Kungliga Nationalstadsparken – möjlighet eller hinder?

Kungliga Nationalstadsparken – möjlighet eller hinder? var temat för ett seminarium på Naturhistoriska riksmuseet. Parken presenterades ur ett brett perspektiv och jag hade förmånen att få presentera Solna stads syn på vilka utmaningar vi står inför framtiden.  Den kungliga nationalstadsparken är ett starkt signum för Solna. Vi ser parken som en stor tillgång. På stadens hemsida, på första sidan, kan man läsa följande devis ”Välkommen till Solna. En framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga  nationalstadsparkens lugn, och storstadens puls”

Parken utgör en viktig del av Sveriges kulturhistoria. Den har stora natur- och mijövärlden. Hagaparken som är en del av nationalstadsparken är en engelsk park som många anser saknar motstycke i världen. Den är också en grön lunga som ger oss en bättre närmiljö.

Det var också mycket glädjande att en av stadens nyinflyttade, kronprinsessan Victoria, boende i Haga slott i Hagaparken inom nationalstadsparken,  och hennes far deltog i dagens seminarium.

Utifrån ett Solnaperspektiv tycker jag att vi har kunnat hantera lagstiftningen på ett bra sätt. Det har inte saknats konfliktpunkter och lagstiftningen som trädde i kraft 1 jan 1995 ger trots allt upphov till olika tolkningar vilket  dagens seminarium visade.

I Solna har lagstiftningen medfört förändringar. Vår översiktsplan för Kungliga nationalstadsparken anger vad kompletteringbebyggelse kan ske, vilka byggrätter som skall släckas ut i kommande detaljplaner och vilka andra åtgärder som översiktligt behöver genomföras för att säkerställa parkens kvalitéer.  Några påtagliga förändringar av den nya lagstiftningen är flytten av kv Skogskarlen i Bergshamra där byggrätten flyttades från Brunnsviken till ett område vid Bergshamravägen (Sonyhuset), att ett eventuellt kommande bostadsområde vid Sörentorp försvann från stadens översiktsplan och att en stor tillkommande bebyggelse vid SAS fd huvudkontor inte kommer att genomföras, för att nämna några saker.

För att stärka Kungliga nationalstadsparken måste enligt min uppfattning ett antal åtgärder göras. De är bla:

1. Informationen och kunskapen om parken måste stärkas. I dag är det allt för få människor som känner till parken, dess bakgrund, värden och samband. En park som befolkningen och turister tycker är värdefull får också ett starkt mentalt skydd.

2. Parken har ett stort upprustningsbehov. De 75 miljoner kronor som staten har lovat tillskjuta till olika åtgärder måste fram. Stockholm har lovat att tillskjuta sina 25 miljoner kronor. Det är väldigt viktigt att vi kan genomföra  angelägna projekt som kan förbättra parken.

3. Det är viktigt att vi får fram en vård- och utvecklingsplan för parken så att alla berörda fastighetsägare kan få till en samordnad skötsel.

4. Det har under åren varit mycket fokus på konflikter i parken. Det är nu viktigt att vi kan lyfta fram de positiva saker som görs och kommer att genomföras.

5. Jag anser också att staten måste bli tydligare med redovisa vad staten har för ambitioner med Kungliga Nationalstadsparken. Staten är den i särklass största fastighetsägaren inom området och är därför en mycket viktig intressent såväl ur ekonomisk synpunkt som ur ett genomförandeperspektiv.

Fakta:

Seminariet arrangerades av Kungliga Djurgårdens förvaltning, Statens fastighetsverk, Förbundet för Ekoparken och kommittén för Gustavianska Parken

På fotot ser vi till vänster stadsbyggnadskommunalrådet Regina Kevius som  representerade Stockholms stad och undertecknad.

Ett svar till “Kungliga Nationalstadsparken – möjlighet eller hinder?

  1. Ping: Länsstyrelsen samordnar arbetet med att bygga en gång-och cykelbro över Ålkisten |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s