Den nya lagen för allmännyttan – vad innebär den för privata och kommunala bolag?

Det var rubriken för ett lunchseminarium arrangerat  av PR-Byrån Veritas i samarbete med tidningen BOFAST. Ett fullmatat program med många intressanta infallsvinklar presenterade kort och koncist.  Katarina Berggren(s), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka och jag deltog i en av minidebatterna och vår roll var att ge kommunernas syn på den nya lagstiftningen och vad det innebär för kommunerna.

Det framgår ganska klart att den nya lagstiftningen har  tillkommit för att EU har ansett att vår lagstiftning inte harmonierar med EU-rätten.  Grundtanken är att kommunerna inte får favorisera sina egna bolag och på det sättet snedvrida komkurrensen. De kommunala bolagen skall drivas enligt affärsmässiga principer med avkastningskrav. I samband med detta görs även förändringar i hyreslagstiftningen som i korthet innebär att de kommunala bostadsföretagen inte skall vara normerande för hyrorna. I stället skall kollektivt förhandlade hyror vara normerande. Den nya lagen trädde i i kraft 1 januari i år.

Några reflextioner från min sida. Att lagstiftaren varit tvungen att göra något åt hyressättningen har varit nödvändigt. Annars hade  ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt i det privata beståndet fortsatt med oförminskad kraft. Troligtvis leder den nya lagstiftningen till en avmattning i ombildandet. Helt logisk är inte den nya lagstiftningen.  De kommunala bolagen får uppgifter utöver det de privata får som att främja bostadsförsörjningen i kommunen och ge hyresgästerna inflytande över sitt boende.  De kommmunala bolagen får heller inte göra värdeöverföringar  från kommunala bostadsbolag till kommunerna(vissa undantag finns) förutom en normal avkastning på tillskjutet kapital och bolagen får inte heller göra olönsamma investeringar. De två sista punkterna kommer nog att leda till en del tolkningsbekymmer.

Det som är viktig att veta är att den nya lagstiftningen om bostadsaktiebolag inte påverkar ”bolag” som drivs i stiftelseform. Ett exempel är Solnas bostadsstiftelse Signalisten. Men hur påverkas Signalistens dotterbolag Solnabostäder som är ett aktiebolag? Några jurister med insikter i branschen som jag talat med har svarat lite svävande på detta.

På kort sikt tror jag inte att de allmännyttiga bolagen påverkas nämnvärt och inte heller kommunernas syn på bolagen även om bevilja kommunal borgen borde strida mot lagstiftningen. I ett längre perspektiv tror jag dock att vi får en diskussion om bolagens roll och vilken uppgift de har i kommunerna. Den diskussionen kan bli spännande.

Ett svar till “Den nya lagen för allmännyttan – vad innebär den för privata och kommunala bolag?

  1. Med största sannolikhet kommer de privata hyresvärdarna höja hyrorna.
    Måste då de kommunala bolagen följa? Det ska bli en intressant diskussion.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s