Förskolan är viktig – även för storasyskon. Därför behåller vi 30 timmar för föräldralediga.

Förskolan är en egen skolform med ett pedagogiskt uppdrag. Fler än 9 av 10 barn är inskrivna i förskolan. Det är därmed uppenbart att det är en omistlig del av svensk välfärd.

I Folkpartiet månar vi om att även storasyskon i förskoleålder vars föräldrar är hemma med de nyfödda syskonen ska ha rätt till förskola. Det är viktigt att även dessa barn har en möjlighet att ta del av den kvalitativa och meningsfulla verksamhet som förskolan utgör. Särskilt viktigt är det naturligtvis för de barn som en gång redan börjat i förskolan, att de får fortsätta att gå där, där de har lärt känna både kamrater och lärare.

Det finns all anledning att peka på förskolans förtjänster. Forskning visar till exempel att barn som är i förskolan får bättre språkkunskaper och blir bättre i matematik ju mer tid de är i förskolan. Se bland annat folkhälsoinstitutets rapport från 2009 här: http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Child-day-care-center-or-home-care-for-children-12-40-months-of-age-What-is-best-for-the-child/

Lagen ger storasyskonen rätt till 15 timmar förskola i veckan, d v s 3 timmar per dag. I Solna har vi sagt att man har rätt till 30 timmar i veckan, vi nöjer oss inte med lagens krav utan har högre ambitioner än så. I Stockholms län är trenden tydlig: flera kommuner, bland annat Huddinge och Nacka, går Solnas väg och utökar antalet timmar för föräldralediga.

De flesta föräldrar som är hemma med småsyskon nyttjar det inte fullt ut, men en del väljer att göra det och för dessa familjer är det viktigt.

Vi i Folkpartiet är måna om att Solna kommun ska bibehålla den här nivån. Vi tycker det är rimligt. Det är en god service till en för kommunen relativt låg kostnad. Och det ger – tvärtemot vad våra politiska belackare hävdar – stor valfrihet för familjerna.

I den allmänna debatten om barn, föräldraskap och uppfostran tar ofta de egna erfarenheterna och känslorna överhanden. Jag tycker varken det finns anledning att moralisera över de föräldrar som prioriterar att vara hemma långa perioder med sina barn och inte tar del av förskolan, eller att moralisera över de föräldrar som ser förskolan som ett viktigt komplement till den trygghet, kärlek och omvårdnad som familjen ger.

Det hävdas ofta med tvärsäkerhet att det ena eller andra skulle vara oumbärligt alternativt direkt skadligt för barnen. Jag vill varna för den typen av grova generaliseringar och förenklingar.

Barn behöver trygghet, omsorg, uppmärksamhet och kärlek. Föräldrarna är en omistlig del av varje barns liv och kan svårligen ersättas. Förskolan är en viktig arena för barns lärande och utveckling, och utmärkt som komplement för det stora flertalet barn vars föräldrar måste arbeta för att försörja sig och sin familj. När det dessutom är så att nästan alla barn går i förskolan är det självklart att vi måste hålla en hög och god kvalitet på verksamheten, att barnen där stimuleras till lärande och förbereder sig på det fortsatta livet.

Inför budget 2012 förde barn- och utbildningsförvaltningen fram att tiden för föräldraledigas barn  skulle sänkas från 30 till 15 timmar. Även en sänkning från 30 till 24 timmar med en något annorlunda tidsdisposition  diskuterades också. Folkpartiet var det parti inom Alliansen som  redan från början var kritiska till förslaget. Vilket inte är så konstigt då vi alltid har ansett att förskolan har en viktig pedagogisk uppgift. Och Alliansen har därför beslutat att inte genomföra förslaget. Det blev ett bra beslut till sist.

I dag träffade jag en Solnabo på tunnelbanan och givetvis blev det en diskussion om 30-timmars regeln. Han sa att det är viktigt att behålla möjligheten för föräldrar att ha kvar sina barn på förskolan även när de är föräldralediga. Det har blivit som ett varumärke för Solna. Tänkvärt!

11 svar till “Förskolan är viktig – även för storasyskon. Därför behåller vi 30 timmar för föräldralediga.

 1. Man kan ju alltid sprida myter för att vinna billiga politiska poäng – eller så ger man föräldrar fakta. ALLA borde läsa boken ”Förskolan för de allra minsta. På gott och ont” INNAN de över huvud taget uttalar sig om förskolan. Där har flera forskare uttalat sig om vad de ser i dagens förskola … och de är tydliga – många barn, framförallt de små barnen, far illa och skadas i sin utveckling.

  Det som påverkar barnens utveckling i förskolan är;

  – Barngruppens storlek
  – Personaltätheten
  – Kontinuiteten i vuxen-barn-relationen

  Dessutom har barn i förskolan aldrig utvärderats i Sverige:
  politikerbloggen.nyheterna.se/2009/03/09/14158/

  Sedan är det faktiskt så att om nu förskolan är så bra för barns matematiska kunskaper (och skolkunskaper i allmänhet) så kan vi ju fråga oss varför svenska barn uppvisar allt SÄMRE kunskaper i OECD Pisa undersökningen för varje mätning.

  Sanningen är att det som påverkar hur det går för barn i skolan är FÖRÄLDRARNAS UTBILDNINGSNIVÅ och framförallt då mammans. Svenska föräldrar är grundlurade!

  Att briljera över att man till höga kostnader för skattebetalarna låter små barn till föräldralediga gå 30 timmar i veckan på dagis, i tider av ekonomisk oro, när många barn som verkligen behöver en plats blir utan, är inte okej.

  Det finns dessutom flera orosmoment. I varje brukarundersökning uppvisar förskolan mindre nöjda föräldrar. Dessutom har Solna problem att erbjuda plats till alla barn som behöver det. Nya förskolor poppar upp som svampar ur jorden. Men var finns utegårdarna? Hundrastgårdarna är större än de förvaringsplatser som många förksolor i Solna erbjuder. Små barn behöver vara ute mycket varje dag i en TRYGG omgivning, vilket de senaste allvarliga olyckorna på dagis visar.

  Nu är det viktigt att noga följa HUR det här beslutet (som jag förstår att FP ligger bakom) att låta några få barn till föräldralediga få gå kvar 30 timmari veckan, kommer att slå mot en majoritet av de barn som behöver en vettig verksamhet, när föräldrarna arbetar.

  • Som Anders skriver är det ju svårt att uttala sig tvärsäkert varken om att förskola är svaret på alla frågor eller att förskolan är ett långsiktigt hot mot barnens utveckling. Om du nyanserar bilden något och kliver tillbaka något pekar du själv på två riktiga problem.

   Dels är det svårt att erbjuda alla barn plats eftersom behovet är större än tillgången vilken ger större barngrupper på mindre yta fler barn per personal. Riktigt; men då behöver vi ju planera bättre, bygga mer och skapa en ännu bättre förskola. Om vi tar bort barnen ur förskolan har vi bara åstakommit att barntätheten på förskolan blir bättre men det hjälper ju inte alls mot det behov föräldrar och barn i Solna faktiskt har, nämligen plats och tid i förskolan.

   Du pekar också på att föräldrar inte är helt nöjda med förskolan. Också riktigt, men man ska vara försiktig med att dra för stora växlar på enkäter som alla vet. jag tror dock att föräldrarna blir nöjdare om vi löser det först problemet coh bygger fler och bättre förskolor.

   Solna är en kommun som kan och ska utmärka sig för att värna barnens väl och alla innevånares möjlighet att forma sina liv så bra som möjligt. 30-timmars regeln är en del av detta.

   • 30 timmars regeln är inte lika med att det blir bra för alla barn. Det låter mer i mina öron som att det är lika med att det blir bra för de föräldrar som inte orkar/vill ta hand om mer än ett barn i taget. Argumenten handlar ofta om att ”barnet älskar sitt dagis”, ”barnet älskar sin personal” och ”JAG behöver egentid med det nya syskonet”.

    För det första kan det aldrig vara bra att barnet knyter an mer till personalen än föräldrarna, vilket faktiskt kan ske med oengagerade föräldrar som inte förstår hur viktiga de är för sina barn. Varför? Jo personalen finns inte där resten av barnets liv.

    För det andra är det inte bra för ett litet barn som får syskon att bli undanskuffad. Även syskonet behöver få knyta an till det nya syskonet och vice versa. Anknytningen är A och O för hur barnet kommer att må när det blir äldre. Tre timmar räcker gott och väl för ett litet barn. Personligen tycker jag inte att barn under tre år ska vara på dagis över huvud taget när föräldrarna är föräldralediga. Men kommunen borde då erbjuda en annan typ av avlastning som en öppen förskola som riktar sig även till äldre barn, så är det ofta inte idag. Kanske av lathet hos personalen. Det är lättare att gå runt och mingla med fikande latteföräldrr som har små barn som krälar runt på golvet än att anstränga sig och hitta på aktiviteter även för äldre barn.

    Men …

    Öppna förskolan SKA faktiskt erbjuda verksamhet även till äldre barn. För alla föräldrar som hävdar att deras små barn MÅSTE ha 6 timmar om dagen på dagis när de själva är hemma så rekommenderar jag följande länk: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.789895-vi-vill-sluta-ljuga-om-att-barnen-har-det-bra?articleRenderMode=default

    Sedan tycker jag att man ska väga kostnaden för barnen till föräldralediga mot vad de barn behöver som måste gå i förskolan då föräldrarna arbetar. Vilken grupp är viktigast om det är tuffa ekonomiska tider och det inte går att gödsla med skattepengar (om man är ekonomiskt ansvarstagande). Barnen till föräldralediga som inte behöver gå på dagis eller den stora majoriteten som måste gå på dagis. Ska den stora gruppen barn få det sämre på grund av den lilla gruppen?

    Det här visar återigen att det är dags att se över maxtaxan. Ska förskolorna byggas ut för att erbjuda full service till de som inte orkar ta hand om två barn i taget, så får det också betala för den tjänsten. Varsågod. Snittkostnaden är 157 000 kronor per barn och år. Sätt in pengarna till kommunen och börja lämna ditt barn så länge du vill!

    Du som är föräldraledig kvitterar redan ut föräldrapenning och subventionen för öppna förskolan. Det räcker faktiskt!

 2. Hej du Anders.

  Visa mig gärna den forskningen som visar att 30 timmars förskola ger bättre ”resultat” än 15 timmar. Eller varför inte 10 eller 5 timmar i veckan.

  Och visst är det märkligt att skolresultaten har dalat i samma takt som förskolan har expanderat. Fler barn i förskolan längre dagar och samtidigt sämre ämneskunskaper. Hur förklarar du detta?

  Och jag undra vilken syn du har på kommunens ekonomi när du menar att 30-timmars innebär en ”relativt låg kostnad.” En heltidsplats (vilket 30 timmar per vecka är) i förskolan kostade 2007 i snitt 157 000 kronor per barn och år. 2007. Räkna med att 20-25 procent av förskolebarnen har föräldrar som är hemma, ta reda på hur många barn det är och så multiplicerar du det med 157 000 kronor per år. Blir det en relativt låg kostnad tycker du?

  Är detta välinvesterade skattepengar med en förskola i kris och en växande äldre befolkning som kommer kosta? Och förskolan kan ju inte ens visa upp de skolresultaten den lovat. NICHD-studien som bland annat omtalas i forskningssammanställningen du hänvisar till har visat att exponering för förskola före 4,5 års ålder ger ökade beteendeproblem. Som varar långt upp i skolåldern och ger även mer riskbeteende i tonåren. De positiva kognitiva effekterna fanns bara i förskola av MYCKET god kvalitet. För barn under två år ska det vara max SEX barn i gruppen och minst två vårdare. Annars ger förskolan tvärtom negativa kognitiva resultat. Hur stora är barngrupperna i Solna? Kan du visa mig någon forskning som visar att den storleken på Solnas barngrupper ger några som helst positiva resultat, kognitiva eller emotionella?

  Och hur kan du kalla detta valfrihet? De som lämnar barnen i förskola när de är hemma får 13 000 i månaden extra av kommunen (i form av förskolesubventioner) medan de som har barnen hemma får noll. Det är vad jag kallar politisk styrning med ekonomiska medel, inte valfrihet. Eller vad tycker du?

  Det är horribelt hur politiker till synes i blindo desperat propagerar för mer av detta enorma sociala experiment med våra barn. Samtidigt som det kostar otroliga summor för skattebetalarna. Det är oetiskt och jag känner att jag inte har den minsta lust att betala skatt om det är såhär skattepengarna ska användas. På barnförvaring som inte ens är bevisat bra för barnen. För att föräldrarna få gratis barnpassning och vilja rösta på just dig.

  Det är skamligt faktiskt!

  • Ariel,

   den här diskussionen leder ingen stans om du inte redovisar dina källor också. Menar du att förskolan inverkar menligt på barns utveckling och ger beteendestörningar? För att många barn vistas på samma plats tillsammans? För att de är förvarade under samma tak under ledning av utbildade pedagoger? jag säger inte att det är omöjligt, bara att jag är förvånad över att sociala och pedagogiska umgängesformer för barn skulle vara skadliga. Är andra sociala sammanhang också farliga? Är det bäst att vara ensam i skogen?
   Att vi alla betalar skatt till förskolan kan inte vara någon överraskning för någon i Sverige. Vi betalar trots allt skatt till allt möjligt som vi kanske inte till fullo stödjer (försvaret, uhjälp, hovet, FN, Riksidrottsförbundet, SÄPO, etc. ) .
   Om din invändning mot kostnaden för kommunen kan man säga att den begränsningen ligger snarast i ”Maxtaxan”. Man skulle kunna slopa den begränsningen så att föräldrar dels betalade en större del av vad det kostar, samt att man öppnade upp för att erbjuda inte bara förskola på dagtid utan även nattdagis, samt upp till 40 timmars förskola för dem som så önskar skulle Solna än en gång leda utvecklingen.

   • Ja du Andreas vill du lära dig mer om förskolans effekter på barn så börja med att läsa boken ”Förskolan för de allra minsta. På gott och ont”. När du läst den boken är du välkommen tillbaka, får då har du fakta och kunskap och vet lite mer. En annan bra länk är:

    Uttdrag: ”Barn som inte får tillräcklig spegling, bekräftelse och vägledning under sina första levnadsår får bestående och oåterkalleliga psykosomatiska skador” skriver psykologerna.
    Li Stålstedt ger exempel på vad som händer när små barn utsätts för otrygghet och stress. Då avsöndrar binjurarna mer av hormonet kortisol, en signal för individen att förbereda sig för kamp eller flykt.
    – Barnet får därmed svårt att koncentrera sig och hantera sitt känsloliv. Normalt ska kortisolhalten avta under dagen, men undersökningar har visat att den i stället ökar på barn som utsätts för stress, säger Li Stålstedt, och tillägger att vid höga halter av kortisol hämmas immunförsvar, inlärning och social och emotionell utveckling.

    http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.402793-psykologer-larmar-om-stress-hos-barn

 3. Personaltäthet, barngruppernas storlek med en fungerande pedagogik är minst lika viktigt. Och med dagens extrema utbyggnadstakt inom Solna måste förskolor, skolor och övrig barnomsorg m.m. ligga i framkanten av planering och utveckling.

 4. Hur mycket har egentligen Fp tagit del av den forskning som finns? Små barn ska INTE vara elever och utsättas för en massa pedagogik. De ska i en lugn harmonisk miljö få en chans att samspela med en vuxen för att lära sig saker OCH … få en chans att röra på sig ordentligt för att utvecklas optimalt.

  Varför ökar ADHD diagnoserna så katastrofalt mycket i vårt land? Varför går över 20 000 barn på amfetamintabletter, för att bli lugnare? Ska vi medicinera bort beteendestörningarna eller mala barnen genom olika manualbaserade program för att få dem att bli empatiska och socialt välfungerande? Lustigt att du hänvisar till en icke evidensbaserad undersökning på Folkhälsoinstitutet. Samma institut som figurerar i media därför att de har en ”ensamutredare” som sitter på två stolar och både tar fram manualbaserade program till barn samtidigt som han rekommenderar dem på FHI:s hemsida och säger att de har evidens (enligt hans egen undersökning) – trots att de inte har det!

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4175774

  Konditionsträning har i amerikanska studier visat sig kunna leda till ökad tjocklek på hjärnbarken, ökad blodvolym i hippocampus och förbättrat långtidsminne – hos vuxna. Vad fysisk träning betyder för barns hjärnor är inte lika väl studerat. Preliminära resultat från en svensk studie tyder dock på att barn som får mer fysisk träning presterar bättre på de nationella proven i svenska och matematik.

  Torkel Klingberg leder ett stort svenskt forskningsprojekt kring hur minnet utvecklas hos barn och ungdomar, hur det påverkar läsförståelse och matematisk problemlösning och hur detta i sin tur påverkas av genetiken, hjärnans mognad och sociala förhållanden.

  Ny forskning har visat att de områden i hjärnan (i hjässloben och pannloben) som används för arbetsminnesuppgifter till stor del är identiska med de områden som används vid kontroll av uppmärksamheten, alltså vår förmåga till koncentration. Arbetsminne, koncentrationsförmåga och distraherbarhet hör ihop.

  Dessutom måste man minska på stressen. För stress är förödande för arbetsminnet. Akut stress kan hal­vera arbetsminnets kapacitet, visar studier.

  http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/traning-ger-smarta-barn

  Psykologer larmar om stress hos dagisbarn:

  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.402793-psykologer-larmar-om-stress-hos-barn

  http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article10337108.ab

  Lattemammorna är inte alltid så snälla mot sina barn heller:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/stress-orsakar-harda-tag-mot-barn

 5. Eva,

  intressant, har du tagit in att analysmetoderna och diagnoserna på barn med ADHD antagligen är vanligare nu är tidigare. Mörkertal på diagnostiserade är alltid stort och de faktiskt behandlade inte något bra mätvärde på förekomsten av någon sjukdom.

  jag delar din åsikt att barn ska få vara ute och motionera och upptäcka, röra på sig och ”samspela med vuxen”.
  MEN, bara för att barnen inte går på dagis betyder det ju knappast att barnet hoppar och skuttar i solskenet på gröna ängar. Inte heller motsatsen.

 6. Nej, tyvärr eftersom inte någon ännu vågat ta tag i problemen och den ständigt ökande psykiska ohälsan hos barn – och undersöka varför. Men det vi kan se är att beteendestörningarna hos barn ökar hela tiden … i samma takt som allt fler gått i förskola. Om … det finns ett samband borde verkligen undersökas. Men av någon anledning är politikerna inte så villiga att göra det, undrar varför …. Läser man ”Förskolan för de allra minsta. På gott och ont” så faller dock många pusselbitar på plats. En annan bra bok är Per Kågesons ”Tid för barn”.

 7. Bästa Ekegren … du har inte svarat på några inlägg men jag undrar vad du säger om det faktum att Anders Borg är HEMMABARN. Hans mamma var hemma med alla sina barn tills de började skolan.

  Vad tycker du om hans kunskaper om ekonomi? Vad tycker du om hans kognitiva förmåga?

  Ska ni inte ta och lägga ned nu. Det är mamman utbildningsnivå som avgör barnens matematikkunskaper. Sedan är det så att för att barnets hjärna ska utvecklas optimalt så behöver barn, närhet, god anknytning, kärlek och god omsorg, rörelse och framförallt inte stress. Stress är förödande för det lilla barnets hjärna. Ni i Fp måste börja läsa på.

  Stora barngrupper och få personal är förödande för barn. Såg på tv4 att ni nu för att spara pengar skapar en stor grupp med 30 små barn. Allt för att de föräldralediga ska få ha kvar sina små barn 6 timmar om dagen på dagis, när de är hemma med syskon. Hade det inte varit bättre att sänka till 3 timmar om dagen för de föräldrarna och använda pengar till att minska barngrupperna?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s