Oppositionen i Solna fördröjer utbyggnaden av tvärbanan till Solna station

I dag, 28 mars, skulle kommunfullmäktige i Solna ta beslut om att anta detaljplanen för Tvärbana norr, etapp 3 mellan Solna Centrum och Solna station. Efter en lång debatt beslutade fullmäktige att återremittera ärendet då oppositionen (socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet) kunde utnyttja sin möjlighet till att minoritetsåterremittera ärendet i enlighet med kommunallagens regler.

De ville att stadsbyggnadsförvaltningen ånyo skulle utreda en alternativ sträckning och åtgärder för att minska barriäreffekterna samt studera möjligheterna för en permanent lösning av tvärbanestationens placering vid Solna station.

Beslutet att återremmittera ärendet innebär att beslutet om att få en lagakraftvunnen detaljplan för att bygga den tredje etappen  fram i tiden. Hur lång tid detta tar är när detta skrivs vid 10-tiden på kvällen är oklart. En annan negativ effekt av beslutet är att det kommer att ta längre tid att bygga tvärbanan genom Solna vilket innebär att störningarna för trafikanter och boende längs banan förlängs ytterligare.

Det som är bra att veta är att både innan vi första gången gick ut på samråd för  detaljplanen för tvärbanan, mellan de två olika samråden och även efter samrådet men innan utställning har olika alternativ utretts. Flera olika lösningar har utretts och det förslag som skulle beslutats om i kväll har visat sig vara det bästa alternativet. Det finns problem. Det skall jag inte sticka under stolen med men att bygga en tvärbana genom en bebyggt område med en korsning Frösundaleden/Solnavägen med sin omfattande trafik är inte enkelt. Det svåraste avsnittet genom Solna är sträckan Solna Centrum – Solna station.

Oppositionen ondgör sig över att vi inte kan presentera en permanent lösning för tvärbanestationen vid Solna station. Det beror på flera olika omständigheter. Dels finns det inga ekonomiska beslut tagna för den kommande delen från Solna station vidare mot Frösunda – Bergshamra och Universitet. Sträckningen finns med i Cederschiöldsöverenskommelsen del 2, som innebär att den kan byggas inom den då kommande 10 årsperioden. Dvs vi talar om någon gång 2020-2025. Till detta skall läggas att det finns olika alternativ för dragningen vidare från Solna station. I dagsläget finns det två olika huvudalternativ som jag ser det. En via en tunnel under Frösunda där tvärspårvägen skulle dyka upp vid det första södra kontorshuset i Frösunda mot Uppsalavägen. Det andra alternativet är att fortsätta att dra tvärspårvägen via Frösundaleden och svänga in mellan ÅF-huset och den nuvarande bensinstationen på Biliaområdet. Om det blir något av dessa alternativ eller om det finns ytterligare alternativ vet vi inte i dagsläget då frågan inte är tillräckligt utredd. Att Solna i det läget skulle betala 350-500 miljoner kronor för att bygga den planerade Strålplatsen vid Solna station är inte ekonomiskt försvarbart då det inte finns några ekonomiska beslut fattade om sträckningen från Solna station och vidare.

Minoritetsåterremissen är olycklig för såväl  tvärspårbaneprojektet som för Solnaborna som får den sista delen framskjutet i tiden.

3 svar till “Oppositionen i Solna fördröjer utbyggnaden av tvärbanan till Solna station

  1. Ping: 30/3 Pub Liberal, Bysis 18.30: datalagringsdirektivet « Sverige är inte världens navel!

  2. Bland oppositionen, eller i de inkomna synpunkterna, pratas inget om byggandet av strålplatser eller stora dyra stationer, utan snarare om hur man kan få nuvarande spårdragning att ge minst negativa effekter. Och jag tror det är just synpunkterna som gjort att man väljer återremitteringen (hur tandlöst det än må vara). Dvs synpunkerna har direkta förslag som man skulle kunna låta tjänstemännen snabbutreda och som faktiskt skulle kunna ge en ännu bättre lösning.

    En tunnel som byggs bort kan ersättas av en ny. Och en sänkningen av den tillfälliga stationen har redan utretts i en av de många tidigare turerna och kostar ca 25miljoner, men ger en MYCKET mer tillgänglig station (inga trappor mot Pendeln) som ändå ska stå där i minst 10år, OCH som inte stör någon trots att den hamnar 10meter från Hagalund (då den blir halvt överbyggd).

    Snälla LÄS åtminstone mitt förslag som finns bland synpunkterna och diskutera. Det jag skriver är inte bara något lösryckt, utan jag har faktiskt bollat idéer med en av konsulterna som tog fram nuvarande förslag.

  3. Ping: KF har antagit detaljplanen för tvärspårvägen, etappen Solna Centrum till Solna station. |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s