Satsa på biogas till fordon för att få ner utsläppen av koldioxid.


Stockholms läns landsting: Tillväxt, miljö och regionplanering arrangerade konferensen – läget i Stockholmsregionen – som en del av RUFS processen kör vidare. Ett av dagens ämnen handlade om biogas som fordonsgas och jag hade förmånen att vara moderator under den avslutande diskussionen.

Viktiga frågor diskuterades. Vi ser en klart växande efterfrågan av biogas från trafiksektorn. Jonas Forsberg från Biogas Öst redovisade att biogasproduktionen ökade med 86 % inom Biogas Östs område(Stockholms län endast 67%) under perioden 2005-2010. I dag är det avloppsreningsverken som står för den absoluta merparten av fordonsgasproduktionen i länet. Under samma period ökade försäljningen med 727 %. Trots den snabba ökningen behöver vi få fler fordon att gå på biogas för att klara Stockholmsöverenskommelsens mål att minska koldioxidutsläppen med 30 % enligt Johan Böhlin från TMR, landstinget. Mattias Edstedt informerade om att det nu finns 18 tankställen i länet (varav två i min hemkommun Solna, min anmärkning) men för att fordonsgas skall bli attraktivt måste antalet tankställen utökas väsentligt.

Gunar Welander från Taxi Stockholm anser att för taxirörelsen är biogas en viktigt del av miljöarbetet för att stärka Taxis varumärke. Men det finns flera problem. Även han lyfte fram problemen med för få stationer och sa att det är viktigt att politikerna inte bara talar om miljömål utan också ser till att de verkställs. Det krävs långsiktiga beslut till förmån för biodrivmedel så att branschen kan känna trygghet inför framtida investeringar. Ett bra beslut i rätt riktning är priosystemet på Arlanda. Ju lägre utsläpp, ju kortare kötid.

Jag har haft förmånen att få leda en arbetsgrupp inom KSL (kommunförbundet Stockholms län) med representanter från avfallsbolagen och avloppsreningsverken. Efter två-tre års intensivt arbete kan vi nu konstatera att 24 av länets 26 kommuner har fattat beslut om att påbörja insamling av matavfall för biogasproduktion. Varav ungefär hälften har satt i gång insamlingen. Det är ett steg i rätt riktining. Det är mycket glädjande att Stockholms stad (40 % av länets befolkning) nu beslutat sig för att samla in matavfall även från hushållen.

Under lång tid trevade kommunerna i frågan. Förbränning eller biogas – vad är bäst? Vågar vi samla in matavfall? Vem kan ta emot? Skall vi satsa på matavfallsinsamling först eller skall vi satsa på en rötningsanläggning först? Frågorna vara många.

I dag finns det knappast några hinder för att samla in matavfall. Det finns rötningsanläggningar och de blir fler och fler och efterfrågan på biogas/fordsongas överstiger vida tillgången. Kommunernas insatser är nu helt avgörande för om vi skall kunna öka tillgången på fordonsgas.
Det är kommunerna som ansvarar för insamlingen av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall (exempelvis restauranter och affärer) som är en monopolsopa. Och kommuninnevånarna gillar det. I min egen kommun Solna har vi på bara ett år gått från några procent till att 15 % av hushållen har möjlighet att samla in sitt matavfall. Och det ökar snabbt.

En annan viktigt uppgift för kommunerna är att öka antalet bensinstationer som säljer fordonsgas. Kommunerna äger inte frågan ensam men genom planmonopolet och ett aktivt arbete kan kommunerna se till att fler tankställen kommer till.

Så det är ni kommunpolitiker och kommunala tjänstemän som i dag har frågan i er hand. Se till att ta det ansvaret!

Ett svar till “Satsa på biogas till fordon för att få ner utsläppen av koldioxid.

  1. Hej
    Trevlig läsning en måndagsolig morgon vid Himmerfjärden. Samverkan är lönsamt, Vore gott om vi kommunägda bolag tilläts konkurera på lika villkor som den privata sektorn utan restrektion och begränsningar som LOU faktiskt innebär. Affärsmässighet är viktig kan dock försvåras med ofentlighetsprincip i en konkurens utsatt näring

    MVH
    c-o

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s