Solna har landets lägsta taxor för avfall!

I Solna är både vatten och avfall billigt. Kommunen får höga betyg i den årliga Nils Holgersson-rapporten. Det är ett index som tas fram av bland annat HSB, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, där förutsättningarna för en fastighet jämförs i rikets alla kommuner med avseende på: avfallshantering, vatten och avlopp, el, och uppvärmning.

Solna stad har rikets i  särklass lägsta avgifter för sophantering, med ett pris på knappt 10 kr per kvadratmeter bostadsyta – att jämföra med rikets genomsnitt på 19 kronor. Egentligen är Solnas taxor ändå lägre i förhållande till många andra kommuner  då staden hämtar utsorterat matavfall utan kostnad för hushållen.  I toppen ligger, föga förvånande, ett antal norrlandskommuner med Arjeplog högst på över 35 kronor. Att man i glesbygd har svårare att få kostnadseffektivitet i den här typen av kommunala tjänster är inte konstigt. Avstånden skapar problem. Vad som ofta är mindre uppmärksammat är det faktum att det är mer klimat- och miljösmart att bo tätt i städer, än glest på landsbygd. Varje krona som Solnaborna vinner tack vare effektiv sophantering är också en vinst för miljön, i form av bland annat korta transporter.

Värt att notera är att flera Stockholmskommuner har relativt höga kostnader. Sundbyberg – vars förutsättningar torde vara identiska med Solnas – ligger på 106 plats i riket. Flera andra kommuner ligger än sämre till: Sollentuna plats 153, Värmdö plats 189, Tyresö 241, Ekerö 262 (!). I flera fall kan det förklaras av just ”landsbygdsfaktorn” även i vårt län, men flera kommuner med betydande avstånd och landsortsbebyggelse klarar sig anmärkningsvärt bra: Haninge plats 17, Norrtälje 31, Österåker 99. Det finns således ett antal kommuner som aktivt borde jobba med att få ner kostnaderna.

Även när det gäller vatten och avlopp (VA) ligger Solna bra till, med en fjärdeplats i låga avgifter (Stockholms stad toppar). Här ligger vi på dryga 25 kronor per kvadratmeter bostadsyta, jämfört med riksgenomsnittet på hela 54 kronor.

Både när det gäller sophämtning och vatten/avlopp har Solna stad sänkt avgifterna det senaste året. Det är en stor favör för alla fastighetsägare – och i förlängningen alla boende!

Det som är viktigt att notera är att Solna har låga taxor men också landets lägsta kommunalskatt.  Detta är bra för då sker ingen övervältring från  skattekollektivet till taxekollektivet eller omvänt. Och förutsättningarna för att både bo och bedriva företag i Solna är väldigt goda.

Annonser

2 responses to “Solna har landets lägsta taxor för avfall!

  1. I found the information on this site beneficial.

  2. I found the information on this site valuable.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s