Kommentar till Uppdrag gransknings reportage om Solna

Med anledning av SVT Uppdrag gransknings reportage om Solna vill jag lämna några kommentarer från min horisont. Det är många om hör av sig och uttrycker oro och upprördhet efter att ha sett programmet. För detta har jag full förståelse. Jag delar känslan av besvikelse och irritation över de brister i rutiner vid upphandling som uppenbarligen finns i Solna stad.

Först och främst. Solna stad ska inte och skulle inte ha gjort affärer med de bolag som har anlitats. Bolagen har enligt både SVT:s och Solna stads egen utredning inte skött sina åtaganden gentemot det allmänna. Jag blir upprörd och bekymrad över att kontrollen i staden uppenbarligen brister på det här sättet.

Flera frågor uppstår som inte är fullt klarlagda, bland annat varför ekonomisystemet inte ”varnar” och varför den ordinarie revisionen inte har upptäckt dessa fel tidigare. Vi behöver från k0mmunstyrelsens sida utreda den här frågan ytterligare för att undvika att det händer igen.

Jag kommer personligen att se till att detta följs upp och granskas av externa revisorer. Vi behöver få klarhet i vad som har hänt och hur det kunde ske.

Solna stads egen utredning (som ligger på nätet) visar att brister i rutinerna för dokumentation vid upphandling samt faktura- och kreditkontroll finns men att de arbeten som har beställts också har levererats, så när som på något enstaka undantag. Det finns därför anledning att nyansera bilden, och jag vill uppmana alla som är intresserade att också ta del av Solna stads redovisning.

Det är vidare värt att påtala att ett antal beslut redan har fattats i syfte att skapa en mer profesionell organisation:

1. I september 2011 beslutade Stadsbyggnadsnämnden om en ny organisation för Stadsbyggnadsförvaltningen. Vi har sedan ett antal veckor en ny förvaltningschef på plats. Fastighetsdriften har fått en egen avdelning med en egen chef. En stabsfunktion har inrättats för att stärka just styrning, kvalitetskontroll och upphandlingsfrågor.

2. Under 2012 har vi från kommunstyrelsen gett Stadsledningsförvaltningen flera uppdrag att göra en översyn av såväl upphandlingsorganisationen som interna riktlinjer för bland annat representation.

Avslutningsvis. Man kan ha många synpunkter på den mediehantering som stadens ledning har haft, och Uppdrag granskning valde att göra en stor poäng av den. Det är klart att programmet har skadat förtroendet för oss. Vi har därmed en resa att göra för att åter bygga upp det.

Även kommunfullmäktigeledamoten Peter Edholm bloggar om reportaget.

36 svar till “Kommentar till Uppdrag gransknings reportage om Solna

 1. Bra kommentar!

 2. Anders, nu behövs starkt ledarskap genom att stadshuset i Solna genomsyras av Öppenhet, Ansvar och Resultat. Solna tål att granskas och ska granskas. Tillkortakommanden ska åtgärdas fort, effektivt och med transparens. Nu är det också tid för reflektion i stadshuset. Vad kunde göras bättre? Iinte minst i dialogen med media. Solna stad med politiker och tjänstemännen måste nu på bred front förklara och vara tillgängliga via media, annonser och hemsida samt sociala medier. Nu måste förtroendet återfås bland medborgarna. Ta nu ansvar, visa öppenhet och ge resultat!

 3. Anders, att ni fortsätter att försvara att alla timmarna är korrekta förstår jag inte. Menar ni att alla era anställda i kommunen som hävdar att det inte varit folk på plats, alternativt mycket mindre timmar än som fakturerats ljuger? för det är det enda entydiga svar man kan få från era försvar. Och alla dessa skåp som levererats, men uppenbarligen inte finns – hur fick ni det att gå ihop plötsligt? Det handlar inte om en enda dörr som felfakturerats som ni skriver på solna.se . Varför fortsätter ni ljuga?
  Ni hävdar även att ni haft bristande kreditkontroller när ni anlitat de 3 olika bolag som gjort tvivelaktiga renoveringar etc. Hur kan ni hävda att ni inget visste när det har varit samma 2 huvudmän involverade i samtliga 3 bolag? Det säger ju sig självt att det inte har med någon kreditkontroll att göra över huvud taget. Och det vet du med. Stå för sanningen istället. Vad heter bolaget idag förresten? För jag kan ge mig den på att ni fortsatt har dem på era utbetalningslistor.
  Som du vet har jag sänt många många mail till både dig och dina kollegor. Tyvärr har jag inte fått ta del utav den professionella organisation som du så fint hänvisar till. Jag hoppas den kommer, för den behövs!

  • Maria!
   När jag läser ditt mail förstår jag att du endast har tagit dela av Uppdrag Gransknings reportage. Du bör därför gå in och läsa den information som solna stad har lagt ut på hemsidan, http://www.solna.se/sv/journalist/solna-i-uppdrag-granskning/. Det finns en hel del falaktigheter i Uppdrag Gransknings material som Solna stad har informerat programledarna om men de inte velat ta till sig för då hade det inte blivit något reportage. De har dock rätt i att de bolag som anlitades skulle Solna inte ha anlitat då de inte uppfyller de krav som Solna ställer på våra entreprenör. Detta är en stor miss från stadens sida. Detta framgår av mitt blogginlägg. Bolagen har numera inga uppdrag i staden som bla framgick av Uppdrag Gransknings reportage. De gjorde tom en ganska stor sak av detta. Med vänlig hälsning Anders

 4. Ping: SVT Uppdrag Granskning i Solna | Frösundaliberalen

 5. Det är utmärkt om man kan låta EXTERNA revisorer komma in och se på detta. Dels behöver vi få klarhet i exakt hur det kunde bli så här – men framför allt att vi framgent har ett regelverk och kontrollsystem som förhindrar att det händer igen.

  Jag bloggade också om saken – igår efter inslaget i SVT.

  http://frosundaliberalen.wordpress.com/2012/04/12/svt-uppdrag-granskning-i-solna/

 6. Vet inte vad jag ska säga, bedrövligt det som skett med dom som är inblandade. Bra att det blir en ordentlig revision, förhoppningvis stannar det inte enbart vid detta utan att åtgärder vidtas.
  Bra skrivet och förklarat av en Göteborgare som säger att Solna ligger i Stockholm :-))

 7. Daniel Anderson

  Såg bara delar av uppdrag granskning. Blev minst sagt konfunderad och upprörd. När det nya ekonomisystemet infördes vill jag minnas att det skulle finnas anbudsförfarande, beställning, leveransrapport och fakturagranskning, samt givetvis bestyrkande och attestering av utförd beställning. Uppenbarligen har rutinerna inte följts och varför inte internrevisionen reagerar är obegripligt eller att de auktoriserade revisorna vad gäller exempelvis Solna vatten inte reagerat. Sedan att man både beställer, bestyrker och attesterar sina egna utgifter strider mot alla principer i både privat och kommunal verksamhet. Att sedan stadsdirektören inte ens kan säga att fel begåtts och snabba åtgärder skall vidtas är obegripligt. Varför ha en högavlönad stadsdirektör om hon inte ens kan hantera media. Uppenbarligen har också politiker sin del i detta, vilket framgick. Vem skall ”steppa fram” och se till att ansvar krävs??????

 8. Tack Anders!
  För att du kommenterar, och det sakligt. Det var bedrövligt att se höga tjänstemän inte kunna svara på basala fr

 9. Att Solnas informationsfolk vägrar att träffa Uppdrag Granskning är bedrövligt. Journalister är med sin frågor ombud för oss vanliga medborgare. Uppdrag Granskning har avslöjat åtskilliga skandaler som t
  ex muthärvorna i Göteborg, rättsväsendets totala haveri i flera kända rättsfall etc. Utan granskande och aktiv journalistik skulle vi riskera att bli en nation i klass med Grekland där mutor krävs i de flesta sammanhang. Det går inte att känna förtroende för en kommun som vägrar svara på journalisternas frågor!

  • Bosse!
   På just den punkten har Uppdrag granskning fel. Men det passar programmet dramatugi. Gå in och läs på Solna stads hemsida så får du en rättvisande beskrivning av vad som faktiskt hände i den delen. Mvh Anders

   • Tobias Östberg

    Det där håller inte. Ni och tjänstemän visste i månader vad UG höll på med. Att inte ni tog kontakt med dem och berättade när och hur ni är tillgängliga är pinsamt. Allt annat är efterkonstruktioner. Och i det fall som visas på tv. Om janne josefsson är i huset. Då ser man till att fixa en intervju riktigt snabbt. Vad var det för möte Pehr G satt i?
    Jag blir också orolig över den kultur som tycks finnas i kommunen. En kultur där man inte vill svarar/undviker att svara på frågor. Transparens känns som en främmande fågel. Det i kombination med de två skandaler ni nu är inblandade i oroar mig som kommuninvånare. Hur djupt rotad är detta lättsinne med skattepengar och hur är det med etiken?

   • Tobias! Det är självfallet oacceptabelt att Solna stad använder sig av företag som inte betalar skatter och avgifter. Sådant får inte hända. Innan du gör alltför kategoriska uttalanden så bör du gå in på Solna stads hemsida och ta del av den informationen som finns där. På många punkter har Uppdrag granskning fel. De har fått synpunkter på oss men inte velat ta del av de rättelser som skickats till UG av den enkla anledningen att det då inte blivit något program. Att Solna stad hade använt sig företag som inte skött sig mot det allmänna hade inte räckt.

    Intervjuver har ägt rum med två chefstjänstemän. Att sedan Janne Josefsson kommer oanmäld till stadshuset är en del av den dramaturgi som hela programmet bygger på. Du kan få en närmare beskrivning av vad som har hänt på detta område på hemsidan. När det gäller Pehr Granfalk får du ställa den frågan direkt till honom. Något meddelande har inte lämnats på mitt mobilsvar att de vill träffa mig. Med vänlig hälsning Anders

 10. Om det nu är som du säger Anders, se då till att anmäla ”Uppdrag Granskning”. Kräv en ursäkt ! !
  Oavsett Er skuldfråga har programmet gått ut med felaktig information.

  • Kenth! På många punkter har Uppdrag Granskning fel och de har också inte velat ta åt sig information. Helt enkelt för att de då inte hade haft något program. Men tyvärr hade de rätt när det gäller själva företagen tvivelaktiga bakgrund. Men det hade inte räckt till ett helt program. Och de är duktiga på dramaturgin.

   Vi har redan handlat genom att lägga ut en omfattande dokumentation på hemsidan. Väldigt många har läst detta och fått en annan bild av vad som har hänt och vi kommer även att agera på annat sätt. Med vänlig hälsning AnderS

  • Tobias Östberg

   Det är inte klädsamt att skylla ifrån sig på SVT i det här läget. SVT satte fingret på något allvarligt i Solna. I det läget flydde politiker och tjänstemännen ville inte svar.

 11. Anders,
  Visst var Uppdrags granskning dramaturgiskt och pinsamt,. Sämsta journalisten, men problemet kvarstår. Solnas hemsida ger inte ngt svar på vilka kraftfulla åtgärder som skall vidtagas från politiskt håll. Det är ingen tvekan om att fel begåtts. Hela historien blir än pinsammare då man skickar fram tjänstemän som inte har mandat att agera. Säger som jag sa. ”Låt huvuden rulla” och jag är inte tillfreds med att du är så tillbaka dragen i denna fråga. Det här har inträffat på ditt ansvarsområde och du är ”ledsen”. Agera i stället och visa krafttag

  • Daniel! Av såväl Solna stads hemsida som min blogg framgår det att vi redan har gjort ett antal åtgärder och att vi även kommer att anlita externa revisorer för att gå igenom upphandlingar och entreprenader och vidta ett antal åtgärder som framgår av stadens hemsida om du läser igenom alla de dokument som Solna stad har lagt upp.

   Det stora problemet är att förvaltningen har anlitat företag och på ett sätt som strider mot de regler som redan finns beslutade om. Det är snarare frågan om att bygga upp ett internt kontrollsystem som gör att det inte går att kringå de regler som finns beslutade om. Ekonomisystemet har inte förhindrat detta och stadens revisorer har inte upptäckt några felaktigheter vid vare sig 2009 eller 2010 års revision. Och de har dessutom handlagt detta ärende under lång tid sedan Martin Eliasson gjorde sin anmälan till revisionen.

   För övrigt så har inte stadens kontrollsystem försämrats sedan du var vice ordförande i tekniska nämnden.

   För övrigt har många uppskattat vad jag skrivit på bloggen och de svar på mail jag gett inom några timmars tid. Så det är tydligt att många gör en helt annan bedömning än vad du gör. Mvh Anders

 12. Anna Attergren Granath

  Hej Anders.
  Jag vill kommentera det du skrev: ”Flera frågor uppstår som inte är fullt klarlagda, bland annat varför ekonomisystemet inte ”varnar” och varför den ordinarie revisionen inte har upptäckt dessa fel tidigare. Vi behöver från k0mmunstyrelsens sida utreda den här frågan ytterligare för att undvika att det händer igen.” Det finns väl inga system som ringer och kollar upp oseriösa företag. Det måste väl ändå göras av för uppgiften speciellt rekryterad personal? Det finns inga revisorer i världen som tar på sig den uppgiften. Det måste handla om branchkännedom och att vilja lägga näsan i blöt för att spara kommunpengar. Enligt min erfarenhet verkar kvinnor faktiskt något bättre på sådant än män. kanske något att tänka på framöver vid nyrekryteringar…

  • Anna! Då är det väldigt bra att vi har rekryterat en kvinnlig förvaltningschef sedan i mars i är. När det gäller ekonomisystemet tycker delar jag inte din uppfattning helt och hållet. Du har helt rätt i att det är personalen uti i linjen som måste göra rätt kontroller. Hade det skett i det här fallet så hade inte de företag som nu anlitades jobbat för staden.
   Däremot måste det finnas bra kontrollsystem. Det förvånar mig att det går att anlita företag flera gånger till hyfsade belopp utan att ekonomisystemet säger att nu handlar du utanför ramavtalet. Skall du verkligen göra detta nu igen? Och varför har vi en revision som inte upptäcker detta och ställer frågor Tyvärr är det nog som så att den här typen av ekonomirevision har fått träda tillbaka för förvaltningsrevision. Detta är nog något som vi bör ta oss en funderare över. Tänk på de amerikanska företag som gick i konkurs utan att revisionen hade upptäckt något innan. Trevlig helg! Anders

 13. Oavsett Solna stads skuldfråga så har ”Uppdrag Granskning” med flit hoppat över tillgänglig information för att få ett bättre TV program, dom ”ljuger” med andra ord. Då hjälper inte avtack och bön via en hemsida, då anmäler man och kräver en ursäkt för deras felaktiga upplägg. Annars gör dom samma sak igen och deras genomslagskraft är större en Solnás.

 14. Anders, jag har nu läst igenom underlaget på Solna stad hemsida. Jag är mycket nöjd. Staden visar på ett mycket pedagogiskt sätt sin Öppenhet, tar sitt Ansvar och ger Resultat. Dessutom visar det underlaget en mycket mer nyanserad bild än den mycket tendentiösa bild som SVT gav. Jag tackar och uppmanar nu alla jag möter som är upprörda att ta del av det Solna redovisar på hemsidan.

 15. Daniel Anderson

  Tyvärr missade du min poäng. Även om jag inte skrev det rakt ut, så menade jag att du skulle ha klivit fram och visat politiskt ledarskap. Dessutom vore det inte fel om du klev fram som den naturliga ledaren för solna stad. KSO ingen höjdare och nya oppositionsrådet. Kommentarer överflödiga

 16. Magnus Lindgren

  Hej Anders.
  Det känns mest beklagligt och fegt att ansvariga tjänstemän ljuger och vägrar svara på frågor rakt in i kameran på SVT .
  Kvinnan i fråga som inte ens vågar titta ner på en underskrift, den här borg som inte törs komma ner till en intervju och stänger av telefonen, samt högste ansvarige chef som sitter som ett lamt arsle och vill inte kommentera något.
  Jag har rätt att ifråga sätta detta då jag skall förklara för mina barn som går i förskola och skola varför mina och andra föräldrars pengar skall betala elaka människors dyra levnanden och själva så får den vanliga arbetaren ta smällen.
  Jag gick in i folkpartiet för 2 år sedan och nu undrar jag på fullt allvar varför jag skall vara kvar.
  Hör gärna av dig till mig,med vanlig hälsning. Magnus

  • Magnus! Jag har full förståelse att du blir upprörd över Uppdrag Gransknings reportage. Jag tycker dock att du skall besöka Solna stads hemsida http://www.Solna.se och ta del av det material som finns där. Många har gjort detta och inser att verkligheten är betydligt mer komplicerad än vad UG ger sken av. Uppdrag granskning har fel på många punkter. Staden har fått det vi beställt utan på en punkt och om studieresan är deras uppgifter fel. Ja, att intervjuvas av UG är Inte lätt. Deras syfte är inte att ge en korrekt bild av verkligheten utan det gäller att nita dit makthavare. Det kan du kolla med vilken journalist som helst.

   Det som är djupt beklagligt, och på den punkten har UG rätt, är att Solna stad har anlitat företag som inte sköter betalning av skatter och sociala avgifter. Detta är givetvis så fel som det bara kan blir. Redan i höstas vidtog vi åtgärder för att detta skall förhindras och vi skall nu nu genomlysa vår upphandlingsorganisation och även anlita externa revisorer som går igenom stadsbyggnadsförvaltningens entreprenader. Allt för att det som hänt inte skall upprepas.

   Med de olika åtgärder som nu vidtas skall vi skapa en så säker upphandlingsorganisation som bara är möjligt. Med vänlig hälsning Anders

 17. Tack Anders och alla som kommenterat. Uppdrag Granskning följde jag och spelade t.o.m. med in för senare koll. Solna stads hemsida? Ok, ska se om jag finner något nytt. Mvh Kerstin (f.d. Fp-medlem)

 18. Läste på twitter att majoriteten bestämde att Martin Eliasson inte fick vara med på mötet igår. Oorväckande i ett läge där öppenhet borde vara ledordet.

 19. Konstigt att Martin Eliasson fick vara med på mötena före Uppdrag granskning, men inte efter….. Öppenhet och transparens? Nej viktigare att se till att folk håller tyst. Precis som tjänstemännen och politikerna i UG.
  http://www.metro.se/stockholm/avslojade-misstankt-fusk-slangdes-ut-fran-motet/EVHldt!t5y14iBoDtxM/

  • Tobias! Det är inte så konstigt att Martin inte fick vara med på nämnden. Jag lägger in det pm som Solnas stadsjurist har upprättat där det framgår att Martin är jävig på flera grunder. Att Martin fick vara med när nämnden yttrade sig över revisonens skrivelse hösten 2011 var ett felaktigt hanterande från nämndens sida. Och det kände nog Martin på sig då han inte ville delta i beslutet men gärna i diskussionen. Här nedan har du pmet.
   Stadsbyggnadsnämnden ska vid sitt sammanträde den 18 april fatta beslut i ett ärende gällande ”Redovisning med anledning av Uppdrag gransknings inslag” . Nämndens ärende härrör ytterst från Martin Eliassons anmälan till revisionen i april 2011, varför denne måste anses vara jävig vid handläggning fram till beslut samt vid själva beslutsfattandet.

   En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet (6:24 kommunallagen). Det betyder att Martin Eliasson ska lämna sammanträdesrummet när information om stadens redogörelse lämnas samt vid beslutsfattandet. Skulle Martin Eliasson neka till att han är jävig är ordföranden skyldig att tillse att nämnden fattar beslut i jävsfrågan.

   Många jävsgrunder kan här komma ifråga: sakägarjäv, intressejäv, ställföreträdarjäv, tillsynsjäv men tydligast framstår existensen av det s k delikatessjävet (6:25 KL).

   • Martin Eliasson är 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden och samtidigt styrelseledamot i Föräldrakooperativet Gomorronsol. Ett barn till honom går på föräldrakooperativet. Föräldrakooperativet är en enskild juridisk person med vinstintresse.

   • Solna stad har tillsyn över föräldrakooperativet.

   • M.E. har som styrelseledamot och förälder åtagit sig att hjälpa förskolan med kontakter med staden rörande upprustning och underhåll av den lokal föräldrakooperativet hyr av staden. Han har också aktivt beslutat sig för att granska vad som utförts och vilket underhåll som fakturerats för lokalen.

   • M.E. har i april 2011 lämnat en anmälan till revisionen avseende begäran om granskning av om staden har brutit mot LOU och eventuellt blivit utsatt för brott i form av överfakturering/bluffakturering samt om kommunens egna regler för upphandlingar och fakturahantering har följts.

   M.E. är följaktligen ytterligt berörd av det nu aktuella ärendet. Han har särskilt engagerat sig i saken på ett sätt som ger anledning att anta att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning av ärendet.

   Skulle de ovannämnda jävsgrunderna vid en strikt prövning underkännas är i vart fall existensen av delikatessjäv tydlig.

 20. Hej Anders,

  Jag var på dagens match mellan AIK och GIF Sundsvalll. När jag var på väg hem från matchen så var jag tvungen att passera den byggarbetsplats som just nu finns vid den södra läktaren. Nu var det inte jättemycket folk på dagens match. Men Solna Stad kommer att få problem den 8:e maj då det spelas ett derby mellan AIK och Djurgårdens IF på arenan då det kommer betydligt mer folk. Det är helt otroligt att det FÅR se ut som det gör idag. Ni MÅSTE städa upp här innan den här matchen och se till så att människor kan färdas på ett bra och ett säkert sätt fram och tillbaka till arenan annars så är jag helt säker på att ni kommer att få problem. De olika grupperingarna (jag pratar om firmorna) har här tillgång till väldigt farligt löst material som de kan använda sig av och skada människor. Du vet lika väl som jag att dessa personer är relativt få men de kan ställa till med skit om de får utrymmet att göra det. Dessutom finns det väldigt dåligt utrymme för att publiken ska ta sig till och från arenan. Det är helt otroligt att det får se ut som det gör idag. Jag ber dig därför att ta en titt på detta redan nu så att ni i förhand kan göra allt för att inte besökarna ska komma till skada. Det här ligger INTE på klubbarnas axlar att ta hand om utan Solna Stad så åter igen ta en titt på det här redan nu!

  Anders, jag tycker du behöver addera en yta eller ett formulär där jag och andra besökare öppet kan ställa den här typen av frågor till dig. Det är säkert så att det går att ställa frågor via e-post, men det finns det en risk att ämnet försvinner i mängden och kanske i din prioritering. Den här frågan blir nu något du behöver ta ansvar för i större utsträckning än om jag hade e-postat den till dig nu.

  Mvh,

  /Johan

  • Johan! Jag förstår mycket väl din oro. Vi får se till att byggområdet är väl inhängnat och att SL och NCC har området under bevakning. Det går alltid att maila mig eller att slå en signal. Alla uppgifter finns på Solna stads hemsida. Med vänliga hälsningar Anders

 21. Hej Sophia Djiobaridis, Uppdrag granskning här. Jag har sökt både dig och din politiske sekreterare på telefon och lämnat meddelanden då jag gärna vill ha en kommentar från dig. Lyssna av din mobil och ring mig snarast.
  Vänliga hälsningar Sophia Djiobaridis

  • Sophia! Vi har ju talats vid i dag och du kunde av mig fått svar av mig på alla dina frågor redan i dag under eftermiddag. Men det ville du inte. Du ville ju göra TV, dvs Uppdrag Granskning, så du får vänta med att få svar på dina frågor. Det var visst inte så bråttom när allt kom omkring. Med vänliga hälsningar Anders

 22. Ping: Uppföljning av Uppdrag gransknings reportage – vad har staden gjort ? |

 23. Ping: Visst är Martin Eliasson(S) jävig! |

 24. Ping: Mina synpunkter på kvällens Uppdrag granskning om Solna |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s