Föregångsstaden Solnas budget 2011

Idag presenterar vi förslaget till budget för Solna 2011, som ska antas av fullmäktige i slutet av månaden.

Det är en stark budget med klara liberala inslag för 2011.

Sveriges ekonomi växer. Allt pekar på att vi nu tar oss ur lågkonjunkturen och att sysselsättningen och tillväxten ökar. 2011 blir ett starkare år för kommunsektorn än vad tidigare prognoser visat. 2012 och 2013 ser än bättre ut. Samtidigt säger expertisen att prognoserna är osäkra. Sveriges utveckling är starkt beroende av den internationella trenden. Det finns fortfarande risk för en ny dip i världskonjunkturen.

För Solnas del innebär de nya förutsättningarna med en starkare ekonomi att vi kan göra flera nödvändiga förbättringar jämfört med kommunstyrelsens försiktiga bedömning som gjordes i juni och som lade grunden för nämndernas budgetering.

  • Vi ökar nämndernas ramar med 0,5%. De nämnder som har volymbaserade budgetar kompenseras med 75% av kostnaden för varje volymökning. Tillsammans ger dessa satsningar viss marginal i nämndernas budget, därmed förbättras möjligheterna att nå de mål som är satta för året.
  • Barn- och utbildningsnämnden får dessutom ett tillskott på 5 mkr i syfte att bevara skolpengens värde.
  • Stadsbyggnadsnämnden får ett tillskott om 3 mkr som kompensation på de momskostnader som numera läggs på parkeringsavgifter som staden tar in, efter en dom i regeringsrätten från början av året.
  • Kultur- och fritidsnämnden stärks med 7 mkr som en kompensation för ökade kostnader för hyra och energi i nya idrottsanläggningar.
  • Skattenivån blir oförändrad 2011 på låga 17,12 kronor.

 Sammantaget är det en stark budget för Solna stad som vi lägger.

För Folkpartiets del innebär den att vi kan påbörja flera av de satsningar som vi haft som vallöften, och som nu ingår i Alliansens gemensamma Regeringsprogram för Solna 2011-2014. 2011 blir lite av ett mellanår. De större satsningarna, exempelvis upprustning av skollokaler kommer att intensifieras 2012 0ch 2013 då stadens ekonomi enligt progrnoserna kommer att förbättras.

Vi har överenskommit att minst fördubbla anslagen till upprustning av skolornas lokaler (förra perioden satsade staden 94 mkr på det). Vi ska också göra omfattande satsningar på att försköna Solnas utomhusmiljöer. Redan 2011 anställer vi en Stadsträdgårdsmästare som får det övergripande ansvaret för att jobba med parker och grönområden.

Annonser

One response to “Föregångsstaden Solnas budget 2011

  1. Tack för informationen med intressanta satsningar i pipeline. Men vad blir resultatet för Solna stad 2011 om budgeten håller. En stark budget brukar ju betyda ett rejält överskott. Är det rätt uppfattat? Budgetens slutrad tycker jag är en viktig del av information om budgeten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s