Stockholms trafikprojekt måste sättas i gång tidigare!

Idag skriver jag tillsammans med 26 andra ledande folkpartister i Stockholms län på DN Debatt. Trafikinvesteringar måste tidigareläggas när Stockholmsregionen spränger alla befolkningsprognoser – det är vårt tydliga budskap.

Framför allt är det viktigt att konstatera att spårbunden trafik är avgörande för att bostadsbyggande och arbetstillfällen ska öka. Tidigare var ett bra skyltläge mycket viktigt för var ett företag skulle etablerade sig och många människor kunde tänka sig att bo utan närhet till bra spårbunden trafik. Så är det inte idag. Både företag och människor vill bo nära bra kollektivtrafik. Att Vattenfall plcerade sitt nya huvudkontor nära Solna station och Swedbank  dikt an Sundbybergs station visar detta. Att många människor i dag vill bo centralt i regionen beror på flera olika saker men en viktig faktor är att kunna ha nära till jobbet och kunna åka med kollektivtrafik dit.

Överfylla tunnelbanor och pendeltåg hindrar att människor kan förflytta sig och den rörlighet som behövs för att regionen skall utvecklas försvåras.
När regionen växer betydligt snabbare än vad prognoserna visar och när statens kassa är välfylld måste vi ta chansen att investera i viktig infrastruktur i Sveriges främsta tillväxtmotor.

Den process som under ledning av Carl Cederschiöld ledde fram till det stora trafikpaketet 2007 förenade intressen från kommuner och landsting som historiskt har haft svårt att komma överens. Ett helikopterperspektiv gav rationella bedömningar av behov och prioriteringar, som alla inblandade nu sluter upp bakom.

Ett antal infrastrukturprojekt är nu på väg att genomföras, framför allt Citybanan och Förbifart Stockholm. Befolkningens och ekonomins utveckling gör det av största vikt att denna första del av Cederschiöldsuppgörelsen kan föras i hamn så fort som möjligt. Denna första del och finansieringsplan sträcker sig till år 2020. Men en andra del i överenskommelsen säger att också ett antal andra, angelägna projekt ska börja planeras – och att man ska undersöka förutsättningarna för att igångsätta dem redan före 2020.

Det är hög tid att kalla till samtal om hur Stockholmsöverenskommelsens nästa steg ska genomföras och hur finansieringen ska ordnas. Denna andra del omfattar t.ex. tunnelbana till Nacka, ny kapacitetsstark spårlösning för kollektivtrafiken åt nordost/Täby/Danderyd, spårväg på busslinje 4, Huvudstaleden, väg 226/Huddingevägen och del av väg 77. Även ett viktigt projekt som Spårväg Syd, som finns i överenskommelsens första del men utan full finansiering, måste givetvis säkerställas.

Det är nu viktigt att alla partier ställer upp för Stockholmsregionen. Just nu är folkpartiet ganska ensamt i rollen som regionens försvarare.

Flera bloggar i ämnet:

Lotta Edholm, Stockholm Lennart Gabrielsson, Sollentuna Lars Johansson, Botkyrka FP Järfälla Peter Olevik Dunder, Haninge Anna Starbrink, landstinget Malin Danielsson, Huddinge Michael Baumgarten, Vaxholm  Helena Bargholtz, Lidingö FP Nacka Birgitta Rydberg, landstinget

Övrig media: SR Stockholmsnytt

12 svar till “Stockholms trafikprojekt måste sättas i gång tidigare!

 1. Ping: Tidigarelägg trafiksatsningarna i Stockholmsregionen | Rydbergs recept – för liberal landstingspolitik Birgitta Rydbergs blogg

 2. Ping: Tidigare trafiksatsningar! | Anna Starbrink

 3. Viktigt att inte glömma bort vattenvägarnas potential att bidra i byggandet av en grön och hållbar storstad. Ber att få hänvisa till en debattartikel som infördes i nordens största facktidning för kollektivtrafik, Trafikforum, tidigare i år, se vår webbplats.

  • Susanne! Visst kan Vattenvägarna ha stor betydelse för kollektivtrafken i Stockholm-Mälardalen. Redan i Folkpartiet Solnas kommunalpolitiska handlingsprogram 1994 tog vi upp frågan om att utnyttja vattenvägarna. SL hade ett svalt intresse för dettta.

   I dag finns det under maj-sept båttrafik i Solna mellan Solna strand-Alvik- Lilla Essingen och in till stadshuskajen. Den drivs av Vasakronan med biljettintäkter och ekonomiska subventioner av Vasakronan. En liknande båttrafik finns visst melan Nacka strand-Lidingö till Stockholm.

   Min bedömning är att det är intressant att titta vidare på hur vattenvägarna kan användas för kollektivtrafik. Och där jag tror att båttrafiken kan göra störst nytta är att binda i hop norr och söder om stan. Jag har väldigt svårt att förstå varför SL lade ner trafiken från Hammarby sjöstad in till stan. Ett bra läge för båttrafik. Min gamla hemstad Göteborg har ju satsat en del på att binda i hop de olika delarna av älvstränderna på ett bra sätt.

   • @Anders! Efter att ha arbetat uteslutande med vattenburen kollektivtrafik i drygt två år är min bedömning att det viktigaste nu är att skapa samsyn bland samhällets aktörer kring hur detta trafikslag bäst tas till vara ur ett samhällsperspektiv. Givet att det är ett förhållandevis marginellt trafikslag är den stora risken att frågan hanteras ”med vänstran”. Här spelar är ni politiker en oerhört viktig roll för att lyfta frågan, förtydliga ansvaret, och definiera vem som tar taktpinnen och vem som gör vad. Tack vare den nya kollektivtrafiklagen och landstingets nya organisation är spelplanen öppen. Personligen funderar jag kring huruvida det kunde vara en bra start att formera ett SATSA-projekt på temat, där ju redan Länsstyrelsen, regionplanekontoret, Sthlm Stad, SL och Trafikverket arbetar tillsammans. Tveka inte att ta kontakt om du tror att jag kan bidra vidare i frågan:)!

 4. Ett enkelt förslag. Gör en rockad. Plocka bort den för trafiksituationen kontraproduktiva förbifarten och lägg istället dessa 27 miljarder på satsningarna ovan. Det går förstås att argumentera för att förbifarten behövs (även om trafikverkets utredningar inte visar på fullt lika fina siffror) men saken är ju den att dessa andra satsningar behövs så oerhört mycket mer. Politiken har gjort en märklig prioritering, och däri är också Folkpartiet skyldiga.

  • Vi är väldigt sårbara i vår region. Om båten som körde på Essingeleden gjort att bron allvarligt skadats hade i princip möjligheterna att ta med sig bil, buss, lastbil från norra sidan till södra sidan minskat med uppskattningsvis 80 % av kapaciteten och vi hade fått samma bekymmer som uppstod i Bohuslän för några år sedan. Av flera olika skäl behövs Förbifart Stockholm, bla av sårbarhetsskäl.

 5. Lars Henriksson

  Hej
  Nedan finns ett par tidigare insändare om kollektivtrafik och de verkar vara aktuella fortfarande. ”Stockholms trafikprojekt måste sättas igång tidigare” skriver ni i DN den 14/5, men i själva verket har Spårväg city startats alldeles för tidigt. Strax efter det att projektet startats har det blivit närmare 50 % dyrare. Ingen riktig förundersökning har gjorts. Tag varning av detta om ni har någon makt att påverka när projekten börjar förberedas.
  Mvh
  Lars Henriksson

  Mera om Spårväg City

  Nyheterna om Spårväg City blir mera och mera bisarra. I DN den 17/4 berättas bl. a. följande:

  – Stockholms stad varnar SL för att starta utbyggnaden till Värtan för tidigt eftersom det finns hinder i vägen
  – Det knepiga med spårvägen är ekonomin och hur man ska få plats.
  – Kostnaden är ännu bara gissad!! En stor del av kostnaden kommer att bli för provisoriska, inte permanenta byggen!!
  – Det kan bli dyrt och tekniskt svårt att bygga till 2014 säger flera politiska nämnder.
  – Spårväg City når inte fram till området runt gasklockorna.

  Och hur reagerar då trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm? Jo, han tror att det går att bygga linjen till Ropsten enligt planerna. ”Om vi bara letar efter hinder och svårigheter blir det inget byggt”, säger han. Han har tydligen ingen aning om att i seriösa projekt gör man en förundersökning för att identifiera kostnader och svårigheter. Han vill alltså inte veta vad det kostar för då blir bygget kanske inte av!
  Varför vill man då ha ha just spårväg? Jo, Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel och då spårväg bättre än buss. Just det, det är en definition av stadsdelen som bestämmer vilken kommunikationsmedel som ska användas! Att göra en utredning och jämföra olika kommunikationsmedel bryr man sig inte om fast det finns likvärdiga alternativ. Man bara tycker till och vräker ut miljarderna.
  Och hur ska man göra på området runt gasklockorna. Eftersom man inte kan bygga spårväg och inte vill bygga för något annat miljövänligt kommunikationsmedel får man väl gå eller köra bil i det området.

  Planerad utbyggnad av kollektivtrafiken

  Under flera månader har jag försökt få svar på frågan om Klarbergsviadukten klarar spårvagnar eller inte, samt om ni har tillstånd att dra en spårvägslinje över Gärdets gräsplan, men ingen vill svara. Det är tydligen känsligt. Och naturligtvis, sådana frågor ska naturligtvis vara klarlagda innan beslut om linjen tas. Ni kanske i alla fall ska titta på om det inte går att gräva ner linjen under gräsmattan. Gissningsvis kostar det inte mera än 100 mkr och pengar verkar ju f. ö. inte spela någon roll i det här sammanhanget.
  Och så har nya fräscha övarraskningar dykt upp för Spårväg City. Så går det när man inte gör någon riktig förstudie (”feasability study” som den vanligtvis kallas).
  När ni sen ska ta beslut om ersättning för 4:an kanske ni ska vara lite mera förutseende. Tänk om ni efter en miljard kr kommer fram till att Västerbron eller någon av de andra broarna inte tål spåvagnar. Eller hur ni ska komma över förväntade trafiksvårigheter på Odengatan. Bara en liten krock mellan spårvagn och bil kommer antagligen att ge kaos. Tänk också gärna efter vad skillnaden mellan trafikreglerna för bussar och spårvagnar har för betydelse i tät stad! Och det finns mycket mera att tänka igenom om ni vill om ni inte vill hamna vid skampålen igen. Då hjälper det kanske inte att Sten Nordin tröstar med att ni i alla fall ska köpa moderna spårvagnar.

  • Lars! Jag är inte helt insatt i alla turer kring NK-Express men det verkar som detta projekt har sjösatt för tidigt. Det finns ju en hel del saker att lösa. På sikt,när Norra Djurgårdsstaden byggs är det en bra investering att knyta i hop detta område med T-centralen. Området kring TV-huset/Filmhuset etc har ju ganska långt till spårbunden trafik och får en bra spårbunden kollektivtrafik.

 6. Ping: Stockholmsregionen behöver mer tunnelbana « Magnus Andersson

 7. Det viktigaste jag skrev i mitt tidigare inlägg (som kanske tagits bort nu) är att jag tycker att Stockholm skall byggas ut åt nordväst pga av att man inte ännu ställt upp för en grön skatteväxling för att minska koldoxidutsläppen, eftersom vi därför riskerar att stigande havsnivåer får oss att flytta Stockholm åt Bergslagen till. Jag hade också ett förslag om att man förenar de två ändpunkterna på den blå tunnelbanelinjen i Jakobsberg så att tågen kan gå runt i en slinga och att man då får en tvärförbindelse på köpet.

 8. Ping: Tidigarelägg trafiksatsningarna i Stockholmsregionen | Folkpartiet Järfälla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s