Unga ska ha jobb

Sverige har under lång tid haft en hög ungdomsarbetslöshet. I oktober  i år var ungdomsarbetslösheten 18,7  procent i gruppen 15-24 år. Arbetslösheten bland unga ligger på en hög nivå jämfört med övriga åldersgrupper och även jämfört med andra länder.

I Solna har vi en låg arbetslöshet, även när det gäller ungdomar. Jag har tidigare skrivit om Solna som arbetslinjens förlovade land. I oktober låg  den öppna  ungdomsarbetslösheten på 4,6 % i Solna. Dessutom deltog 2,8 procent i olika program med aktivitetsstöd. Den totala arbetslösheten bland ungdomar i Solna uppgick därmed till 7,4 %. Detta är en låg arbetslöshet i jämförelse med länet 10,2 % och riket i sin helhet 18,7 %. Siffrorna är inte i antal högre än tidigare men numera räknar man arbetslösheten i förhållande till den registerbaserade arbetskraften och inte till hela befolkningen.

Att Solna har en så låg arbetslöshet beror mycket på att vi har ett expansivt näringsliv och företag i många branscher som inte alla påverkas lika mycket av konjunkturen samt att  företagen har ett stort behov att personal med olika kompetens.

För Sveriges del är det en av de främsta utmaningarna att unga ska ha jobb.

Sverige har i dag en mycket sammanpressad lönestruktur. I många yrken är löneutvecklingen alltför dålig. De relativt sett höga ingångslönerna gör det dessutom svårt för den som står utanför att komma in och få ett arbete. Kostnaden för att anställa en ung person, med begränsad arbetslivserfarenhet, upplevs som hög i förhållande till en äldre med gedigen erfarenhet. Det gör det svårare för unga att få in en fot på arbetsmarknaden. I Europa i övrigt är det mer vanligt med lärlingsutbildningar vilket gör det lättare att komma in på arbetsmarknaden. Det är en anledning till att ungdomsarbetslösheten är högre i Sverige.

Folkpartiets utgångspunkt är att det alltid är bättre att ha ett arbete att gå till än att fastna i bidragsberoende. En ökad lönespridning, med relativt sett lägre ingångslöner, skulle förbättra möjligheterna för unga att få det första jobbet. En ökad lönespridning innebär också en uppvärdering av erfarenhet och kunskap. I en rad yrken, främst de kvinnodominerade, är löneutvecklingen så svag att den som jobbat 20 år bara tjänar begränsat mer än den som är nyanställd.

Vi vill inte lagstifta om en ökad lönespridning. Den svenska modellen, där parterna sköter lönebildningen, har varit framgångsrik och ska värnas. Men för att den svenska arbetsmarknadsmodellen i framtiden ska kunna fungera väl måste kompetens och erfarenhet premieras mer än idag.

Inom den offentliga sektorn, där lönestrukturen ofta är mycket sammanpressad, är det politiker som är arbetsgivare. Här måste Folkpartiet verka för en större lönespridning. Målet bör vara att löner för dem som arbetat länge i ett yrke ska öka snabbare än ingångslönerna i kommande avtal.

Folkpartiet vill också i samarbete med facken införa särskilda ungdomsavtal för personer under 25 år. Avtalen ska ta hänsyn till ungas särskilda situation, ge dem möjlighet att få värdefull erfarenhet och handledning och ge dem en fot in på arbetsmarknaden. Som förebild finns det redan avtal som Metall har tecknat.  Det är självklart så att ungdomsavtal passar bättre inom vissa yrkeskategorier än andra. Det är något som politiker och fack gemensamt måste bedöma.   

Ungdomarna är vår framtid. Det är de som ska bära samhället framöver. Att ge dem förutsättningar för att få en plats på arbetsmarknaden är en investering för hela samhället och för framtiden.

Ett svar till “Unga ska ha jobb

  1. Ping: FP i Lidingö Centrum: Unga ska ha jobb! | LIDINGÖLIBERALEN

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s