Dubbelspel av socialdemokraterna om den nya tvärspårvägen

Martin Eliasson(s) har i en interpellation till mig ställt ett antal frågor om planeringen av Solna Cityprojektet.  Interpellationen behandlades i går i kommunfullmäktige. Interpellanten påstod att Solna stad ”istället för att bygga stad bygger man brutalförort”. Ett mycket märkligt och onyanserat påstående som interpellanten har svårt för att leda i bevis såväl i interpellationen som under fullmäktigedebatten.

Det socialdemokraterna är kritiska till är den nya dragningen av tvärspårvägen mellan Alvik och Solna station. Det anmärkningsvärda  är att kritiken kommer långt efter det att de viktigaste besluten har tagits.

Samråd för hela sträckningen av tvärspårvägen i Solna mellan Sundbybergsgränsen och Solna station gjordes dels under juli-augusti 2007 samt under december – januari 2007-2008. De synpunkter som kom från de boende i närområdet vid det första samrådet innebar att fördjupade studier gjordes av alternativa sträckningar. Två alternativ bedömdes som lämpliga att gå vidare med i ett förnyat samråd.

Ett förslag till detaljplan för hela sträckningen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 27 augusti 2008. Det intressanta är att det var en enig nämnd som fattande beslut om detta  trots att det innebar stora förändringar för gång- och cykeltrafiken vid Frösundaleden. År 2007 års förslag innebar bl a att gångtunneln under Frösundaleden vid Statoilmacken skulle stängas liksom gångtunneln vid Krutshusbacken. Vid fotbollsstadion skulle gångtunneln breddas och ett övergångsställe anläggas. Någon cykeltrafik skulle inte  vara tillåten i tunneln. Det intressanta är att 2010 års förslag är bättre då gångtunneln vid Statoil kommer att finnas kvar. Planen gick inte vidare till kommunfullmäktige för antagande direkt utan delades upp i tre delar efter önskemål från SL.

När genomförandeavtalet mellan staden och SL, som bla reglerar gång- och cykelvägar vid Frösundaleden behandlades i kommunfullmäktige 2009-11-02 var det ett enigt kommunfullmäktige som godkände avtalet.

Parallellt med detaljplanen för tvärspårvagnen pågick samrådet för Solna Cityprojektet. Av programsamrådshandlingarna  BN 2002:125 sid 5 (oktober 2007) kan det direkt utläsas att det blir förändringar av gång- och cykelvägnätet. I programmet står det . ”Samtidigt ersätts flera planskilda passager för gående och cyklister med plankorsningar”. Nu blir  det inte lika omfattande i praktiken då det bara är tunneln vid Krutshusbacken som stängs.

Vad är det som har gjort att socialdemokraterna har ändrat uppfattning?Några anledningar kan finnas. Inte läst handlingarna? – knappast. Delade uppfattningar inom socialdemokraterna – fullt möjligt. Socialdemokraterna på länsplanet jobbar aktivt  för tunnelbana mot tvärspårvagnen – kan ha betydelse, men inte i någon större  utsträckning.

Den egentliga anledningen är kortsiktig politisk taktik. En ny spårvägslinje dras ju inte fram obemärkt. Den finns många som uppskattar en ny linje men det finns alltid personer som av olika anledningar är motståndare. Oftast är det personer som anser att spårvägen kommer för nära deras bostäder. Min bedömning är att ur den utgångspunkten kommer alla att vara nöjda i framtiden. Det var mycket protester när tvärspårvägen skulle dras i Gröndal söder om Söder. I dag är stämningen helt annorlunda. Många trodde att priserna på deras bostadsrätter skulle sjunka. Så är inte fallet. De ökar i stället.

Kortsiktig politiskt taktik ger oftast inga politiska poäng på sikt. Det är mycket lätt att felbedömma opinioner. Några få personer kan med lokala mediers hjälp få stor uppmärksamhet men är många gånger inte representativa för invånarna i gemen.

Problemet för socialdemokraterna i Solna är att de inte har en långsiktig Agenda för vad de vill med Solna utan hoppar på de opinioner som dyker upp här och var. En sådan strategi håller inte i längden och därför har Socialdemokraterna  förlorat alla kommunalval sedan 1998 i Solna. Samma  mönster verkar finnas för Socialdemokraterna i hela regionen

Läs mer. Jag har även skrivit om tvärspårvägens dragning på min blogg den 5 december 2010 och den 2 januari 2011.

Annonser

2 responses to “Dubbelspel av socialdemokraterna om den nya tvärspårvägen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s