Trafikverket och Solna genomför åtgärder för att minska bilköerna genom Huvudsta.

Solna stad och trafikverket har i samband med utbyggnaden av det nya området Ingenting i Huvudsta tecknat ett genomförandeavtal som reglerar tre åtgärder. Dels en ny rondell söder om Postens huvudkontor, som via den nya vägen Bolstomtavägen som går mellan huvudkontoret och Postterminalen, gör det möjligt att nå Ingenting även från det hållet.

Dels innehåller överenskommelsen ett antal ytterligare åtgärder för att förbättra framkomligheten på vägnätet i Huvudsta. Bilden till vänster visar att trafikverket på egen bekostnad bygger ytterligare ett vänstersvängfält i korsningen Ekelundsvägen/Armégatan. Det innebär att framkomligheten ökar då det blir tre körfält (två till vänster och ett till höger) istället för två. I avtalet ingår även att trafikverket genomför en översyn  och trimning av trafiksignalerna i korsningen Ekelundsvägen/Armégatan samt vid de korsningar där Armégatan möter Lundagatan, Järnvägsgatan och Huvudstagatan.  Sammantaget räknar trafikverket och Solna stad att trafikrytmen genom Huvudsta förbättras och köerna förkortas. Solna stad har tidigare tagit bort trafiksignalen för bilar som kommer från järnvägsgatan. En förbättring i framkomligheten kommer även att ske när omläggningen av vattenledningarna blir klara vid korsningen  Armégatan/Infanterigatan.

13 svar till “Trafikverket och Solna genomför åtgärder för att minska bilköerna genom Huvudsta.

 1. Christina Jonsson

  Nej. Det här var ju inte bra. Vi som bor i Huvudsta vill inte ha astma av alla föroreningar som genomfartstrafiken åstadkommer. Bullret vill vi heller inte ha. Bekostar vägverket kanske tyst asfalt?

  • Christina! Intressanta synpunkter du har. Det senaste året har jag fått både mail och telefonsamtal och det har även varit insändare i lokaltidningen mot bilköerna i Huvudsta. Så det är kul att du har en annan uppfattning. De åtgärder som nu genomförs är inte av den uppfattningen att det kommer att öka antalet bilar genom Huvudsta. Däremot kommer trafiken att flyta lite snabbare genom Huvudsta och det ökar inte luftförenoreningarna. Trafikverket kommer inte att bekosta tyst asfalt.
   Läs mer om detta i mitt svar till Christer Liss. Med vänliga hälsningar Anders

 2. Tyst asfalt är bara tyst under några månader, sedan sätts porerna igen och det låter mer eller mindre som normal asfalt.
  Sorry.
  Bra med åtgärder för snabbare trafikgenomströmning.
  Bra för alla.

  • Christer! Det pågår fn försök med tyst asfalt. Dels på E 18 vid Järvastaden och dels i Botkyrka kommun. Tyst asfalt minskar bullerproblematiken men det krävs rengöring med jämna mellanrum. Just nu pågår det utvärderingar av försöken och först därefter kan vi ta ställning om vi skall införa tyst asfalt på fler ställen i Solna eller vidta andra åtgärder mot buller. Med vänlig hälsning Anders

 3. Problemet i Huvudsta är som Solna i helhet, genomfartstrafiken. Och den försvinner inte hokus pokus. Och inte blir det bättre av all byggtrafik under kommande år. Till det kommer alla nya kontor som ska fungera som ”bullerdämpare” m.m. o.s.v. Att dom i sig generarar ännu mera trafik håller man tyst om.

 4. Ju fler vägar som byggs desto mer trafik blir det, fordonen blir fler och fler tills det blir igenkorkat. Samtidigt verkar Solna ha bestämt sig för att skära av så många cykelvägar som möjligt för att försvåra för de som vill och vågar cykla. Dags för ett omtag, gör en problemanalys och ta fram förslag för att minska vägtrafiken, vilket i sin tur är bra för miljön med minskade utsläpp och buller. Satsa på kollektivtrafik och bra gång- och cykelvägar. Låt tvärspårvagnar ta gatuutrymme i anspråk och omprioritera. Höj gärna vägtullarna, men flytta också ut dem så att även kranskommuner och ytterområden omfattas. Anlägg bilparkeringar och bra cykelställ vid kollektivtrafik osv…..Varför inte bjuda in kommuninvånarna att bidra med ideer, öppna diskussioner och dialog om hur VI vill ha vår stad.

  • Stina! Ditt påstående om att Solna vill skära av så många cykelvägar som möjligt för de som vill och vägar är helt ogrundat. Vi har endast vid Frösundaleden i samband med byggandet av tvärspårvägen försvårat för cyklister. Förutom inne i Råsunda och Gamla Huvudsta kan du cykla på separata cykelbanor. Vilket måste bedömas som bra i en tät stad som Solna. Vi satsar verkligen på en bättre kollektivtrafik. Tvärspårvägen, ny spårlösning till Karolinska, ny moderna station vid Solna station, fler busslinjer till Järvastaden och Frösunda för att nämna några exempel. Vi kommer att höga parkeringsavgifterna och se till att det byggs fler cykelparkeringar vid arbetsplatser och bostäder. Så mycket av det du efterfrågar jobbar vi med. Med vänliga hälsningar Anders

 5. Bilisterna letar ständigt efter nya vägar för att om möjligt korta ner deras färdtid. Nu ska ni alltså bygga ut med en fil till samt en rondell. Javisst, en kort tid så kommer trafiken flyta snabbare, men bilister letar som sagt efter snabbare väg och detta kommer på sikt bara leda till mer trafik och att det blir ytterligare en fil med kö genom Huvudsta. Man blir inte av med trafikproblemet genom att ÖKA framkomligheten. Hur skulle det vara om ni tog hjälp av trafikforskare? Thomas

 6. Javisst Anders det går att ta sig fram med cykel, men det blir betydligt fler trappor och rödljus. Rejäla försämringar vid Råsunda OCH Hagalund, båda viktiga regionala cykelstråk. Separata cykelvägar är bra, men det handlar lika mycket om att smidigt kunna ta sig fram utan att behöva stanna. Solna blir mer och mer en trafikinfarkt – att flytta ut betalstationerna för trängselskatten längre ut skulle bidra till att fler väljer andra alternativ.

 7. Fast det hjälper ju inte speciellt mycket mot buller, vi har alla fönster mot vägen, vi kan inte ha öppet på nätterna, pg a all åkeribilar som ska till Posten, och ut på Essingeleden, en sak som man undrar över, är att alla bilar som kommer från Frösundaleden, ska envisas med att trängas upp på Huvudstagatan, Storgatan, Armégatan för att komma ut på Essingeleden, när de lika väl skulle kunna svänga av från Frösundaleden ut på Solnavägen och då kommer man ju ut på Essingeleden också, det här ju genomfartstrafikanterna för att de tror att de går snabbare genom Solna, för att det är köer vid Järva Krog. Vad är den s k bompengen som Salminen hade på förslag för att ev. finansiera Huvudstatunnel/leden? För oss boende hade ju det bästa varit att dragit en ny huvudled genom nya kv Ingenting, för vi ha lidit nog, helt tyst kan det ju aldrig bli när man bor i stadsmiljö, men vi är nog extra utsatta för tung trafik, plus genomfartstrafik, som går dygnet runt. Skulle du själv vilja ha denna tunga trafik utanför ditt sovrum? det går ju inte att bygga någon form av bullerskydd heller utmed vägen pg a det är höghus. Vi har faktiskt värre trafiksituation än innerstan vill jag påstå, sen vet jag inte vad infrastrukturministern hade för uppfattning när hon besökte bl a Huvudsta i höstas.

  • Mia! Postens bilar är ett övergånde problem då deras verksamhet kommer att flytta till en ny terminal noorut från stan. Viktigt är då att den verksamhet som kommer att flytta in i stället inte skapar massa nny trafik genom Solna. Jag delar din uppfattning varför inte fler bilar kör direkt via Solnavägen mot Essingeleden. Jag har testat olika färdvägar och den vägen är i de flesta fall snabbare trots de pågående arbetena vid Nya Karolinska sjukhuset.

   Det pågår diksussioner med staten om att bygga Huvudstaleden, och min bedömning är att infrastrukturminister Carharina Elmsäter-Svärd är positiv till den. Jag anser själv att en vägavgift, typ 10 kronor, för att färdas på Huvudstaleden i lång tunnel skulle vara ett bra sätt att får in pengar till projektet och tidigarelägga det.

   Du nämner Ingenting. Där byggs det en ny väg mellan Postens huvudkontor och postterminalen som skall trafikförsörja Ingenting.

   Mvh
   Anders

 8. Att förbättra flödet kommer bara innebära att det blir mer bilar och en ny flaskhals på någon annan plats. Bättre att göra tvärt om istället, försämra flödet. Gör så att bilisterna får gå ur bilen och trycka på en knapp för att få grönt. De sitter ju skyddade i sina bilar när det regnar. Det vore nog bra både för dem och kostnadsmässigt för samhället med den lilla träning det skulle ge.
  Det som jag anser stör oss som bor nära vägen i Huvudsta är de bilister som kör för fort under natt/tidig morgon. Kan vi inte få 6-7 fartkameror som ser till att hastighetsgränsen hålls? Jag tycker även att det låter tråkingt med försämrade (för gående och cyklister) övergångsställen. Lägg sedan pengarna för den tredje filen på Huvudstatunneln istället. Det kanske är dax för civil olydnad. Har vi inga franska bönder som kan komma och blockera vägen med en traktor?

 9. Räcker det inte med all trafik som förstör miljön i Solna. Just nu är bullret öronbedövande från alla arbeten både dag och natt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s