist, men kanske för en nöjesdito.

  Att förelå att införa ”gatustenshinder” och grindar i cykelfält och banor skulle kanske inte vara något stort problem för en nöjescyklist, men definitivt för en pendlingscyklist. Jämför att någonstans kring 80% av alla bilister kör för fort på Essingeleden – trots det är det ingen som föreslår vägbulor där.

 9. Hej Anders,

  Passar på att skriva lite om behovet av cykelbana utmed Dalvägen, som blivit akut. Tusentals gångtrafikanter är på väg till den nya kontoren, byggtrafiken fortsätter och många cyklar från bostäderna vid Råstasjön. Det är kaotiskt på morgonen och ingen miljö som jag är glad över att mina barn måste cykla genom på väg till skolan i Frösunda. Det finns en grusad gångväg genom grönområdet söder om Dalvägen, men den är geggig, slingrig och går inte hela vägen. Det behöver breddas, asfalteras och förlängas. Ännu bättre vore att bygga en riktig cykelbana närmre vägen. Snart flyttar tusentals nya boende till Arenastaden, och många av dem gläds över möjligheter att cykla till arbeten i stan – och då är Dalvägen närmsta vägen.

  Endera dagen smäller det som det ser ut nu.

  David Oscarsson

  • David! Vi får titta på hur vi kunde underlätta för cyklister att ta sig fram på eller i anslutning till Dalvägen. Jag klipper in dina synpunkter till mitt blogginlägg och skickar det vidare i ett mail till Tomas Andersson som är stadsmiljöchef i Solna. Med vänlig hälsning Anders

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s