Försvagad sjöfyllerilagstiftning är även ett hot mot miljön

Landstingsrådet Gustav Andersson(c) har vid flera tillfällen gått ut och kritiserat den nya sjöfyllerilagen, bland annat på sin blogg. Han vänder sig bl a mot att gränsen för sjöfylleri numera är densamma som för rattfylleri, 0,2 %, och lagen gäller för båtar som är över 10 meter långa eller som kan köra i minst 15 knop.

Anderssons utspel är på många sätt märkligt. Antalet småbåtar har kraftigt ökat de senaste åren (20.000 per år) och ur sjösäkerhetsskäl är det fullt rimligt att det råder samma regler på sjön som det gör i land. Att detta minskar försäljningen på sjökrogar är kanske inte så konstigt. Men om Anderssons argument skulle gälla på land skulle vi höja promillegränsen även för bilister som kör till krogar på landsbygden.

Andersson är inte bara skärgårdslandstingsråd utan även landstingets miljölandstingsråd. Han borde därför ta större hänsyn till vad olyckor med småbåtar kan ställa till med, en risk som givetvis ökar med alkohol i kroppen. Sjöfylleri kan givetvis leda till att människor och båtar skadas. Men är även ett hot mot miljön.

Under ganska lång tid var den gängse uppfattningen att det största hotet mot dricksvattenförsörjningen i Stockholmsregionen var om en tankbåt eller båt med kemikalier på väg till hamnarna i Västerås eller Köping, skulle släppa ut olja eller kemikalier. I dag vet vi att detta inte är det största hotet. På grund av vindar, strömmar och avstånd kan en sådan olycka åtgärdas innan den når östra Mälaren. På uppdrag av Stockholm Vatten och Norrvatten har IVL Svenska miljöinstitutet kartlagt vilka de största hoten är mot vårt dricksvatten. Det har då visat sig att det största hotet är om två fritidsbåtar krockar i närheten av vattenreningsverkens sötvattenintag och särskilt allvarligt blir det om båtar krockar på Mörbyfjärden mellan Lovön och Svartsjölandet då flera reningsverk i så fall berörs.

Slutsatsen är att olyckor till havs kan få förödande konsekvenser inte bara på miljön lokalt där utsläppet sker utan även allvarligt hota regionens dricksvattenförsörjning. Och risken ökar givetvis med alkohol i kroppen.

DN beskrev så sent som den 20 juli problematiken med olja från småbåtar som hotar vattnet, där problematiken med grundstötningar och kollisioner redovisades och att det inte bara hotar vattnet utan även fågellivet och organismer.

Måndag den 15 augusti skriverAndersson en artikel på SvD.se. Torsdag den 17 augusti svar från bland andra Westerholm och Rydberg här.

Birgitta Rydberg bloggar här.

Annonser

28 responses to “Försvagad sjöfyllerilagstiftning är även ett hot mot miljön

 1. Pingback: Sjöfyllerilagen fungerar | Rydbergs recept – för liberal landstingspolitik Birgitta Rydbergs blogg

 2. Hej Anders,

  Min kritik mot nya sjöfyllerilagen bygger inte primärt på att den ger lägre försäljningsintäkter till sjökrogarna utan att det är en lagskärpning som inte behövs för att minska olyckor och som dessutom är kraftigt rättsosäker. Olyckorna har redan minskat kraftigt under en tjugoårsperiod, de sker helt övervägande i mindre båtar än de som omfattas av nya lagen och i allmänhet med kraftigt berusade förare som hade kunnat knipas redan med det gamla promillekravet.

  En liberal grundprincip är att människor ska vara fria att leva sina liv efter eget huvud om de inte inskränker på andras frihet. För mig är lyckliga semesterminnen av en trevlig middag på Ingmarö krog också viktiga värden.

  Enda problemet med den gamla lagen var att man inte satte några resurser på att beivra den. Hade man prioriterat kamp mot de verkliga sjöbusarna före kraftsamlingen 2010 hade den gamla promillegränsen visat sig fullt tillräcklig.

 3. Men Anders, risken för krock mellan två båtar ökar inte signifikant för att förarna druckit ett par glas vin. Jag vill – som jag ideligen påtalat – inte låta sjöbusarna husera men dessa är faktiskt ett minskande problem samtidigt som de kan sättas dit med en bra mycket högre promillegräns. Jag är mer bekymrad för att toleransen och efterlevnaden av nödvändiga skärpta miljökrav på båtlivet försvagas när många båtägare förlorar respekt för lagstiftarens rationalitet. Om allt ska regleras kan intresset för det rekreerande båtlivet försvagas, något som möjligen redan har skett att döma av fallande båtpriser.

 4. Gustav! Sjöbusarna behöver ju inte på något sätt vara onyktra men ändå bete sig på ett felaktigt sätt på sjön. Det är ju en fråga i sig. Du säger i en kommentar till mitt blogginlägg att risken för krock inte signifikant ökar för att förarna har druckit ett par glas vin. Jag delar inte den uppfattning. Om du i praktiken dricker en flaska vin(några glas) försämras både ditt omdöme och rekreationsförmågan väsentligt som givetvis ökar risken för båtolyckor som kan få som konsekvens att den lokala miljön för organismer, djur, växtlighet och vattnet försämras. Sker det på ”fel ställe” kan detta få förödande konsekvenser för miljön, exempelvis för dricksvattenhanteringen. Något förvånad att du inte beaktar detta.

 5. Anders.
  Du påstår:
  -Antalet småbåtar har kraftigt ökat de senaste åren (20.000 per år) och ur sjösäkerhetsskäl är det fullt rimligt att det råder samma regler på sjön som det gör i land. Att detta minskar försäljningen på sjökrogar är kanske inte så konstigt. Men om Anderssons argument skulle gälla på land skulle vi höja promillegränsen även för bilister som kör till krogar på landsbygden.
  Småbåtar har ökat kraftigt, de som är undantagna från lagen. Oavsett ökning så har olyckorna sjunkit till helt försumbara nivåer, det tar du ingen notis om fast du vet om det, statistiken har du.
  Du påstår:
  -Han borde därför ta större hänsyn till vad olyckor med småbåtar kan ställa till med, en risk som givetvis ökar med alkohol i kroppen. Sjöfylleri kan givetvis leda till att människor och båtar skadas. Men är även ett hot mot miljön.

  Du nämner inget heller om den ”gamla” lagen.
  Fakta (Källa Prof i sjörätt H.Tiberg)
  Av 350 domar 1994-2010 så förekommer 1 enda fall där olycka under 1promille finns med. Det är enligt rätten inte ens säkert att det var alkoholen som utgjorde olyckan.
  17 olyckor på 16år, samtliga över 1promille.
  Där har vi den gamla lagen.
  M.ao. denna lag fångar inte in dem som förekommer i olycksstatistiken alls.
  Det fångar in dem som på sin fritid tar ett par glas vin, i sin båt, förtöjda i bryggan, motorn avstängd, om de exempelvis inför morgondagens rutt lägger ut waypoints, sjösäkerhetsmässiga uppgift är det.
  Likaså om man måste lägga om ankaret vid vindkantring.

  Anders. 16 år och 17 olyckor, samtliga med en promillenivå som den nya lagen 0,2 inte fångar in, detta vet du mycket väl om, men nämner inget om det.

  Dessa siffror är vida kända, men du som försvarare av lagen, men utan att avge sakliga belägg, kanske kan svara på följande:
  Hur många olyckor har ni räknat med att denna lag ska minska och på vilka underlag då, och till vilka kostnader/resurser?

  Mvh Ola Ljungberg, http://www.alltom02promillepasjon.se

 6. Ska en åsikt upphöjas till lag måste den vara sakligt underbyggd och inte bygga skrönor. Om jag hade makten att förbjuda alla på södermalm att beträda gatan om de druckit ett glas vin skulle jag bli tvungen att motivera mig. Det är ett allvarligt demokratiproblem att så många politiker inte anser sig behöva motivera sig med fakta. Det får stora konsekvenser för oss som är beroende av båten för våra sociala nätverk. Riv upp och gör om!!

 7. Sven! Givetvis kan det finnas oklarheter i en ny lag som får avgöras i rättspraxis men att förorda, som Gustav Andersson, har gjort i många sammanhang att det skall vara tillåtet att dricka några glas vin och sedan köra en båt anser jag vara helt förkastligt. Redan efter det första glaset försämras koncentrationen och reaktionsförmågan. Tyvärr så har vi en alltför tillåtande attityd till vad man får göra till sjöss. Vänligen Anders

 8. Anders. Är det det enda argumentet du har att försvara lagen med, att 2 glas vin i sådant avseende koncentration/reaktionsfåmåga? Titta i statistiken Anders, läs även vad Gustav skriver, ditt argument att det ska utgöra stöd för att du som politiker ska detaljstyra folks måltidsdricka m.m på sjön håller inte. Du är dessutom nonchalant okunnig i din utsago, denna lag skjuter långt över målet, du vet inte ens vilka båtar som förekommer i olycksstatistiken uppenbarligen.
  Vi på http://www.alltom02promillepasjon.se har ett antal frågor som tillställts politiker, ingen svarar på dem, ingen törs ta en debatt i media. Här är ett par frågor Anders, kan du svara på dem? :
  Hur många olyckor har ni räknat med att denna lag ska minska och på vilka underlag då, och till vilka kostnader/resurser?
  Hur kom ni fram till att en segelbåt exempelvis på en vindställa fjärd utgör samma fara som bilar som möter varandra
  med ett par meters mellanrum i ca 100km/tim?
  (straffskalan är densamma m.m)
  Mvh Ola Ljungberg

  • Ola! Är det någon skillnad att framföra en båt eller en bil. Givetvis inte. Men tyvärr finns det en utbredd uppfattning bland båtfolk att på sjön kan man ta sig några glas och det har ingen betydelse för förmågan att framföra sin bil eller båt. Ni som inte gillar den här lagstiftningen skall ju angripa eventuella svagheter i lagstiftningen. Och det är knappast promillehalten .För det finns ju hur många undersökningar som helst som visar att små mängder alhohol påverkar både det ena och annat. Jag ser det här mer som ett försök från ett parti som inte når upp till starkölsnivån i procentsiffror försöker vinna några billiga poäng. Men det lär inte hjälpa.

 9. Oj, oj nu börjar det bli känsligt. Att som centerpartist få antydningar om litenhet och pupulism från en folkpartist känns lite otippat… Jag trodde det annars framgick att min uppfattning om nya sjöfyllerilagen är grundad både i övertygelse och fakta och ligger väl i linje med liberala och borgerliga principer. Att tillskriva motståndaren låga motiv är dock
  mer trovärdigt och slagkraftigt om man vinner i sak än om man tillgriper det när sakargumenten verkar ta slut. Annars kan det verka lite desperat, Anders 😉

  • Gustav! Från vårt arbete i landstingets miljö- och skärgårdsberedning känner jag dig som en trevlig, seriös och ambitiös politiker men i den här frågan tycker jag att du är har hamnat fel och försöker ta billiga poäng. Och trots allt centerpartiet är mindre än folkpartiet. Vi är ju nästan i lättvinsklass.

 10. Hej Anders,

  Ledsen att se att du faktiskt är ute och cyklar vad gäller den här frågan. Ingen vill möte en full båtförare – men det är inte det som den nya sjöregeln handlar om då den skjuter långt över målet. Samtliga allvarliga olyckor inklusive dödsfall (även om de är relativt mycket få) de senaste 16 åren har gällt förare med stora mängder alkohol i blodet. Den gamla lagen dög här utmärkt. Visst kan man i experiment visa att omkring vid ca 0,4 promille börjar reaktionsförmågan sättas ned men innan man därmed stiftar en lag så måste man kunna visa att lagen i det sammanhang den ska användas är relevant, behövs och får effekt. Inget sådant finns. Så får inte lagar stiftas. Jag vågar påstå att titta ned på en GPS är långt mycker farligare än att ha druckit två glas vin och åka hem i några knop. Att då stifta en lag och nykriminalisera många båtförare är både dumt och strider mot alla liberala värderingar. Att jag sedan inte tror på ett samhälle som i onödan tar omdömet från människor inom ett område där de visar på stor mognad är kanske än värre – låt oss ta fast dårarna, men låt människorna få ta ett glas vin då de inte utsätter andra för fara. 0,5 promille kanske hade varit en god regel. Grattis till ett välskött Solna Anders!

 11. Anders skrev: Ola! Är det någon skillnad att framföra en båt eller en bil. Givetvis inte.
  Anders, självklart är det det! Seglar en bil? Kan en bil vindkantra?
  Möts båtar med ett par meters mellanrum i ca 100km/tim?
  Finns det vilt på sjön? Jag har då aldrig sett en skylt på sjön som varnar för älg.
  Tala om för mig Anders då, vad skiljer och förenar enligt ditt förmenande?

 12. Anders: För det finns ju hur många undersökningar som helst som visar att små mängder alhohol påverkar både det ena och annat. Jag ser det här mer som ett försök från ett parti som inte når upp till starkölsnivån i procentsiffror försöker vinna några billiga poäng. Men det lär inte hjälpa.

  Du underskattar båtfolket. På Facebook har på 2 veckor över tusen stycken anslutit sig. Att lagstifta bort folks eget omdöme är oklokt, det straffar sig i valtider. Vem är omdömeslös vid 2 glas vin? I en del idrotter är små mängder alkohol klassat som doping. På vilka sakliga belägg kan du påstår att att exempelvis 2 glas vin utgör en fara på sjön? Statistiken säger att olyckorna är extremt få, denna lag skjuter över målet, den endast ny-kriminilaserar ch det är ju ett känt faktum att FP är i det närmaste ett nykterhets-taliban-parti som inget hellre vill kriminilasera vartenda en i detta land. Där har FP tydligen en bra förebild, Johan Pehrson som på Internet numera kallas ”Batong-johan” för sin iver att göra ”Svensson” till brottslingar, och det ser vi ju nu, tyvärr. Anders
  .
  Hur många olyckor har ni räknat med att denna lag ska minska och på vilka underlag då, och till vilka kostnader/resurser?
  Hur kom ni fram till att en segelbåt exempelvis på en vindställa fjärd utgör samma fara som bilar som möter varandra
  med ett par meters mellanrum i ca 100km/tim?

  Har vi ingen riktig brottslighet kvar eller är den lavinartade ungdomsbrottsligheten så liten nu att jaga en pilsner på sjön är viktigare att lägga resurserna på?

  Denna lag har inte ett pillekvitt med ökad sjösäkerhet att göra, det vet du du med Anders, jag ska straxt posta FP anledning till lagen med stöd av en viss professor.
  Hälsar Ola ljungberg

  • Ola! Jag är inte alls förvånad att många har anslutit sig på Facebook mot den nya promillegränsen. Alkoholpolitik delar alltid upp befolkningen i två delar. Jag har själv inget emot att ta både 2-3 glas vin men aldrig i samband med bilkörning eller framförande av båt och ej heller med kanot för att nu travestera min partikamrat Johan Persson.

 13. Leif G.W Persson, Prof i kriminilogi 2008:
  ”För en gångs skull är det så enkelt att allt blir sämre och sämre hela tiden och inom några år kommer vi att befinna oss i det läge
  då polisen här i landet över huvud taget inte klarar upp några brott som anmäls av de vanliga medborgare som man förväntas skydda.
  Detta med undantag för deras insatser mot enklare trafikbrott och liknande där man ägnar sig åt att ”plocka pinnar” för att ge sken av att man ändå gör något.
  Kolla tusen bilförare, (nu båtförare, Alltom2 not) hitta en som tagit en pilsner för mycket till lunch. Och kampen mot brottsligheten går vidare.” -”må Gud bevara landet”. G.W.

 14. När t o m borgerliga partier tror de äger våra liv...

  I Folkpartiet antiliberalernas Sverige finns endast två typer av medborgare:

  Lagförda, och ännu inte lagförda.

 15. Jag är en storstadsbo som inte har någon personlig erfarenhet av sjöliv och halkade in på den här sidan via svd:s länk. Jag måste bara säga att sällan har jag som utomstående sett en så ensidig debatt, på denna och Birgitta Rydbergs blogg. Å ena sidan Sveriges samlade olycksstatistik, med en enda eventuell olycka där alkohol mellan 0,2 och 1% varit en faktor, å andra sidan one-liners.

  Syftar lagen till att undvika olyckor? Rimligtvis inte, givet att det inte existerar olyckor där lagen skulle ha hjälpt. Men vad syftar den i så fall till?

  • Robert! Jag uppskattar din raka kommunikation. Nu är det knappast så att Birgitta Rydberg och jag är så ensidiga. Jag har gått igenom kommentarerna till Andersson mfl debattartikel och även en del tidningartiklar. Bilden jag får är som oftast när det gäller alkohol att uppfattningarna är ganska delade. Jag kanske tom är något förvånad över att så pass många är positiva till lagen då det bla många båtägare anses helt okey att köra båt med ganska mycket alkohol i kroppen. Dessutom brukar alla förändringar leda till en motreaktion och negativa kommentarer oavsett det gäller tvång på kommunal sophämtning, bilbälteslag, hjälmlag för unga på cykel eller rökförbund på restauranter. I början en mycket häftig diskussion och i dag är det knappast någon som reagerar på detta.

 16. Anders. Ditt inlägg vittnar om djup okunnighet och är nära farsartat när du beskriver ditt ”miljöscenario”. Jag blir med ens nykter och förstår givetvis nu varför det emellanåt slinker igenom lagar som saknar rationella grunder. Det skall istället sändas ”signaler”. Den här typen av lagstiftning urholkar förtroendet för lagarna. Jag struntade i att registrera båtarna när vi skulle tvingas till det. Jag målar min båt med ren kopparfärg trots det är förbjudet i Sverige för det finns inga som helst belägg för att det är skadligt. Funderar på om jag skall strunta i denna lag samt att jag inser att Centern tydligen driver liberalism och frihet idag medan Folkpartiet åter verkar hämta sin inspiration hos nykteristerna!

  • Olof! Först dina kommentarer om centern. Vad jag kan se antogs den här lagen med stöd från samtliga partier. Även Centerpartiet, där Andersson nog får anses som en ensam man som ropar i öknen. Kanske centerpartiet börjar lyssna på hans budskap men de gjorde det inte när beslutet togs då han i artikeln kritiserar allianspartierna för beslutet. Så att dra den slutsatsen att Centerpartiet är så liberalt är nog en förhastad slutsats. Däremot är nog Gustav Andersson personligen en man av Stureplanscentern. Av ditt resonemang i övrigt förstår jag att du är emot både det ena och det andra. Hur du har kommit fram tll slutsatsen att båtbottenfärgerna inte är skadliga för miljön skulle vara intressant att ta del av. Det ver ju de flesta, men sen är det en hel del som av bekvämlighetsskäl och som de uttryckte sig i Solna båtråd – Vi båtägare är konservativa och vill alltid göra som vi alltid har gjort. Med tanke på vad färgen kostar och jobbet och ställa det i relation till kostnaden för båtbottentvättar är din uppfattning mycket intressant.

 17. Du har så rätt att även Centern var skyldig till denna ogrundade lag och får givetvis ta sin del av den kakan.

  Det är väl med färgen som med alkoholfrågan. Färger som innehåller Tennföreningar var bevisligen farliga. Som ersättning använde man senare bl.a Irgarol som i alla fall visat olämpliga egenskaper. När det gäller ren bunden kopparfärg har vetenskapen hittills inte funnit något bevis för skadlighet. Tvärtom, i många länder förordas de som det mest miljövänliga alternativet. det är ju trots att ett rent grundämne. I Sverige har denna forskning/utvärdering neglicerats i många år och färgerna (utan rationell grund) har varit förbjudna (även om det nu finns tecken på uppluckring). Båttvättar är bra men för många båtar funkar det inte. Mycket bränsle – med dess miljövinster – sparas på en ren botten.

  Ja jag är mot ”det ena och det andra”. Det är för mycket klåfingrighet att i onödan reglera hur vi skall leva våra liv. 0.2 lagen är ett bra och tydligt exempel och att den med all tydlighet saknar empiriska grunder retar upp majoriteten av båtägare – d.v.s väljare! Folkpartiet bör återvända till värdegrunden och om du nu har kunnat sätta dig in i denna synbart enkla fråga lite mer kanske du kan vara en del av det. Hälsar Olof!

 18. Pingback: Nykterhets mot folkgrupp «

 19. ”Dessutom brukar alla förändringar leda till en motreaktion och negativa kommentarer oavsett det gäller tvång på kommunal sophämtning, bilbälteslag, hjälmlag för unga på cykel eller rökförbund på restauranter. I början en mycket häftig diskussion och i dag är det knappast någon som reagerar på detta.”

  Så är det alltid, vare sig det gäller bälteslagar eller apartheid. Men i det här fallet är det precis tvärtom. ”I början” var det bara en mängd experter och expertinstanser som bråkade, som insåg vart det skulle barka hän. Båtfolket var tysta och tyckte nog i allmänhet det är bra med insatser mot sjöfylleri, även om få av oss någonsin ens har sett en sjöfyllerist.

  Efter att lagen klubbades har remissinstanserna tystnat och försöker istället sköta sitt jobb att implementera den nya lagen. Det är inte förrän båtfolket nu börjar se effekterna av denna sällsynt illa underbyggda och amatörmässigt skrivna lag, och det totala rättshaveri den utgör, som kritiken börjar komma.

  Och det stormar rejält, kan jag säga. Jag tror inte ni kommer undan med att vifta bort kritiken som ovidkommande om ni inte skaffar bättre underlag än one-linern ”alkohol och sjön hör inte ihop”. Och mer underlag än så kan vi alla se att det inte finns.

  Oturligt nog för alla makthavare är det inte bara lågutbildade stackare utan inflytande som drabbats av förmynderiet denna gång. Det gör att det inte håller i längden att sno sig med insinuationer om att det skulle vara ”viktigt att supa”, att man ”minsann klarar sig utan sprit”, ”får låta båten stå” eller annat rent subjektivt tyckande.

  Det blir nog till att redovisa dent underlag vi alla vet inte finns. Det här gick fort men fel. Det vore stort att erkänna det och riva upp lagen och återvända till den gamla.

  För alla som ens gläntar på locket kan se att den nya inte har ett dyft med säkerhet att göra, den har inte ett dyft med sjöfylleriet att göra, och den slår hårt och blint åt alla håll. Utom mot sjöfylleristerna.

  Man kan inte annat än undra varför i hela friden lagen kom till när den skapar mer problem än den löser. Både för myndigheter och sjöfolk.

 20. Den svenska alkohollagstiftningen till sjöss är en nykterhets extremistisk vidrighet som saknar sin motsvarighet i alla andra länder i Europa. Ansvarig för detta är förstås INTE vissa underhuggar politiker. Statsministern för alliansregeringen är den ytterst ansvarige för denna juridiska katastrof och avkrävs en förklaring!

 21. Så obegåvat ”ett hot mot miljön” jojo..en politiker till som vet vad han talar om.
  Ta en titt i statistiken…Men det är som så att politiker har slut på den riktiga brottsligheten, nu ska Svenssons göras till brottslingar utan sakliga belägg.
  den riktiga brottsligheten är utrotad och ungdomsbrottsligheten är borta.
  Lägg stora resurser istället på att jaga Svensson på sjön för en pilsner eller två.
  Fint.
  Tänk på miljön du, inte resursslöseriet för ett par pilsner på sjön…eller den lavinartade ökade ungdomsbrottsligheten. FP som kallar sig Liberalister..

 22. Hej! Intressant att läsa kommentarerna, förväxla mig inte min namne ovan, det är jag som har sajten alltom02promillepåsjön.
  Gustav Andersson har verkligen prickat in allting rätt om denna lag.
  Det finns inte mycket mer att tillägga, mer än att man tror att fyllechaffis funkar, fel. Alla på båten ska enligt lagens bokstav kontrolleras (Källa Prof i Sjörätt H.Tiberg) detta även med motorn avstängd och föröjningarna fast i bryggan. Sedan har vi exvis problematiken vid omförtöjning, vindkantring. Det märks att lagen är ihopsatt av dem som inte vet någonting om sjön. Ta sedan en titt på fkta/statistiken och fundera på; vad är det vi jagar? Svensson på sjön för att han tar ett par pilsner? Utgör han en fara för sig eller andra? Är han oförmögen och omdömeslös redan vid 2 glas vin att framföra exvis sin segelbåt ute på en vinstilla fjärd, eller är hans 10-åriga barnbarn som inte kan ett dugg om båten en bättre förare? Lagen är olycklig. Ovedersägliga fakta är att lagen leder endast ny-kriminilasering. Det är således ett kolossalt oförsvarbart resurs-slöseri på ett icke-problem som bara gör Svensson förbannad för att politikerna har tagit hans omdöme ifrån honom/henne och påstår att vid 2 glas vin är du så berusad att du ska inte ens lägga ut waypoints för morgondagens rutt även fast du har ankrat upp för natten. Så vansinnigt är lagen skriven. Folk kan inte följa den och kommer heller inte att göra vilket framgår i remiss-svaren som starkt sågade lagen, även Polisen/Kammar/Hovrätt sågade lagen.Lyssna på Gustav Andersson och befria oss från denna tvångströja som skjuter långt över målet. Aldrig trodde jag att en röst på alliansen var en röst på nykterhetsrörelsen, vilket Kammarrätten i sin kritik mot lagen antyder. Tack för ordet. Ola Ljungberg

 23. ”Försvagad sjöfyllerilagstiftning är även ett hot mot miljön”
  Fritidsbåtssolyckor som skadat miljön finns inte.
  Polisen och KBV år 2010 gjort 2.700 kontroller. Inga olyckor som vanligt.
  2011, 3.200kontroller, inga olyckor heller som denna lag kunde fånga in. Den som hände var över 1promille = gamla lagen.
  Detta med miljön.
  ”Polisen Carina Linderoth viker resolut gasreglaget framåt.
  Två motorer på sammanlagt drygt 1 200 hästkrafter mullrar igång någonstans akterut.
  – Den här båten är billigast i drift om man kommer över 30 knop”. (200L/ tim)
  Och det Anders är bara 1 båt…i jakten på 2 x 45cl. Hur ser ditt miljötänk ut med denna information? 200L/timmen bara på en båt för denna pilsnerjakt som jagar ett problem som inte finns? Mijön?
  Hälsar Ola Ljungberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s