Vågar staten låta Stockholmsregionen växa?

Vågar staten låta Stockholmsregionen växa? Det var rubriken på ett av seminarierna på årets välbesökta och mycket givande Bostadsforum. En panel bestående av Katarina Kämpe, tf landshövding, Maria Rankka, Vd Stockholms Handelskammare, Jan Kjellson, ordförande i Stockholms Byggmästarförening, Helene Hellmark Knutsson(S) oppositionslandsingsråd och undertecknad som deltog i egenskap av ordförande för Kommunförbundet Stockholms läns miljö- och samhällsutvecklingsberedning diskuterade statens roll och ansvar. Moderator var den alltid lika skicklige John Chrispinsson.

Det var en på många sätt intressant debatt. Det rådde en bred enighet att Stockholmsregionens möjligheter att växa och utvecklas inte bara är positivt för vår region utan för hela Sverige. Många av de företag och vetenskapliga institutioner som finns här konkurrerar inte i första hand med övriga Sverige utan med andra storstadsområden i Europa och Världen. Inom många branscher är vår region i topp i Sverige och inom Life Science och IT tillhör vi toppskiktet i Världen. Det råder ett stort behov av ytterligare investeringar i infrastruktur, forskning och utbildning för att vi skall kunna konkurrera på sikt.

Inte så oväntat var det min politiska kollega Helene Hellmark Knutsson(s), Maria Rankka från Handelskammaren och undertecknad som var de som ansåg att staten måste agera mer offensivt för att vår region skall utvecklas på ett positivt sätt.

Helene, som i dessa frågor, tänker framsynt och konstruktivt, föreslog att Sverige behöver en nationell urban tillväxtpolitik. Helt rätt. Jag har länge efterfrågat att landet behöver en storstadspolitik likväl som vi behöver en strategi för landsbygdens utveckling. Att vår region behöver växa för att klara den internationella konkurrensen visade Maria Rankka tydligt då hon ansåg att en region behöver ha ca 4 miljoner innevånare för att få en diversifierad tjänstemarknad. I dag har Mälardalsregion 3 miljoner.

Min egen bedömning är att staten måste agera kraftfullare inom följande områden.

1. Infrastrukturen måste förbättras. Trots de senaste årens satsningar tar det för lång tid att klara den eftersläpning på investeringar som varit de senaste 30 åren. Görs inget så kommer köerna att växa rejält såväl inom väg- som kollektivtrafiken.

2. Skatteutjämningen är en hämmande faktor. Kommuner som bygger mycket och snabbt får stora kostnader för investeringar i infrastruktur, förskolor, skolor och fritidsanläggningar. Detta tar inte systemet hänsyn till då det utjämnar kommunernas inkomster tll nästan 100 %. Fler innevånare ger inte alltid en kommun bättre ekonomi. Det måste finnas ekonomiska incitament för en kommun att bygga bostäder. Det finns det inte i dag.

3. Stockholmsregionen har alldeles för få platser på högskolan i förhållande till befolkningsmängden. Det leder till att alldeles för få av regionens ungdomar går vidare till högre studier.

4. PBL måste reformeras. Vid förra årets bostadsforum hävdade en forskare att staten medvetet förde in regler i PBL som skulle hämma storstadsregionernas tillväxt. Framförallt överklagandemöjlighetern måste ses över.

5. Miljökvalitetsnormerna för avgaser och buller ställer stora krav och gör det svårare att bygga. Syftet är gott, men man skall vara medveten om att detta medför att en del bostadsprojekt inte kan genomföras eller kräver dyrare lösningar.

6. Staten övervältrar kostnader för vägar och spårbunden trafik på landstinget och kommunerna som i sin tur försöker att överföra kostnaderna på byggherrarna.

Staten har därför ett mycket stort ansvar för att vi skall få fart på bostadsbyggandet och därmed tillväxten i vår region. I sitt inledningsanförande sa statsekreteraren hos bostadsminister Stefan Attefall, Ulf Perbo att det är kommunernas fel att det inte byggs fler bostäder i landet. Visst har kommunerna ett ansvar och många kommuner tar ett stort ansvar. Och det borde också staten ta.

Men vill staten det? Läs bostadsminister Attefalls debattartikeln på DN Sthlm idag (28 oktober) http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/grannarna-aker-snalskjuts-pa-stockholm-i-bostadsfragan

Bilden: Från väster: Helene Hellmark Knutsson, undertecknad Anders Ekegren, Katarina Kämpe, Maria Rannka och Jan Kjellson. Fotograf Ryno Quantz.

Vad är bostadsforum? Bostadsforum arrangeras årligen av Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms Bygmästareföreningen. Syftet är att Bostadsforum skall vara en arena där intressanta bostadspolitiska frågor ventileras och debatteras.

Ett svar till “Vågar staten låta Stockholmsregionen växa?

  1. Ping: Svar på DN Stockholmsdebatt |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s