Solna söker stadsträdgårdsmästare

Stig

Ett av folkpartiets viktigaste valöften i senaste kommunalvalet var att Solna skulle återinrätta tjänsten som stadsträdgårdsmästare. Nu är det på gång och annons  är ute.

Stadsträdgårdsmästaren skall ha en central roll för att lyfta upp det gröna perspektivet i såväl i den mer dagliga skötseln av vara parker och i det mer långsiktiga perspektivet. Viktiga frågor för den nye stadsträdgårdsmästaren  blir att ansvara för att ta fram en ny grönplan, bevaka de gröna frågorna i den fysiska planeringen som översiktsplaner och detaljplaner och i genomförandeskedet. Det är mycket viktigt att stadsträdgårdsmästaren har en konstruktiv dialog med kommuninnevånarna om stadens parker och grönområden.

Stadsträdgårdsmästaren kommer att ha en central roll i Solnas utveckling. De gröna frågorna blir allt viktigare. Såväl närparker som strövområden har en stor betydelse för människors välbefinnande och upplevelser, för att skapa en bättre luftkvalitet, utjämna temperaturskillnader och en trevligare stad. Det är viktigt att de gröna frågorna kommer tidigare in i planeringen.

Vår nuvarande grönplan är från 1991. Den är fortfarande bra på många sätt. Men under 20 år hinner det hända mycket. Vi har fått en nationalstadspark och Igelbäckens naturreservat som tillsammans omfattar nästan 40 % av stadens yta och med sin särskilda lagstiftning,  regelsystem och utmaningar. Grönområden har försvunnit och även tillkommit och synen på parker och naturområden har förändrats. Under den här mandatperioden skall en ny översiktsplan tas fram och även här kommer de gröna frågorna få en större roll. Min förhoppning är att vi kan börja jobba med ekosystemtjänster som ett sätt att använda naturens egen läkande kraft. Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar människan, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människans välmående. Det är tjänster vi får ”gratis” av naturen som till exempel pollinerande insekter, vattenrening via våtmarker eller  naturliga skadedjursbekämpare. Den nya våtmarken i Igelbäcken och   vattenreningen i Solparken, Råsunda är bra exempel på  ekosystemtjänster i Solna.

I en stad som Solna som växer så snabbt kommer stadsträdgårdsmästaren bli en viktig länk för att skapa en vacker, trygg, hälsosam och säker stad med god arkitektur och sköna parker. Det är ingen liten utmaning.

Fotnot: Tanken var att tjänsten skulle besättas redan under föregående år men pga stadsbyggnadsförvaltningens stora extra kostnader för snöröjning på gator, trottoarer och tak (+10 miljoner) fick vi avvakta rekryteringen.

Tillägg: stadsträdgårdsmästaren är nu på plats och han heter Lars Johansson. Lars har tidigare varit stadsträdgårdsmästare i Uppsala och även arbetat i Göteborg och Enköping.

Foto: Bilden visar Solparken med sin trappa för att ta hand om dagvattnet från Råsundavägen och samtidigt syresätta vattnet. Parken fick Solna stads stadsmiljöpris 2005. Läs mer.

9 svar till “Solna söker stadsträdgårdsmästare

 1. Utmärkt! Ge stadsträdgårdsmästaren en särskild app för att vi medborgare ska kunne lämna förslag på åtgärder blir det ännu bättre. Vanliga kommunikationsmedel finns redan på stadens utmärkta hemsida. Jag hoppas också att den nya stadsträdgårdsmästaren även ser över hur alla stadens träd mår. En hel del av dem behöver beskäras och vårdas. Här i Järvastaden planteras det många nya träd, men underhållet senare av dem är under all kritik. Många dör nu en efter en. Varmt lycka till med rekryteringen!

 2. Säker på att du inte är gammal hederlig Centerpartist ?
  Sådana som fanns innan Miljöpartiet kom och la beslag på ordet ”miljö”.

  • Kenth! Det är nog som så att folkpartiet vill jobba mer och mer med miljöfrågorna. Miljöfrågorna har diskuterats mycket den senaste tiden. På kommunala riksmötet, Stockholmskonferense förra helgen och på FP-Stockholms stads årsmötei onsdags talade Gröna liberalers ordförande Karin Karlsbro. Inom centern går man motsatt väg. Intresserar sig mindre och mindre för miljöfrågorna och prioriterar höga hus och sänkt krogmoms. Med vänlig hälsning Anders

 3. Anders, glöm inte att berätta att Solna stad kommer att stjäla 3000 SEK netto/år av den nye stadsträdgårdsmästaren, så fort han börjar boendeparkera i Solna. Visserligen samma öde som drabbar c:a tiotusen andra Solnabor, men han/hon bör veta det innan kontraktet skrivs under.

 4. Kul att Centerpartiets vallöfte infrias!

  • Hannes! Efter rusta Solnas skolor så var anställningen av en stadsträdgårdsmästare folkpartiets viktigaste vallöfte. Vi är övertygade om att detta är en viktig investering inför framtiden. Och det är väldigt bra att Centerpartiet delar den uppfattningen. Mvh Anders

 5. Tycker dessutom det är riktigt kul att se att Folkpartiet ökar sitt miljömedvetande, det kommer stärka alliansens gröna profil ytterligare. Bra!

 6. Ping: Nu är Solnas nye stadsträdgårdsmästare på plats! |

 7. Ping: Solna är grönare än vad de flesta tror! |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s