Mälarens vatten är värt 40 miljarder kronor

Jag hade förmånen att få tala på Gröna Liberalers seminarium om havs- och sjömiljöfrågor i riksdagshuset. I egenskap av ordförande för KSLs (kommunförbundet Stockholms läns) samhällsbyggnadsberedning har jag under den senaste mandatperioden jobbat mycket med vattenfrågor. Beredningen jobbar tillsammans med VAS-rådet (Rådet för Vatten och avloppssamverkan i Stockholms län) fram olika rapporter i vattenfrågor. En av de mer intressanta rapporterna berör Mälarens värde (rapport nr 7).

Mälaren har ett utomordentligt stort ekonomiskt värde. Rapporten uppskattar den till 40 miljarder kronor. Samtidigt som värdet av Mälaren anses högt är det också svårfångat. Därför behöver  vi kvalitativa och kvantitativa uppskattningar av Mälarens värde för att uppnå EUs vattendirektiv, dvs god ekologisk status. Mälaren  har inte bara betydelse för dricksvattenförsörjningen utan för många olika saker. Exempelvis för Badvattnet,  kultur- och rekreationsvärden, båtlivet och för turismen. Hur många 10.000-tals personer åker  inte långfärdsskridskor en solig söndag i januari. Mälaren har även ett stort värde för yrkesfisket och transporter av gods och människor. Ett värde som hela tider ökar. Ett 90-tal vattenkraftverk är beroende av Mälaren. Mälaren har dessutom ett stort värde när det gäller reglering av halter av näringsämnen, metaller och persistenta  organiska ämnen från dagvatten, renat avloppsvatten, industrivatten och avfallsupplag. Närheten till vatten är av stor vikt för bostadsplaneringen  och ökar attraktionskraften. Alla förbättringar vi gör i Mälaren innebär också en förbättring för havsmiljön i Östersjön då Mälarens vatten rinner ut vid Gamla stan eller Södertälje kanal. Det är därför av stor vikt att i det regionala planeringsarbetet se Mälardalen som en helhet och att vi förstår att ta vara på Mälarens olika värden.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s